Losowa Fotka

Ostatnie artyku?y

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

05-11-2019
dodano: GRUPY DZIECI - LISTOPAD

05-11-2019
dodano: JADŁOSPIS - LISTOPAD

15-10-2019
dodano: Podziękowania Rodzicom

24-09-2019
dodano informacje w zakładce: Cała Polska Czyta Dzieciom

24-09-2019
dodano : Harmonogram imprez 2019/2020

MP12 Info Panel

 

Nawigacja

Gotowość szkolna.

 

GOTOWOŚĆ SZKOLNA

 

Podjęcie przez dziecko obowiązku szkolnego wiąże się z początkiem nowego, bardzo ważnego etapu w życiu. Przechodząc z wieku przedszkolnego w wiek wczesnoszkolny ulega zmianie podstawowa forma działalności dziecka. Dotąd była to głównie zabawa - teraz będzie to nauka. Aby jednak dziecko mogło sprostać wymaganiom szkolnym, musi osiągnąć gotowość szkolną. 

 

Gotowość szkolna to taki poziom rozwoju fizycznego, poznawczego i emocjonalno-społecznego, który umożliwi dziecku sprostanie wymaganiom związanym z nauką w I klasie szkoły podstawowej

 

Jeżeli dziecko ma trudności w zakresie jakiejś sfery rozwojowej, powinno to skłonić rodziców i nauczycieli do podjęcia odpowiednich działań. Wczesne wykrycie tych problemów pozwoli na udzielenie odpowiedniej pomocy pedagogicznej i psychologicznej oraz uchroni dziecko przed negatywnymi konsekwencjami, którymi mogą być:

  • trudności w nauce,
  • niechęć do nauki i obowiązków szkolnych spowodowana odnoszonymi niepowodzeniami,
  • negatywne nastawienie i uwagi ze strony rówieśników,
  • zaniżona samoocena, obniżone poczucie własnej wartości, mała wiara we własne możliwości.

 

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości dotyczące gotowości szkolnej dziecka, warto skonsultować to z nauczycielami i psychologiem w przedszkolu, a jeżeli będzie taka potrzeba zgłosić się na bardziej szczegółową diagnozę do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

 

Poniżej podane są podstawowe umiejętności,  które  powinno  posiadać  dziecko rozpoczynające  naukę  w  szkole  w  zakresie  poszczególnych  sfer  rozwojowych:

 

ROZWÓJ  EMOCJONALNO – SPOŁECZNY

 

Dziecko powinno:

 - być zainteresowane nauką czytania, pisania i liczenia, zdobywaniem nowej wiedzy
i umiejętności, a nie skoncentrowane głównie na zabawie;

¨      bez trudu koncentrować uwagę na dłuższych zadaniach czy zajęciach, trwających nawet do 45 minut;

¨      kończyć rozpoczęte zadania, przez cały czas starając się wykonywać je ze starannością;

¨      nie zrażać się drobnymi niepowodzeniami;

¨      reagować na polecenia kierowane przez nauczyciela do całej grupy;

¨      odraczać własne impulsy, np. zgłaszać się i czekać, aż nauczyciel wywoła je do odpowiedzi;

¨      wyrażać własne zdanie, informować o swoich potrzebach, pytać o treści niezrozumiałe;

¨      być samodzielne – ubierać się bez pomocy osoby dorosłej, wiązać sznurowadła, dbać
o własne rzeczy, pamiętać o zabieranych książkach, przyborach, stroju itp.;

¨      pamiętać o komunikatach przekazywanych przez nauczyciela do rodziców.

 

ROZWÓJ  POZNAWCZY

 

Dziecko powinno:

¨      wypowiadać się w sposób logiczny, budować rozbudowane zdania, udzielać spójnych wypowiedzi;

¨      posiadać podstawową wiedzę w zakresie orientacji w czasie i przestrzeni, np. znać pory roku, dni tygodnia, miesiące, znać swój dokładny adres zamieszkania;

¨      rozumieć i stosować pojęcia określające położenie przestrzenne, np. na, pod, obok, nad, w, przed, za, z lewej strony, z prawej strony;

¨      dzielić wyrazy na sylaby;

¨      głoskować wyrazy, tzn. określać głoskę, która jest na początku wyrazu (nagłos), później głoskę, która jest na końcu (wygłos), a kończąc przedszkole – wymieniać kolejne głoski w wyrazie; 

¨      przeliczać przedmioty w zakresie 10, porównywać liczebność (określać „czego jest więcej”, „czego mniej”, „o ile więcej”, „o ile mniej”);

¨      znać podstawowe figury geometryczne: koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt;

¨      PONADTO! nie jest wymagane, ale na pewno ułatwi dziecku naukę czytania, pisania
i liczenia: rozpoznawanie cyfr w zakresie 10, przeliczanie przedmiotów powyżej 10, znajomość liter drukowanych.

 

ROZWÓJ  FIZYCZNY  I  GRAFOMOTORYCZNY

 

Dziecko powinno:

¨      być sprawne fizycznie i posiadać właściwą koordynację ruchową (jeździć na rowerku, sprawnie wspinać się na drabinki, biegać bez większego wysiłku, rzucać lub kopać piłkę do wyznaczonego celu itp.);

¨      posiadać właściwą koordynację wzrokowo-ruchową i sprawność manualną (ładnie rysować ze szczegółami, dokładnie kolorować, swobodnie posługiwać się nożyczkami, pędzlem itp.);

¨      prawidłowo trzymać ołówek, kredkę;

¨      dokładnie rysować znaki literopodobne czyli „szlaczki”;

¨      podejmować próby zapisywania wyrazów używając liter drukowanych.

 

 

Agata Polańska-Krzos

psycholog

 

Wygenerowano w sekund: 0.19
548,700 unikalne wizyty