Losowa Fotka

Ostatnie artyku?y

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

05-12-2019
dodano: GRUPY DZIECI/GRUDZIEŃ

05-11-2019
dodano: JADŁOSPIS - GRUDZIEŃ

15-10-2019
dodano: Podziękowania Rodzicom

24-09-2019
dodano informacje w zakładce: Cała Polska Czyta Dzieciom

24-09-2019
dodano : Harmonogram imprez 2019/2020

MP12 Info Panel

 

ważne

Uwaga Rodzice!!!

 

Zgodnie ze Statutem  Miejskiego Przedszkola  Nr 12 w Katowicach (§ 6 ) do przedszkola mogą uczęszczać dzieci, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu innych dzieci i personelu.

             Do przedszkola nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości  co do stanu zdrowia dziecka, nauczycielka ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

           Na sygnały nauczycieli prowadzących grupy zaniepokojonych faktem, że do przedszkola przyprowadzane są dzieci chore i tym samym nie są spełnione zadania statutowe, Dyrekcja Przedszkola zwraca się z prośbą o nieprzyprowadzanie dzieci chorych (zakatarzonych, przeziębionych, kaszlących, wymiotujących oraz z gorączką, które nie mogą przebywać
 w grupie z dziećmi zdrowymi). W sytuacji rażących przypadków związanych z przyprowadzeniem do przedszkola dzieci będących w trakcie infekcji, nauczyciel ma prawo żądać od rodziców przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania do przedszkola.

 

Wygenerowano w sekund: 0.03
566,369 unikalne wizyty