Losowa Fotka

Ostatnie artyku?y

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

07-09-2020
jadłospis - wrzesień

27-09-2013
Szeroki uśmiech Z przymrużeniem oka Fajne

MP12 Info Panel

 

Opłaty

*******  OPŁATY  ZA  PRZEDSZKOLE  *******

 


 

Drodzy Rodzice


Uprzejmie informujemy, że opłaty za korzystanie z przedszkola należy uiszczać na indywidualne rachunki bankowe przypisane każdemu dziecku. W związku z tym, prosimy aby dokonywać opłaty jedynie na wskazany w umowie indywidualny rachunek bankowy.  Wpłata na inny rachunek bankowy niż wskazany w umowie, skutkować będzie zaksięgowaniem wpłaty na rzecz innego dziecka i powstaniem zaległości na koncie przypisanym dla Państwa dziecka.


 

 OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE:


 1. Opłata za wyżywienie wynosi: 6,00 zł / dzień, w tym:

1)      śniadanie                    -  1,50 zł

2)      obiad                          -  3,00 zł

3)      podwieczorek               -  1,50 zł


2. Opłata za wyżywienie dla dzieci korzystających z pomocy MOPS - 15,37 ./ dzień.


3. Opłata  za  pozostałe  świadczenia:


1)      nieodpłatnie w godzinach 8.00 - 14.00,

2)      1,00 zł  za każdą godzinę, poza czasem określonym w pkt 1),

3)      0,65 zł za każdą godzinę, poza czasem określonym w pkt 1), dla drugiego dziecka               w rodzinie, uczęszczającego do przedszkola.

4)      0,00 zł. dla trzeciego i kolejnego dziecka w rodzinie uczęszczającego do przedszkola oraz dzieci objętych kształceniem specjalnym i wczesnym wspomaganiem rozwoju.

 

4. Opłaty  za przedszkole płatne są miesięcznie  z góry  do 10-tego dnia każdego miesiąca na indywidualny rachunek bankowy. Po tym czasie naliczanie są ustawowe odsetki.

 

5. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, trwającej co najmniej jeden dzień opłata podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności. Odliczenia za nieobecności dziecka dokonywane  są w kolejnym miesiącu. Odliczeniu podlega zarówno kwota za wyżywienie jak i kwota  za pozostałe świadczenia.

 

Wysokość opłaty stałej określa Uchwała Nr LVIII/1201/18 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lipca 2018 r.  w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice i Zarządzenie Nr 5/2019 Dyrektora Miejskiego Przedszkola  nr 12  w Katowicach z dnia 18.02.2019 roku. 

 

Nieuiszczenie należnej opłaty skutkować będzie wszczęciem procedury dochodzenia należności publiczno-prawnych, na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (ustawa z dnia 17 czerwca  1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - Dz.U. z 2017 r.,  poz. 1201 ze zm.) 


 

 

 

 

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW: 

 

Wpłat  na radę rodziców  dokonujemy w 1 lub 2 ratach. 

 

I rata   -           do 15 października

II rata  -           do 15 marca 

 

 

 

 

 


 


Wygenerowano w sekund: 0.07
725,222 unikalne wizyty