Losowa Fotka

Ostatnie artyku?y

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

27-09-2013
Szeroki uśmiech Z przymrużeniem oka Fajne

MP12 Info Panel

 

Opłaty

 

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW: 

 

Wpłat  na radę rodziców  dokonujemy w 1 lub 2 ratach. 

 

I rata   -           do 15 października

II rata  -           do 15 marca 

 

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka


NUMER KONTA RADY RODZICÓW MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 12 W KATOWICACH z SIEDZIBĄ 40-570 KATOWICE, LIGOCKA 3

 

05 1240 1330 1111 0011 0254 3888

 

 

 

*******  OPŁATY  ZA  PRZEDSZKOLE  *******

 


 

Drodzy Rodzice


Uprzejmie informujemy, że opłaty za korzystanie z przedszkola należy uiszczać na indywidualne rachunki bankowe przypisane każdemu dziecku. W związku z tym, prosimy aby dokonywać opłaty jedynie na wskazany w umowie indywidualny rachunek bankowy.  Wpłata na inny rachunek bankowy niż wskazany w umowie, skutkować będzie zaksięgowaniem wpłaty na rzecz innego dziecka i powstaniem zaległości na koncie przypisanym dla Państwa dziecka.


 

 OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE:


 1. Opłata za wyżywienie wynosi: 8,00 zł / dzień, w tym:

1)      śniadanie                     2,00 zł

2)      obiad                            4,00 zł

3)      podwieczorek              2,00 zł


2. Opłata za wyżywienie dla dzieci korzystających z pomocy MOPS - 23,93 ./ dzień.


3. Opłata  za  pozostałe  świadczenia:


1)      nieodpłatnie w godzinach 8.00 - 14.00,

2)      1,00 zł  za każdą godzinę, poza czasem określonym w pkt 1),

3)      0,65 zł za każdą godzinę, poza czasem określonym w pkt 1), dla drugiego dziecka               w rodzinie, uczęszczającego do przedszkola.

4)      0,00 zł. dla trzeciego i kolejnego dziecka w rodzinie uczęszczającego do przedszkola oraz dzieci objętych kształceniem specjalnym i wczesnym wspomaganiem rozwoju.

 

4. Opłaty  za przedszkole płatne są miesięcznie  z góry  do 10-tego dnia każdego miesiąca na indywidualny rachunek bankowy. Po tym czasie naliczanie są ustawowe odsetki.

 

5. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, trwającej co najmniej jeden dzień opłata podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności. Odliczenia za nieobecności dziecka dokonywane  są w kolejnym miesiącu. Odliczeniu podlega zarówno kwota za wyżywienie jak i kwota  za pozostałe świadczenia.

 

Wysokość opłaty stałej określa Zarządzenie Nr 10/2022 Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 7 w Katowicach z dnia 18.07.2022 r.

 

Nieuiszczenie należnej opłaty skutkować będzie wszczęciem procedury dochodzenia należności publiczno-prawnych, na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (ustawa z dnia 17 czerwca  1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - Dz.U. z 2017 r.,  poz. 1201 ze zm.) 


Wygenerowano w sekund: 0.16
2,056,694 unikalne wizyty