Losowa Fotka

Ostatnie artyku?y

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

02-09-2018
dodano: JADŁOSPIS NA WRZESIEŃ

23-04-2018
dodano: PODZIĘKOWANIA RODZICOM

04-04-2018
dodano:JADŁOSPIS - KWIECIEŃ

05-03-2018
dodano - GRUPY DZIECI - kwiecień

18-02-2018
dodano zdjęcia w galerii - TYGRYSKI i KUBUSIE

MP12 Info Panel

 

Opłaty

*******  OPŁATY  ZA  PRZEDSZKOLE  *******

 


 

Drodzy Rodzice


Uprzejmie informujemy, że opłaty za korzystanie z przedszkola należy uiszczać na indywidualne rachunki bankowe przypisane każdemu dziecku. W związku z tym, prosimy aby dokonywać opłaty jedynie na wskazany w umowie indywidualny rachunek bankowy.  Wpłata na inny rachunek bankowy niż wskazany w umowie, skutkować będzie zaksięgowaniem wpłaty na rzecz innego dziecka i powstaniem zaległości na koncie przypisanym dla Państwa dziecka.


 

 OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE:


 1. Opłata za wyżywienie wynosi: 5,00 zł / dzień, w tym:

1)      śniadanie                    -  1,25 zł

2)      obiad                          -  2,50 zł

3)      podwieczorek               -  1,25 zł


2. Opłata za wyżywienie dla dzieci korzystających z pomocy MOPS - 15,56  ./ dzień.


3. Opłata  za  pozostałe  świadczenia:


1)      nieodpłatnie w godzinach 8.00 - 14.00,

2)      1,00 zł  za każdą godzinę, poza czasem określonym w pkt 1),

3)      0,65 zł za każdą godzinę, poza czasem określonym w pkt 1), dla drugiego dziecka               w rodzinie, uczęszczającego do przedszkola.

4)      0,00 zł. dla trzeciego i kolejnego dziecka w rodzinie uczęszczającego do przedszkola oraz dzieci objętych kształceniem specjalnym i wczesnym wspomaganiem rozwoju.

 

4. Opłaty  za przedszkole płatne są miesięcznie  z góry  do 10-tego dnia każdego miesiąca na indywidualny rachunek bankowy. Po tym czasie naliczanie są ustawowe odsetki.

 

5. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, trwającej co najmniej jeden dzień opłata podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności. Odliczenia za nieobecności dziecka dokonywane  są w kolejnym miesiącu. Odliczeniu podlega zarówno kwota za wyżywienie jak i kwota  za pozostałe świadczenia.

 

Wysokość opłaty stałej określa Uchwała Rady Miasta Katowice Nr XXXVIII/746/17 z dnia 30 marca 2017 r., w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice -Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2017 r., poz. 2555, ze zm.

 

Wysokość stawki żywieniowej ustala Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym - Zarządzenie Nr 6/2016 Dyrektora Miejskiego Przedszkola 12 z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki w Miejskim Przedszkolu Nr 12 w Katowicach.

 

 

 

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW: 

 

Wpłat  na radę rodziców  dokonujemy w 1 lub 2 ratach  podając imię i nazwisko dziecka: 

 

I rata   -           do 15 października

II rata  -           do 15 marca 

 

Konto rady rodziców:

 

Rada Rodziców przy MP Nr 12 

Bank PEKAO  S.A.  Oddział w Katowicach 

Numer konta: 54 1240 2959 1111 0000 3126 0435

 

 

 

 


 


Wygenerowano w sekund: 0.05
371,845 unikalne wizyty