Losowa Fotka

Ostatnie artyku?y

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

27-09-2013
Szeroki uśmiech Z przymrużeniem oka Fajne

MP12 Info Panel

 

Kubusie

Obrazy: mp12-kubusie.jpg\
KUBUSIE 

Grupa „Kubusie” jest najmłodszą grupą w naszym przedszkolu, do której należą dzieci 3letnie. Dzieci codziennie bawią się razem, uczą oraz rozwijają umiejętności związane z codziennym funkcjonowaniem (np. czynności higieniczne, samodzielne jedzenie i ubieranie się). Nie zapominamy również o poobiednim odpoczynku, podczas którego przedszkolaki śpią lub wypoczywają słuchając bajek, muzyki relaksacyjnej i klasycznej. Również aktywność na świeżym powietrzu stanowi ważny element każdego naszego dna. Jeśli pogoda sprzyja, dzieci wychodzą na spacery lub bawią się w ogrodzie przedszkolnym.

Wszyscy staramy się, aby każdy dzień w grupie „Kubusiów” upływał pod znakiem uśmiechu, zabawy, wzajemnego szacunku i przyjaźni.

 


ZAGADNIENIA PROGRAMOWE

 

ZACHĘCAMY DO ZABAW Z DZIEĆMI-  
Pstryczek elektryczek/ wielkanocne zabawy
6.04 - 10.04 

 

 

 

W KRAINIE ELEKTRYCZNOŚCI - scenariusz

WIELKANOCNE MEMORY

WIELKANOCNE ZABAWY

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

PRĄD TO NIE ZABAWKA – piosenka

WIELKANOCNE INSPIRACJE

KOSZYCZEK WIELKANOCNY






ZACHĘCAMY DO ZABAW Z DZIEĆMI- CO SŁYCHAĆ PANI WIOSNO 
30.03 - 03.04


PRZYSZŁA WIOSNA - scenariusz 





ZACHĘCAMY DO ZABAW Z DZIEĆMI- KIEDY ZIEMIA ŹLE SIĘ CZUJE
23.03 - 27.03 


 

ZACHĘCAMY DO ZABAW Z DZIEĆMI- Kosmiczne zabawy 16.03 - 20.03 

 

1. PROPOZYCJA DZIAŁAŃ DLA DZIECI Z GRUPY KUBUSIE  

 

2. ZABAWY PLASTYCZNE I NIE TYLKO

 

3. WZORY DO UKŁADANIA Z KOLOROWYCH PATYCZKÓW

 

4. RÓŻNE KOSMICZNE ZABAWY

 

 

 


 

 

 

ZAGADNIENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE NA KWIECIEŃ 


Kręgi tematyczne:

Co słychać, Pani Wiosno?

Pogoda w kratkę

Pstryczek elektryczek

Małe odkrycia

 

Obszar fizyczny

• kształtowanie sprawności fizycznej poprzez uczestnictwo w zajęciach ruchowych

• doskonalenie sprawności aparatu artykulacyjnego

• rozwijanie małej motoryki

• kształtowanie szybkiej reakcji na bodźce

• wyrabianie nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała

• kształtowanie umiejętności prawidłowego kierunku rysowania: od lewej do prawej

• doskonalenie analizatora słuchowego i wzrokowego

• kształtowanie umiejętności komunikowania potrzeby ruchu, odpoczynku

• doskonalenie czynności samoobsługowych

• rozwijanie motoryki dużej

• rozwijanie wyobraźni dotykowej

 

Obszar emocjonalny

• kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami

• uwrażliwianie na piękno przyrody

• budowanie pozytywnej motywacji i wiary we własne siły

• rozwijanie umiejętności przestrzegania reguł i radzenia sobie z przegraną

• wdrażanie do przedstawiania swoich emocji i uczuć z użyciem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu

• rozwijanie umiejętności rozróżniania emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych

• rozwijanie umiejętności odczuwania radości ze wspólnej zabawy

 

Obszar społeczny

• kształtowanie postaw prospołecznych (czerpanie radości ze wspólnej zabawy, obdarzanie uwagą osób dorosłych)

• wdrażanie do współdziałania z dziećmi w zabawie

• kształtowanie umiejętności społecznych (uważne słuchanie dorosłych i dzieci, zgodna zabawa z innymi, rozumienie oraz wykonywanie prostych poleceń, porządkowanie po sobie miejsca zabawy)

• wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich

• rozwijanie umiejętności komunikowania się z innymi poprzez komunikaty werbalne i niewerbalne

• kształtowanie umiejętności oczekiwania na swoją kolej

 

Obszar poznawczy

• wdrażanie do prowadzenie obserwacji przyrodniczych

• rozwijanie umiejętności wypowiadania się

• doskonalenie umiejętności liczenia w dostępnym zakresie

• rozwijanie umiejętności klasyfikowania

• poznanie zjawisk przyrodniczych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń

• rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej

• rozwijanie mowy i myślenia

• rozwijanie spostrzegawczości i uwagi

• budowanie dziecięcej wiedzy o przyrodzie

• poszerzenie wiadomości przyrodniczych, związanych z różnorodnością pogody w kwietniu

• rozwijanie wyobraźni muzycznej przez niekonwencjonalne wykorzystywanie przedmiotów z otoczenia oraz instrumentów

• uświadamianie zagrożeń związanych z prądem elektrycznym

• zapoznawanie z zasadami bezpiecznego przebywania w pobliżu urządzeń elektrycznych

• budzenie zainteresowania zwyczajami i tradycjami związanymi ze Świętami Wielkanocnym

• zachęcenie dzieci do kultywowania polskich tradycji i obrzędów świątecznych

• rozwijanie mowy (bogacenie słownictwa czynnego związanego ze Świętami Wielkanocnymi)

• rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych – kwadrat 

• rozwijanie mowy i myślenia

• kształtowanie umiejętności opisywania cech przedmiotów między innymi: „ciężki”, „lekki”, „miękki”, „szorstki”, „gładki”

• rozwijanie umiejętności rozpoznawania przedmiotów na podstawie dotyku

• kształtowanie umiejętności obserwowania i interpretowania zjawisk przyrodniczych

• rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej

 

 

 

Wygenerowano w sekund: 0.07
630,570 unikalne wizyty