Losowa Fotka

Ostatnie artyku?y

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

02-10-2020
dodano: JADŁOSPIS - PAŹDZIERNIK

27-09-2013
Szeroki uśmiech Z przymrużeniem oka Fajne

MP12 Info Panel

 

Kubusie

Obrazy: mp12-kubusie.jpg
KUBUSIE 

Grupa „Kubusie” jest najmłodszą grupą w naszym przedszkolu, do której należą dzieci 3letnie. Dzieci codziennie bawią się razem, uczą oraz rozwijają umiejętności związane z codziennym funkcjonowaniem (np. czynności higieniczne, samodzielne jedzenie i ubieranie się). Nie zapominamy również o poobiednim odpoczynku, podczas którego przedszkolaki śpią lub wypoczywają słuchając bajek, muzyki relaksacyjnej i klasycznej. Również aktywność na świeżym powietrzu stanowi ważny element każdego naszego dna. Jeśli pogoda sprzyja, dzieci wychodzą na spacery lub bawią się w ogrodzie przedszkolnym.

Wszyscy staramy się, aby każdy dzień w grupie „Kubusiów” upływał pod znakiem uśmiechu, zabawy, wzajemnego szacunku i przyjaźni.

 


ZAGADNIENIA PROGRAMOWE PAŹDZIERNIK 

Temat tygodnia V: Idzie jesień przez świat

Temat tygodnia VI: Jesienna przyroda

Temat tygodnia VII: Koszyk Pani Jesieni

Temat tygodnia VIII: Skarby jesieni

 

 • poznanie znaczenia empatii jako waz?nej wartos?ci;
 • umieje?tnos?c? rozpoznawania i nazywania ros?lin jako elemento?w przyrody;
 • uwraz?liwianie na pie?kno przyrody otaczaja?ce człowieka;
 • wychowanie do poszanowania s?rodowiska przyrodniczego;
 • tworzenie warunko?w do poszerzania dos?wiadczen? je?zykowych;
 • poznanie oznak jesieni wyste?puja?cych w przyrodzie;
 • nabieranie sprawnos?ci motoryki małej;
 • rozumienie poje?c? mały, duz?y;
 • kształtowanie umieje?tnos?ci okres?lania cech wielkos?ciowych przedmioto?w z uz?yciem okres?len? mały, duz?y;
 • wdraz?anie do uwaz?nego słuchania wypowiedzi innych ludzi;
 • zapoznanie z instrumentem muzycznym – kołatka?;
 • wzbudzenie zainteresowania instrumentami muzycznymi;
 • ukazanie moz?liwos?ci wykorzystania nietypowych pomocy zwia?zanych z pora? roku do zabaw i c?wiczen?;
 • poznanie malarstwa o tematyce jesiennej;
 • rozbudzanie zainteresowania eksperymentowaniem z kolorem farby;
 • kreowanie umieje?tnos?ci wyraz?ania siebie w pracy plastycznej;
 • poszerzanie wiadomos?ci dotycza?cych zwierza?t les?nych;
 • nabywanie empatycznego stosunku do s?wiata zwierza?t;
 • czerpanie przyjemnos?ci ze wspo?lnej eksploracji otoczenia;
 • zdobywanie wiedzy na temat s?rodowiska przyrodniczego (mysz polna);
 • stwarzanie warunko?w do poszerzania dos?wiadczen? je?zykowych;
 • czerpanie rados?ci z uczestnictwa w zabawach ruchowych;
 • nabywanie umieje?tnos?ci posługiwania sie? okres?leniami: wysoki / niski, wyz?szy / niz?szy, wysoko / nisko;
 • wspomaganie w rozwijaniu zdolnos?ci okres?lania wygla?du ze wzgle?du na kształt;
 • nabywanie odpowiedzialnos?ci podczas działan? grupowych;
 • poznanie nowej metody uczenia sie? na pamie?c? (z uz?yciem symboli);
 • uwraz?liwianie na muzyke?;
 • konstruowanie sylwet ptako?w;
 • kształtowanie umieje?tnos?ci rozumienia malarstwa i jego przekazu;
 • odczuwanie poczucia sprawstwa w działaniach plastycznych;
 • us?wiadamianie koniecznos?ci dbania o własne zdrowie;
 • okres?lenie zasad zdrowego odżywiania;
 • poznanie znaczenia zwrotu ubierac? sie? na cebulke?;
 • zapoznanie sie? z wygla?dem dyni;
 • kształtowanie umieje?tnos?ci opisywania go słowami;
 • kształtowanie zainteresowan? darami jesieni poprzez zabawy je?zykowe;
 • tworzenie warunko?w do poszerzania dos?wiadczen? je?zykowych;
 • utrwalanie nazw figur geometrycznych (koło, tro?jka?t, kwadrat);
 • dostrzeganie kształtu koła w s?rodowisku przyrodniczym;
 • stwarzanie okazji do wspo?lnego dostrzegania pie?kna przyrody;
 • muzykowanie z uz?yciem daro?w jesieni: kasztano?w;
 • kształtowanie umieje?tnos?ci opracowywania rucho?w do piosenki;
 • rozwijanie wraz?liwos?ci muzycznej;
 • ła?czenie poje?c? dobry / zły z kolorami;
 • tworzenie sytuacji sprzyjaja?cych przez?ywaniu pie?kna lasu i jego daro?w jesienia?;
 • wzbogacanie dos?wiadczen? plastycznych;
 • rozpoznawanie wygla?du, smaku i koloru owoco?w i warzyw;
 • kształtowanie prawidłowych nawyko?w dbania o swoje zdrowie;
 • wzbudzanie zainteresowania otaczaja?cym s?wiatem;
 • zdobywanie wiadomos?ci o kapus?cie;
 • tworzenie okazji do eksperymentowania z produktami spoz?ywczymi;
 • tworzenie warunko?w do poszerzania dos?wiadczen? je?zykowych;
 • zdobywanie wiadomos?ci na temat kukurydzy i produkto?w z niej powstałych;
 • umieje?tnos?c? nazywania produkto?w spoz?ywczych;
 • rozumienie znaczenia warzyw dla zdrowia;
 • poznanie owoco?w i ich nazw;
 • umieje?tnos?c? rozro?z?niania owoco?w;
 • rozwijanie wraz?liwos?ci muzycznej;
 • nabieranie wiary we własne umieje?tnos?ci muzyczne;
 • wykorzystanie ziemniaka jako materiału do prac plastycznych;
 • kształtowanie pomysłowos?ci i two?rczos?ci; rozwijanie umieje?tnos?ci społecznych.

 

 

 


NAUKA ZDALNA: MARZEC - CZERWIEC ZACHĘCAMY DO ZABAW Z DZIEĆMI
 15.06 - 19.06
ZACHĘCAMY DO ZABAW Z DZIEĆMI
 01.06 - 05.06

LETNIE OWOCE

SAŁATKA OWOCOWA

MIESZKAŃCY ŁĄKI

KWIECISTA ŁĄKA

KREATYWNA ŁĄKA 


ZACHĘCAMY DO ZABAW Z DZIEĆMI
"SPORT TO ZDROWIE" 
 25.05 - 29.05

ZACHĘCAMY DO ZABAW Z DZIEĆMI
"DLA UKOCHANEJ MAMY" 
 18.05 - 22.05
ZACHĘCAMY DO ZABAW Z DZIEĆMI
"Co lubią książki?" 
 27.04 - 30.04


ZACHĘCAMY DO ZABAW Z DZIEĆMI-  
MALI ODKRYWCY
20.04 - 24.04
  


 

 

 

ZACHĘCAMY DO ZABAW Z DZIEĆMI-  
Pstryczek elektryczek/ wielkanocne zabawy
6.04 - 10.04 

 

 

 

W KRAINIE ELEKTRYCZNOŚCI - scenariusz

WIELKANOCNE MEMORY

WIELKANOCNE ZABAWY

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

PRĄD TO NIE ZABAWKA – piosenka

WIELKANOCNE INSPIRACJE

KOSZYCZEK WIELKANOCNY


ZACHĘCAMY DO ZABAW Z DZIEĆMI- CO SŁYCHAĆ PANI WIOSNO 
30.03 - 03.04


PRZYSZŁA WIOSNA - scenariusz 

ZACHĘCAMY DO ZABAW Z DZIEĆMI- KIEDY ZIEMIA ŹLE SIĘ CZUJE
23.03 - 27.03 


 

ZACHĘCAMY DO ZABAW Z DZIEĆMI- Kosmiczne zabawy 16.03 - 20.03 

 

1. PROPOZYCJA DZIAŁAŃ DLA DZIECI Z GRUPY KUBUSIE  

 

2. ZABAWY PLASTYCZNE I NIE TYLKO

 

3. WZORY DO UKŁADANIA Z KOLOROWYCH PATYCZKÓW

 

4. RÓŻNE KOSMICZNE ZABAWY

 

 

 


 

 

 

 

Wygenerowano w sekund: 0.24
734,223 unikalne wizyty