Losowa Fotka

Ostatnie artyku?y

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

27-09-2013
Szeroki uśmiech Z przymrużeniem oka Fajne

MP12 Info Panel

 

Kubusie

Obrazy: mp12-kubusie.jpg\
KUBUSIE 

Grupa „Kubusie” jest najmłodszą grupą w naszym przedszkolu, do której należą dzieci 3letnie. Dzieci codziennie bawią się razem, uczą oraz rozwijają umiejętności związane z codziennym funkcjonowaniem (np. czynności higieniczne, samodzielne jedzenie i ubieranie się). Nie zapominamy również o poobiednim odpoczynku, podczas którego przedszkolaki śpią lub wypoczywają słuchając bajek, muzyki relaksacyjnej i klasycznej. Również aktywność na świeżym powietrzu stanowi ważny element każdego naszego dna. Jeśli pogoda sprzyja, dzieci wychodzą na spacery lub bawią się w ogrodzie przedszkolnym.

Wszyscy staramy się, aby każdy dzień w grupie „Kubusiów” upływał pod znakiem uśmiechu, zabawy, wzajemnego szacunku i przyjaźni.


ZAGADNIENIA PROGRAMOWE

 

 

CELE DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE: LUTY

 

 

Krąg tematyczny: Muzyczne opowieści

Obszar fizyczny

• rozwijanie sprawności ruchowej podczas zabaw ruchowych, w tym naśladowczych i rytmicznych

• rozwijanie motoryki małej podczas zadań graficznych, manualnych i plastycznych

• rozwijanie umiejętności samodzielnego wykonywania czynności higienicznych i samoobsługowych

Obszar emocjonalny

• stwarzanie sytuacji do odczuwania radości ze wspólnej zabawy

• wdrażanie do dostrzegania i szanowania emocji swoich i innych

• dostrzeganie wartości estetycznych w obcowaniu z muzyką

Obszar społeczny

• wzmacnianie więzi w grupie przedszkolnej

• kształtowanie umiejętności współpracy z grupą podczas różnych zabaw i zadań

• kształtowanie umiejętności społecznych (obdarzanie uwagą dzieci i dorosłych)

• wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad podczas zajęć i zabaw

Obszar poznawczy

• rozwijanie spostrzegawczości słuchowej

• rozwijanie umiejętności rozróżniania dźwięków wysokich i niskich, cichych i głośnych

• rozwijanie wyobraźni muzycznej, poczucia rytmu i umiejętności wokalnych

• zapoznanie z wyglądem i grą na wybranych instrumentach

• wdrażanie do uważnego słuchania

• kształtowanie umiejętności budowania prostej wypowiedzi

• bogacenie czynnego i biernego słownika dziecka

 

 

? Krąg tematyczny: Bawimy się w teatr   

Obszar fizyczny

• kształtowanie świadomości własnego ciała

• rozwijanie motoryki małej

• usprawnianie aparatu mowy

Obszar emocjonalny

• stwarzanie sytuacji do odczuwania radości ze wspólnej zabawy

• kształtowanie odporności emocjonalnej przed występami przed dużą grupą

Obszar społeczny

• kształtowanie nawyków właściwego zachowania się w teatrze

• wdrażanie do przestrzegania ustalonych wcześniej reguł zabawy

Obszar poznawczy

• rozwijanie umiejętności liczenia na konkretach

• zapoznanie z wybranymi formami teatralnymi

• rozwijanie wyobraźni dziecięcej

• inspirowanie do wyrażania treści w formie ekspresji ruchowej

• wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich

• wdrażanie do wypowiadania się na określony temat

• aktywizowanie dziecięcej wyobraźni przez odgrywanie ról

? Krąg tematyczny: Jaki mam talent? 

Obszar fizyczny

• wdrażanie do aktywnego udziału w zabawach ruchowych

• usprawnianie motoryki małej

• rozwijanie precyzji ruchów

• rozwijanie umiejętności samodzielnego wykonywania czynności higienicznych i samoobsługowych 

Obszar emocjonalny

• kształtowanie wrażliwości na odczucia innych

• budowanie poczucia własnej wartości i pewności siebie

• wdrażanie do pokonywania swojej nieśmiałości, występowania przed grupą rówieśniczą, mówienia o sobie

Obszar społeczny

• wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych w codziennych sytuacjach

• kształtowanie współpracy z rówieśnikami w sytuacjach zadaniowych

Obszar poznawczy

• rozwijanie pamięci mechanicznej poprzez naukę i recytację krótkich rymowanek

• kształtowanie umiejętności posługiwania się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni

• kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi w dostępnym zakresie

• bogacenie słownictwa dzieci

• doskonalenie umiejętności wokalnych

 

Wygenerowano w sekund: 0.02
609,461 unikalne wizyty