Losowa Fotka

Ostatnie artyku?y

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

27-09-2013
Szeroki uśmiech Z przymrużeniem oka Fajne

MP12 Info Panel

 

Kubusie

Obrazy: mp12-kubusie.jpg\
KUBUSIE 

Grupa „Kubusie” jest najmłodszą grupą w naszym przedszkolu, do której należą dzieci 3letnie. Dzieci codziennie bawią się razem, uczą oraz rozwijają umiejętności związane z codziennym funkcjonowaniem (np. czynności higieniczne, samodzielne jedzenie i ubieranie się). Nie zapominamy również o poobiednim odpoczynku, podczas którego przedszkolaki śpią lub wypoczywają słuchając bajek, muzyki relaksacyjnej i klasycznej. Również aktywność na świeżym powietrzu stanowi ważny element każdego naszego dna. Jeśli pogoda sprzyja, dzieci wychodzą na spacery lub bawią się w ogrodzie przedszkolnym.

Wszyscy staramy się, aby każdy dzień w grupie „Kubusiów” upływał pod znakiem uśmiechu, zabawy, wzajemnego szacunku i przyjaźni.


ZAGADNIENIA PROGRAMOWE

 

 

CELE DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE: STYCZEŃ

 

Krąg tematyczny: Kiedy zimno jest na dworze

Obszar fizyczny

• rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych i naśladowczych

• doskonalenie czynności samoobsługowych

• rozwijanie sprawności manualnej

Obszar emocjonalny

• doskonalenie umiejętności panowania nad własnymi emocjami

• kształtowanie poszanowania dla przyrody i uwrażliwianie na jej piękno

Obszar społeczny

• kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnej zabawy

• współdziałanie z dziećmi w zabawie

• przyjmowanie i respektowanie zasad

Obszar poznawczy

• rozwijanie mowy i myślenia

• kształtowanie myślenia matematycznego

• doskonalenie spostrzegawczości

• wdrażanie do obserwacji przyrody

• rozwijanie poczucia rytmu

 

Krąg tematyczny: Hop, hop na śniegu

Obszar fizyczny

• doskonalenie czynności samoobsługowych

• rozwijanie sprawności manualnej

Obszar emocjonalny

• doskonalenie umiejętności panowania nad własnymi emocjami

Obszar społeczny

• wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad w grupie

• kształtowanie postaw prospołecznych

• rozwijanie umiejętności dbania o porządek


Obszar poznawczy

• rozwijanie umiejętności wypowiadania się

• rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 4

• rozwijanie logicznego myślenia

• utrwalenie znajomości kolorów

• rozwijanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu


Krąg tematyczny: Moja babcia i mój dziadek

Obszar fizyczny

• rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych i naśladowczych

• rozwijanie sprawności manualnej
Obszar emocjonalny

• rozpoznawanie i nazywanie emocji oraz uczuć

• przedstawianie emocji za pomocą różnych form wyrazu

Obszar społeczny

• współdziałanie z dziećmi w zabawie

• kształtowanie szacunku dla najbliższych

• uświadamianie istniejącej więzi między wnukami a dziadkami
Obszar poznawczy

• rozwijanie pamięci przez naukę wierszy i piosenek

• doskonalenie umiejętności wypowiadania się

• rozwijanie logicznego myślenia

• rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

Krąg tematyczny: Czas na zimowe obserwacje

Obszar fizyczny

• rozwijanie sprawności manualnej

• rozwijanie świadomości własnego ciała oraz orientacji w przestrzeni
Obszar emocjonalny

• dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej

• doskonalenie umiejętności panowania nad własnymi emocjami

Obszar społeczny

• kształtowanie postaw prospołecznych

• rozwijanie umiejętności współdziałania w zabawie

Obszar poznawczy

• doskonalenie umiejętności wypowiadania się

• kształtowanie ciekawości poznawczej przez eksperymentowanie ze śniegiem, lodem i wodą

• doskonalenie umiejętności liczenia i łączenia w pary

• uświadomienie konieczności niesienie pomocy ptakom zimą

• rozwijanie logicznego myślenia 

 

Wygenerowano w sekund: 0.02
588,327 unikalne wizyty