Losowa Fotka

Ostatnie artyku?y

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

05-11-2019
dodano: GRUPY DZIECI - LISTOPAD

05-11-2019
dodano: JADŁOSPIS - LISTOPAD

15-10-2019
dodano: Podziękowania Rodzicom

24-09-2019
dodano informacje w zakładce: Cała Polska Czyta Dzieciom

24-09-2019
dodano : Harmonogram imprez 2019/2020

MP12 Info Panel

 

Kubusie

Obrazy: mp12-kubusie.jpg\
KUBUSIE 

Grupa „Kubusie” jest najmłodszą grupą w naszym przedszkolu, do której należą dzieci 3letnie. Dzieci codziennie bawią się razem, uczą oraz rozwijają umiejętności związane z codziennym funkcjonowaniem (np. czynności higieniczne, samodzielne jedzenie i ubieranie się). Nie zapominamy również o poobiednim odpoczynku, podczas którego przedszkolaki śpią lub wypoczywają słuchając bajek, muzyki relaksacyjnej i klasycznej. Również aktywność na świeżym powietrzu stanowi ważny element każdego naszego dna. Jeśli pogoda sprzyja, dzieci wychodzą na spacery lub bawią się w ogrodzie przedszkolnym.

Wszyscy staramy się, aby każdy dzień w grupie „Kubusiów” upływał pod znakiem uśmiechu, zabawy, wzajemnego szacunku i przyjaźni.


ZAGADNIENIA PROGRAMOWE

 

 

Cele wychowawczo – dydaktyczne

na miesiąc LISTOPAD

 

 

1.Krąg tematyczny: Każdy ma swój dom

Obszar fizyczny

• wdrażanie do samodzielnego wykonywania czynności higienicznych i samoobsługowych

• rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w zabawach ruchowych

• rozwijanie motoryki małej

Obszar emocjonalny

• wdrażania do rozpoznawania i nazywania emocji

• wdrażanie do kontrolowania swoich emocji w sposób umożliwiający adaptację w nowym otoczeniu

• kształtowanie umiejętności czekania na swoją kolej

Obszar społeczny

• kształtowanie umiejętności współdziałania w sytuacjach zabawowo-zadaniowych

• kształtowanie umiejętności przestrzegania ustalonych reguł

• wyrabianie nawyku poszanowania zabawek

Obszar poznawczy

• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na bliskie tematy

• rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego

• zdobywanie orientacji w położeniu (przede mną, za mną) i kierunku ruchu przedmiotów (z boku, z prawej, z lewej, przed siebie, w tył)

• kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi w dostępnym zakresie

• rozwijanie sprawności manualnej poprzez tworzenie budowli z klocków

 

2.Krąg tematyczny: Gdzie jest mój dom, gdzie jest moje przedszkole

Obszar fizyczny

• wdrażanie do samodzielnego wykonywania podstawowych czynności higienicznych

• doskonalenie czynności samoobsługowych

• wdrażanie do uczestnictwa w zabawach ruchowych, dbanie o zachowanie prawidłowej postawy ciała

• rozwijanie motoryki małej

Obszar emocjonalny

• kształtowanie poszanowania emocji swoich i innych

• motywowanie do czynnego brania udziału w zajęciach

Obszar społeczny

• kształtowanie poczucia przynależności do grupy

• wdrażanie do respektowania zasad obowiązujących w grupie

Obszar poznawczy

• wdrażanie do uważnego słuchania

• kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego

• kształtowanie poczucia przynależności narodowej

• klasyfikowanie figur geometrycznych według kształtu i koloru

• doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie

 

3.Krąg tematyczny: Kiedy babcia była mała

Obszar fizyczny

• rozwijanie sprawności ruchowej podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych, w tym naśladowczych i rytmicznych

• rozwijanie motoryki małej podczas zadań manualnych i graficznych

Obszar emocjonalny

• stwarzanie sytuacji do odczuwania radości ze wspólnej zabawy

Obszar społeczny

• wdrażanie do współdziałania z grupą podczas różnych zabaw i zadań

• akceptowanie i przestrzeganie ustalonych zasad podczas zajęć i zabaw

Obszar poznawczy

• wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi wielkości i grubości

• rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów

• rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem polskim poprzez słuchanie literatury i wypowiedzi na jej temat

• rozbudzanie zainteresowania życiem codziennym naszych przodków

• rozwijanie percepcji wzrokowej

 

4.Krąg tematyczny: Czy to prawda, czy to bajka?

Obszar fizyczny

• rozwijanie sprawności ruchowej podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych, w tym naśladowczych i rytmicznych

• rozwijanie motoryki małej podczas zadań manualnych i graficznych

Obszar emocjonalny

• wdrażanie do rozpoznawania i nazywania podstawowych emocji

• stwarzanie sytuacji do odczuwania radości ze wspólnej zabawy

Obszar społeczny

• wyrabianie umiejętności współdziałania w zabawie

• wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad podczas zajęć i zabaw

Obszar poznawczy

• wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich

• rozwijanie wyobraźni i myślenia

• kształtowanie umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości

• doskonalenie percepcji wzrokowej i pamięci

• rozwijanie mowy przez budowanie wypowiedzi

• rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej

 

 

Wygenerowano w sekund: 0.06
547,396 unikalne wizyty