Losowa Fotka

Ostatnie artyku?y

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

01-11-2020
dodano: JADŁOSPIS- STYCZEŃ

27-09-2013
Szeroki uśmiech Z przymrużeniem oka Fajne

MP12 Info Panel

 

Kubusie

Obrazy: mp12-kubusie.jpg
KUBUSIE 

Grupa „Kubusie” jest najmłodszą grupą w naszym przedszkolu, do której należą dzieci 3letnie. Dzieci codziennie bawią się razem, uczą oraz rozwijają umiejętności związane z codziennym funkcjonowaniem (np. czynności higieniczne, samodzielne jedzenie i ubieranie się). Nie zapominamy również o poobiednim odpoczynku, podczas którego przedszkolaki śpią lub wypoczywają słuchając bajek, muzyki relaksacyjnej i klasycznej. Również aktywność na świeżym powietrzu stanowi ważny element każdego naszego dna. Jeśli pogoda sprzyja, dzieci wychodzą na spacery lub bawią się w ogrodzie przedszkolnym.

Wszyscy staramy się, aby każdy dzień w grupie „Kubusiów” upływał pod znakiem uśmiechu, zabawy, wzajemnego szacunku i przyjaźni.

 

ZAGADNIENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE W STYCZNIU

Temat tygodnia XVII: Płynie czas

Temat tygodnia XVIII:  Młodsi i starsi

Temat tygodnia XIX: Sport to zdrowie

Temat tygodnia XX: Dbam o zdrowie

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 

 • poznanie tradycji witania Nowego Roku;
 • rozwijanie umieje?tnos?ci aktorskich;
 • odczuwanie wspo?lnej rados?ci;
 • poznanie nazw dni tygodnia;
 • kształtowanie umieje?tnos?ci tworzenia zdrobnień;
 • odczuwanie z?yczliwos?ci dla innych oso?b;
 • nazywanie po?r roku i przyporza?dkowanie im koloru;
 • dostrzeganie ro?z?nic w porach roku;
 • rozwijanie wiedzy o otaczaja?cym s?wiecie;
 • rozwijanie aktywnos?ci muzyczno?ruchowej;
 • rozwijanie wraz?liwos?ci muzycznej poprzez słuchanie muzyki;
 • wdraz?anie do reagowania na polecenia;
 • poznanie symboli i kolorystyki dnia oraz nocy;
 • kształtowanie poje?cia regularnos?ci rytmu w organizacji czasu;
 • rozwijanie umieje?tnos?ci wyraz?ania pory dnia w działaniach plastycznych;
 • rozumienie poje?cia rodzina;
 • nazywanie członko?w rodziny;
 • zacies?nianie wie?zi rodzinnych;
 • rozwijanie mys?lenia logicznego podczas rozwia?zywania zagadek;
 • stwarzanie warunko?w do poszerzania dos?wiadczen? je?zykowych;
 • rozumienie koniecznos?ci szanowania ludzi bez wzgle?du na płec?;
 • odnajdywanie kształto?w w przedmiotach woko?ł nas;
 • rozwijanie spostrzegawczos?ci;
 • zache?canie do rozmowy z bliskimi o tym, jakich przedmioto?w uz?ywaja? na co dzien?;
 • eksperymentowanie z dz?wie?kiem;
 • rozwijanie poczucia rytmu i wraz?liwos?ci słuchowej;
 • kształtowanie s?wiadomos?ci dotycza?cej dbania o słuch;
 • rozwijanie pomysłowos?ci i kreatywnos?ci;
 • doskonalenie sprawnos?ci manualnych;
 • kształtowanie poczucia koniecznos?ci poszanowania zabawek;
 • zapoznanie z zasadami bezpiecznych zabaw zimowych;
 • kształtowanie s?wiadomos?ci o zagroz?eniach wyste?puja?cych na lodzie i s?niegu;
 • przybliz?enie znaczenia słowa olimpiada;
 • c?wiczenie umieje?tnos?ci na sylaby;
 • wdraz?anie do uwaz?nego słuchania polecen?;
 • poro?wnywanie elemento?w i posługiwanie sie? poje?ciami duz?y, mały;
 • umieje?tnos?c? odro?z?niania pary od jednostki;
 • przybliz?anie wartos?ci zabawy w parach;
 • taniec cwałem bocznym po kole;
 • kształtowanie motoryki w zakresie zwinnos?ci;
 • zgodne wspo?łdziałanie w zabawie;
 • poznanie korzys?ci dla organizmu wynikaja?cych z zabaw na s?niegu;
 • kształtowanie inwencji two?rczej;
 • wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspo?lnej zabawy;
 • us?wiadamianie zagroz?en? płyna?cych ze s?wiata ludzi i zwierza?t;
 • nauka unikania zagroz?en?;
 • poszerzanie wiedzy na temat bezpiecznego organizowania zabaw na dworze;
 • poznawanie zmysło?w smaku i zapachu;
 • okres?lanie cech przedmioto?w za pomoca? przymiotników;
 • rozwijanie poczucia przynalez?nos?ci do grupy;
 • szeregowanie elemento?w od najmniejszego do najwie?kszego;
 • ćwiczenie umieje?tnos?ci zachowania sie? podczas spotkania z nieznanym psem;
 • dbanie o siebie w kaz?dej sytuacji;
 • poznanie własnych moz?liwos?ci ruchowych;
 • doskonalenie umieje?tnos?ci wykonywania coraz trudniejszych zadań;
 • poznanie przyczyn przezie?bienia jako naste?pstwa niedostosowania ubioru do pory roku;
 • tworzenie przestrzennych kompozycji;
 • stworzenie atmosfery opartej na z?yczliwos?ci, przyjaz?ni, wzajemnej pomocy;

 

 

 

 


NAUKA ZDALNA: MARZEC - CZERWIEC ZACHĘCAMY DO ZABAW Z DZIEĆMI
 15.06 - 19.06
ZACHĘCAMY DO ZABAW Z DZIEĆMI
 01.06 - 05.06

LETNIE OWOCE

SAŁATKA OWOCOWA

MIESZKAŃCY ŁĄKI

KWIECISTA ŁĄKA

KREATYWNA ŁĄKA 


ZACHĘCAMY DO ZABAW Z DZIEĆMI
"SPORT TO ZDROWIE" 
 25.05 - 29.05

ZACHĘCAMY DO ZABAW Z DZIEĆMI
"DLA UKOCHANEJ MAMY" 
 18.05 - 22.05
ZACHĘCAMY DO ZABAW Z DZIEĆMI
"Co lubią książki?" 
 27.04 - 30.04


ZACHĘCAMY DO ZABAW Z DZIEĆMI-  
MALI ODKRYWCY
20.04 - 24.04
  


 

 

 

ZACHĘCAMY DO ZABAW Z DZIEĆMI-  
Pstryczek elektryczek/ wielkanocne zabawy
6.04 - 10.04 

 

 

 

W KRAINIE ELEKTRYCZNOŚCI - scenariusz

WIELKANOCNE MEMORY

WIELKANOCNE ZABAWY

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

PRĄD TO NIE ZABAWKA – piosenka

WIELKANOCNE INSPIRACJE

KOSZYCZEK WIELKANOCNY


ZACHĘCAMY DO ZABAW Z DZIEĆMI- CO SŁYCHAĆ PANI WIOSNO 
30.03 - 03.04


PRZYSZŁA WIOSNA - scenariusz 

ZACHĘCAMY DO ZABAW Z DZIEĆMI- KIEDY ZIEMIA ŹLE SIĘ CZUJE
23.03 - 27.03 


 

ZACHĘCAMY DO ZABAW Z DZIEĆMI- Kosmiczne zabawy 16.03 - 20.03 

 

1. PROPOZYCJA DZIAŁAŃ DLA DZIECI Z GRUPY KUBUSIE  

 

2. ZABAWY PLASTYCZNE I NIE TYLKO

 

3. WZORY DO UKŁADANIA Z KOLOROWYCH PATYCZKÓW

 

4. RÓŻNE KOSMICZNE ZABAWY

 

 

 


 

 

 

 

Wygenerowano w sekund: 0.15
798,586 unikalne wizyty