Losowa Fotka

Ostatnie artyku?y

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

19-04-2021
dodano: JADŁOSPIS - KWIECIEŃ

27-09-2013
Szeroki uśmiech Z przymrużeniem oka Fajne

MP12 Info Panel

 

Kubusie

Obrazy: mp12-kubusie.jpg
KUBUSIE 

Grupa „Kubusie” jest najmłodszą grupą w naszym przedszkolu, do której należą dzieci 3letnie. Dzieci codziennie bawią się razem, uczą oraz rozwijają umiejętności związane z codziennym funkcjonowaniem (np. czynności higieniczne, samodzielne jedzenie i ubieranie się). Nie zapominamy również o poobiednim odpoczynku, podczas którego przedszkolaki śpią lub wypoczywają słuchając bajek, muzyki relaksacyjnej i klasycznej. Również aktywność na świeżym powietrzu stanowi ważny element każdego naszego dna. Jeśli pogoda sprzyja, dzieci wychodzą na spacery lub bawią się w ogrodzie przedszkolnym.

Wszyscy staramy się, aby każdy dzień w grupie „Kubusiów” upływał pod znakiem uśmiechu, zabawy, wzajemnego szacunku i przyjaźni.

 

 


 

PROPOZYCJE ZABAW I ZADAŃ PODCZAS NAUKI ZDALNEJ :

 

KULTURALNY PRZEDSZKOLAK - 12.04.2021

WIEM JAK LICZYĆ

NAKLEJAMY ZNACZKI

MOJE URODZINY - 13.04.2021

GOLMISTRZ

WYJĄTKOWE BALONY

TORT 1

TORT 2

CZAS WOLNY - 14.04.2021

WYCIECZKA

KSIĄŻKI SĄ WAŻNE - 15.04.2021

OPOWIADANIE O CZERWONYM KAPTURKU

KODEKS KSIĄŻEK

ZDROWIE - 16.04.2021

BAJKA O WIRUSIE I KWARANTANNIEPROPOZYCJE ZABAW I ZADAŃ PODCZAS NAUKI ZDALNEJ :

 

ZŁOŚĆ - 06.04.2021

EMOCJE

MASY SENSORYCZNE

SERCE DLA MAMY

DORYSUJ

W KINIE Z RODZICAMI - 7.04.2021

W TEATRZE - 8.04.2021

MASKI

MY RODZINĘ DOBRĄ MAMY - 9.04.2021

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2


 


 

PROPOZYCJE ZABAW I ZADAŃ PODCZAS NAUKI ZDALNEJ :

 

GRZEŚ POLUBIŁ WIEŚ - zajęcia 29.03.2021

SKĄD SIĘ WZIĘŁA PISANKA? – zajęcia 30.03.2021

ĆWICZENIA MAŁYCH STÓPEK.

PISANKI – PRACA PLASTYCZNA.

PISANKOWE ZABAWY.

WIOSNA PRZED WIELKANOCĄ – 31.03.2021

PAJĘCZYNA

PATRZYMY W NIEBO

POŁĄCZ W PARY

TO CO WAŻNE

WIELKANOCNE ZWIERZĘTA

WIELKANOCNE ZWIERZĘTA

WIELKANOCNE ZWIERZĘTA

WIELKANOC CORAZ BLIŻEJ - 01.04.2021

GĄSIENICA 1

GĄSIENICA 2

JEŻYK BARTEK

ZAJĄCZKI

TO JUŻ ŚWIĘTA - 02.04.2021

WIOSENNE DRZEWO
 


 

KWIECIEŃ 

 

 

Temat tygodnia XXIX: Święta, święta biją dzwony

Temat tygodnia XXX: Wielkanoc

Temat tygodnia XXXI: Z kulturą za pan brat

Temat tygodnia XXXII: Jestem kulturalny


Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • poznawanie polskich tradycji ludowych, zwia?zanych z obchodzeniem s?wia?t wielkanocnych;

 • nazywanie elemento?w stołu wielkanocnego;

 • uwraz?liwianie na tradycje?;

 • kultywowanie tradycji przygotowanie koszyka do pos?wie?cenia;

 • kształtowanie umieje?tnos?ci wypowiadania sie? na okres?lony temat;

 • rozwijanie wraz?liwos?ci estetycznej podczas układania produkto?w w koszyku;

 • nawia?zanie do tradycji malowania jajek w zabawach matematycznych;

 • doskonalenie umieje?tnos?ci wykonywania zadania według instrukcji;

 • kształcenie umieje?tnos?ci respektowania polecen?;

 • poznawanie zwierza?t kojarzonych z Wielkanoca? podczas zabaw nas?ladowczych, muzyczno-ruchowych;

 • kształtowanie wraz?liwos?ci na barwe? instrumentu;

 • rozwijanie zdyscyplinowania podczas wspo?lnego muzykowania;

 • rozwijanie umieje?tnos?ci przygotowania i dekorowania wielkanocnych wypieko?w;

 • rozwijanie moz?liwos?ci percepcyjnych;

 • nas?ladowanie czynnos?ci z z?ycia codziennego;

 • zdobywanie wiedzy o wsi i jej mieszkan?cach, odro?z?nianie miasta od wsi;

 • dzielenie sie? wiedza? z innymi ludz?mi;

 • rozbudzanie szacunku do ro?z?nych grup społecznych, odmiennos?ci kultur;

 • rozwijanie proceso?w analizy i syntezy;

 • wycia?ganie prostych wniosko?w z tres?ci obrazko?w;

 • ćwiczenie oczekiwania na swoja? kolej podczas wypowiedzi;

 • utrwalenie poje?cia para;

 • dobieranie par przeciwstawnych;

 • kształtowanie umieje?tnos?ci pokonywania trudnos?ci;

 • poznanie charakterystycznych cech koto?w;

 • klaskanie w rytm melodii;

 • rozwijanie wraz?liwos?ci muzycznej;

 • poznanie zwyczaju s?migusa-dyngusa i przygotowanie własnej dyngusówki;

 • c?wiczenie kreatywnos?ci podczas działan? plastyczno-technicznych;

 • odczuwanie przynalez?nos?ci podczas uczestnictwa w tradycjach i zwyczajach rodzinnych;

 • rozumienie znaczenia uczuc? w z?yciu człowieka;

 • wykorzystywanie dramy jako s?rodka do wyraz?ania emocji;

 • c?wiczenie radzenia sobie z przykrymi uczuciami;

 • rozwijanie mys?lenia przyczynowo-skutkowego;

 • doszukiwanie sie? przyczyny wydarzenia;

 • poznanie zasad zachowania sie? w kinie;

 • dostrzeganie regularnos?ci (rytmu) w zabawie;

 • rozwijanie umieje?tnos?ci nas?ladowania;

 • poznanie zasad zachowania sie? w teatrze;

 • poszerzanie wiedzy na temat baletu;

 • rozwijanie płynnos?ci rucho?w;

 • wyraz?anie siebie i własnych emocji poprzez ruch;

 • poznanie zawodu malarza;

 • wdraz?anie do odpowiedniego uz?ywania sło?w: malarz, galeria, obraz;

 • wyraz?anie siebie w malarstwie;

 • c?wiczenie kulturalnego zachowania sie? przy stole;

 • kształtowanie zachowan? społecznie akceptowanych;

 • motywowanie do udziału w z?yciu kulturalnym przedszkola;

 • poznanie akcesorio?w urodzinowych;

 • kształtowanie odpowiedniego zachowania sie? podczas uroczystos?ci typu urodziny;

 • stwarzanie warunko?w do poszerzania dos?wiadczen? je?zykowych;

 • utrwalanie znajomos?ci zwroto?w grzecznos?ciowych: dzien? dobry i do widzenia;

 • c?wiczenie umieje?tnos?ci odpowiedniego stosowania zwrotu w danej sytuacji;

 • motywowanie do kulturalnego zachowywania sie?;

 • pro?ba okres?lenia własnych praw na podstawie piosenki;

 • c?wiczenie umieje?tnos?ci wyraz?ania sprzeciwu;

 • wyraz?anie emocji w formie s?piewu;

 • rozwijanie zdolnos?ci plastycznych;

 • odczuwanie potrzeby wyraz?ania siebie w pracach plastycznych;

 • dostrzeganie wartos?ci emocjonalnej w gotowej pracy.

 


 

Wygenerowano w sekund: 0.03
866,017 unikalne wizyty