Losowa Fotka

Ostatnie artyku?y

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

01-11-2020
dodano: JADŁOSPIS- STYCZEŃ

27-09-2013
Szeroki uśmiech Z przymrużeniem oka Fajne

MP12 Info Panel

 

Tygryski

Obrazy: mp12-tygryski.jpg
Grupa ,,Tygryski

Do tej grupy uczęszczają dzieci 6-letnie.  Bardzo dużo już umiemy i miło spędzamy tu czas.Tworzymy zgraną grupę, bardzo z sobą zżytą i zawsze na siebie możemy liczyć. Przedszkolne poranki są radosne, witamy się uśmiechem, uściskiem dłoni.Uśmiech towarzyszy nam każdego dnia, nawet wtedy, kiedy pada deszcz i za oknem bywa szaro i smutno. W naszej sali jest wesoło i gwarno, dobrze się bawimy. Wymyślamy przeróżne zabawy i opowiadamy historyjki. Lubimy także piosenki! – one są dobre na wszystko. Więc chętnie śpiewamy i tańczymy, a zatem nigdy się nie nudzimy. Lubimy rysować, lepić z plasteliny, a przede wszystkim malować farbami. Wówczas przenosimy się do innego świata; świata bajkowego, przesyconego kolorami: - tworzymy świat marzeń. Słuchamy ulubionych baśni i bajek. Świat bajek jest pełen tajemnic i niespodzianek. Zwycięża w nich to, co jest dobre i piękne. Z nich uczymy się jak być dobrym człowiekiem, jak postępować i co jest w życiu najważniejsze. Zapraszamy także rodziców i dziadków na różne uroczystości przedszkolne. Spotkania te cieszą się dużym zainteresowaniem, są okazją do zabawy, uśmiechu, oderwania się od codzienności. Nasze panie to p. Renia i p. Asia . 

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE

 

 

 

ZAGADNIENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE W STYCZNIU


 

Cele ogólne:

–       rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, wyciągania wniosków na podstawie ich treści, oceny postę­powania bohaterów, budowania wypowiedzi na określony temat poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym, ładnego recytowania zapamiętanych tekstów;

–       rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: pomoc, uczciwość oraz pojęcia dotyczące najbliższego otoczenia dziecka, np. bilon, monety, hartowanie, morsowanie; stwarzanie możliwości do prowadzenia dialogu, wywiadu na określony temat;

–       rozwijanie procesów myślowych – pamięć, uwaga dowolna, myślenie przyczynowo-skutkowe;

–       rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno-obrazkowych;

–       stwarzanie możliwości podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego, np. narty, buty, gogle, kijki, kombinezon, narty, san­ki, łyżwy itp. oraz wprowadzanie liter z, Z, b, B, n, N, s, S i czytanie sylab, wyrazów, krótkich tekstów słowno-obrazkowych;

–       kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak chęć niesienia pomocy innym, wrażliwość, szacunek do innych ludzi ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, uczciwość, zdrowy styl życia; wzmacnianie więzi rodzinnych;

–       rozwijanie myślenia operacyjnego – uświadamianie następstwa dni tygodnia i miesięcy; posługiwanie się pojęciami wczoraj, dzisiaj, jutro, nazwami dni tygodnia i miesięcy; poznanie sposobów mierzenia czasu; zabawy zegarem – odczytywanie pełnych godzin; ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu na konkretach i zbiorach zastępczych; posługiwanie się modelami pieniędzy w sytuacji zabawy;

–       wprowadzenie cyfry 6 i znaku +; kodowanie i dekodowanie informacji za pomocą symboli, cyfr 1–6 i znaków +, =;

–       rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych poprzez naukę nowych piosenek „Zegary”, „Sypie śnieżek”; zwrócenie uwagi na ładny i melodyjny śpiew; rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci i umiejętności różnicowania metrum 3- i 4-miarowego; doskonalenie umiejętności rozpoznawania me­lodii walca, utrwalenie kroku walczyka; stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej- gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką;

–       kształtowanie postaw prozdrowotnych i związanych z bezpieczeństwem przez dobór ubrania odpowiedniego do panujących warunków atmosferycznych oraz przestrzeganie bezpiecznych sposobów zabawy na śniegu i lodzie; zachęcanie do próbowania, poznawania nowych smaków, przełamywania niechęci do warzyw, owoców; zachęcanie do stosowania zasad zdrowego stylu życia zgodnie z piramidą zdrowia; stwarzanie sytuacji dających możliwość samodzielnego przygotowywania zdrowych posiłków;

–       rozwijanie przedsiębiorczości dzieci podczas planowania i organizowania imprez: Dzień Babci i Dziadka; kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, dochodzenia do kompromisu, dzielenia się zadaniami do wykonania, czerpania radości ze wspólnej pracy dla innych.

 

REALIZACJA PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS” – kształtowanie świadomości z zanieczyszczeń powietrza; kształtowanie postawy ochrony środowiska w tym powietrze; kształtowanie asertywności wobec palących papierosy „Nie pal przy mnie”


 

 
PRACA ZDALNA: MARZEC - CZERWIEC


ZACHĘCAMY DO WYKORZYSTANIA ZABAW I KART PRACY 
(15.06 - 19.06)ZACHĘCAMY DO WYKORZYSTANIA ZABAW I KART PRACY 
(8.06 - 12.06)ZACHĘCAMY DO WYKORZYSTANIA ZABAW I KART PRACY 
(1.06 - 5.06)(25 - 29  maj )


ZACHĘCAMY DO WYKORZYSTANIA ZABAW I KART PRACY 
(18 - 22  maj )ZACHĘCAMY DO WYKORZYSTANIA ZABAW I KART PRACY 
(4 - 8  maj ) 

ZAWODY NASZYCH RODZICÓW - KRĄG TEMATYCZNY

KRZYŻÓWKA – ŁAMIGŁÓWKA

MASAŻYKI - ZAWODY

ZRÓB TO SAM
 

ZACHĘCAMY DO WYKORZYSTANIA ZABAW I KART PRACY 
(27 - 30  kwiecień ) 

ZACHĘCAMY DO WYKORZYSTANIA ZABAW I KART PRACY 
(14 - 17  kwiecień ) 

(6-10  kwiecień ) 


ZACHĘCAMY DO WYKORZYSTANIA ZABAW I KART PRACY 
(30 marzec - 3 kwiecień ) 


ZACHĘCAMY DO WYKORZYSTANIA ZABAW I KART PRACY 
(23-27 marzec)


CHROŃMY PRZYRODĘ – karty pracy

 

TYGRYSKOWE ZABAWY – karty pracy

 

WIERSZYKI – MASAŻYKI

 

 ZACHĘCAMY DO WYKORZYSTANIA ZABAW I KART PRACY  (16-20 marzec)

 

 

KOSMICZNA PODRÓŻ - PRZYKŁADOWE ZABAWY 

 

LITERATURA DLA DZIECI 


  

 

 

 

 

 

Wygenerowano w sekund: 0.11
798,531 unikalne wizyty