Losowa Fotka

Ostatnie artyku?y

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

27-09-2013
Szeroki uśmiech Z przymrużeniem oka Fajne

MP12 Info Panel

 

Tygryski

Obrazy: mp12-tygryski.jpg
Grupa ,,Tygryski

Do tej grupy uczęszczają dzieci 6-letnie.  Bardzo dużo już umiemy i miło spędzamy tu czas.Tworzymy zgraną grupę, bardzo z sobą zżytą i zawsze na siebie możemy liczyć. Przedszkolne poranki są radosne, witamy się uśmiechem, uściskiem dłoni.Uśmiech towarzyszy nam każdego dnia, nawet wtedy, kiedy pada deszcz i za oknem bywa szaro i smutno. W naszej sali jest wesoło i gwarno, dobrze się bawimy. Wymyślamy przeróżne zabawy i opowiadamy historyjki. Lubimy także piosenki! – one są dobre na wszystko. Więc chętnie śpiewamy i tańczymy, a zatem nigdy się nie nudzimy. Lubimy rysować, lepić z plasteliny, a przede wszystkim malować farbami. Wówczas przenosimy się do innego świata; świata bajkowego, przesyconego kolorami: - tworzymy świat marzeń. Słuchamy ulubionych baśni i bajek. Świat bajek jest pełen tajemnic i niespodzianek. Zwycięża w nich to, co jest dobre i piękne. Z nich uczymy się jak być dobrym człowiekiem, jak postępować i co jest w życiu najważniejsze. Zapraszamy także rodziców i dziadków na różne uroczystości przedszkolne. Spotkania te cieszą się dużym zainteresowaniem, są okazją do zabawy, uśmiechu, oderwania się od codzienności. Nasze panie to p. Sylwia i p. Kasia. 

ZAGADNIENIA PROGRAMOWEZACHĘCAMY DO WYKORZYSTANIA ZABAW I KART PRACY 
(30 marzec - 3 kwiecień ) 
ZACHĘCAMY DO WYKORZYSTANIA ZABAW I KART PRACY  (23-27 marzec)


CHROŃMY PRZYRODĘ – karty pracy

 

TYGRYSKOWE ZABAWY – karty pracy

 

WIERSZYKI – MASAŻYKI

 

 ZACHĘCAMY DO WYKORZYSTANIA ZABAW I KART PRACY  (16-20 marzec)

 

 

KOSMICZNA PODRÓŻ - PRZYKŁADOWE ZABAWY 

 

LITERATURA DLA DZIECI 


  

 

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO -WYCHOWAWCZEJ

KWIECIEŃ


Krąg tematyczny: „Obserwujemy pogodę”

• kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie własne i innych

• rozwijanie sprawności ruchowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej w różnych formach aktywności

• wyrabianie umiejętności prawidłowego chwytu podczas malowania, pisania, wycinania, ubierania się i sprzątania

• dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej, dostrzeganie piękna pogody w każdej aurze

• wdrażanie do szanowania emocji swoich i innych ludzi

• wyrażanie swoich emocji w społecznie akceptowany sposób

• wdrażanie do planowania i prowadzenia obserwacji przyrodniczych

• rozwijanie umiejętności kodowania informacji za pomocą symboli lub obrazków

• utrwalanie umiejętności przeliczania, porównywania, rachowania w zakresie 10

• rozwijanie umiejętności czytania prostych wyrazów i tekstów złożonych z poznanych liter

• rozwijanie umiejętności odczytywania rebusów obrazkowo - literowych

• doskonalenie umiejętności pisania po śladzie i z pamięci wzorów poznanych liter – ćwiczenia grafomotoryczne.

 

Krąg tematyczny: Jak mądrze korzystać z technologii?

• wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka sprzyjającej naby­waniu doświadczeń w fizycznym obszarze jego rozwoju

• doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się ołówkiem, kredką, mazakami, nożyczkami

• poznawanie techniki stworzonej przez człowieka ułatwiającej mu życie

• kształtowanie poczucia odpowiedzialności i samokontroli w korzy­staniu z urządzeń multimedialnych

• rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć, jakie towarzyszą dziecku w kontakcie ze sztuką – filmem

• wyrabianie gotowości do współdziałania z innymi, radzenia sobie z odpowiedzialnością za podjęte działania

• rozumienie znaczenia nowoczesnych technologii, zwrócenie uwagi na ich wartości i zagrożenia

• wyrażanie ekspresji twórczej podczas organizowania programów telewizyjnych i redagowania gazetki przedszkolaka

• wdrażanie do czytania sylab i wyrazów

• rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów złożonych z poznanych liter

• rozwijanie umiejętności czytania globalnego

 

Krąg tematyczny: Mali odkrywcy

• wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka sprzyjającej naby­waniu doświadczeń w fizycznym obszarze jego rozwoju

• rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne

• budowanie motywacji do odkrywania rzeczy jeszcze nieodkrytych

• wdrażanie do odkrywania swoich talentów

• wyrabianie cech charakterologicznych – odwagi, cierpliwości, wytrwałości

• wyrabianie gotowości do współdziałania z innymi, radzenia sobie z odpowiedzialnością za podjęte działania

• rozwijanie myślenia logicznego oraz myślenia przyczynowo - skutko­wego

• wdrażanie do czytania sylab i wyrazów

• rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów złożonych z poznanych liter.

 

Krąg tematyczny: Nasze ulubione książki

 

• wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka sprzyjającej nabywaniu doświadczeń w fizycznym obszarze jego rozwoju

• rozwijanie sprawności ruchowej poprzez gry i zabawy ruchowe oraz ćwiczenia gimnastyczne

• rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć, jakie towarzyszą dziecku w kontakcie z literaturą

• wdrażanie do wczuwania się w emocje i uczucia bohaterów literac­kich itp.

• wdrażanie do wyrażania swoich emocji podczas oglądania i czyta­nia książek

• rozwijanie motywacji do czytania, oglądania i słuchania książek

• budowanie świadomości, że obcowanie ze sztuką – literaturą jest wartościowe i może sprawiać przyjemność, wywoływać radość oraz inne emocje

• wyrabianie gotowości do współdziałania z innymi, radzenia sobie z odpowiedzialnością za podjęte działania

• rozwijanie zainteresowań czytelniczych, poznawanie języka literackiego

• stwarzanie okazji do doskonalenia mowy, rozwijania pamięci, kształtowania postaw

• wdrażanie do czytania sylab i wyrazów

 

 

 

 

 

Wygenerowano w sekund: 0.03
630,507 unikalne wizyty