Losowa Fotka

Ostatnie artyku?y

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

27-09-2013
Szeroki uśmiech Z przymrużeniem oka Fajne

MP12 Info Panel

 

Tygryski

Obrazy: mp12-tygryski.jpg
Grupa ,,Tygryski

Do tej grupy uczęszczają dzieci 6-letnie.  Bardzo dużo już umiemy i miło spędzamy tu czas.Tworzymy zgraną grupę, bardzo z sobą zżytą i zawsze na siebie możemy liczyć. Przedszkolne poranki są radosne, witamy się uśmiechem, uściskiem dłoni.Uśmiech towarzyszy nam każdego dnia, nawet wtedy, kiedy pada deszcz i za oknem bywa szaro i smutno. W naszej sali jest wesoło i gwarno, dobrze się bawimy. Wymyślamy przeróżne zabawy i opowiadamy historyjki. Lubimy także piosenki! – one są dobre na wszystko. Więc chętnie śpiewamy i tańczymy, a zatem nigdy się nie nudzimy. Lubimy rysować, lepić z plasteliny, a przede wszystkim malować farbami. Wówczas przenosimy się do innego świata; świata bajkowego, przesyconego kolorami: - tworzymy świat marzeń. Słuchamy ulubionych baśni i bajek. Świat bajek jest pełen tajemnic i niespodzianek. Zwycięża w nich to, co jest dobre i piękne. Z nich uczymy się jak być dobrym człowiekiem, jak postępować i co jest w życiu najważniejsze. Zapraszamy także rodziców i dziadków na różne uroczystości przedszkolne. Spotkania te cieszą się dużym zainteresowaniem, są okazją do zabawy, uśmiechu, oderwania się od codzienności. Nasze panie to p. Sylwia i p. Kasia. 


PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ 

GRUDZIEŃ

 

 

 

Krąg tematyczny: Moja rodzina

 

Cele ogólne

Obszar fizyczny

 • wyrabianie umiejętności reagowania na umowne sygnały
 • wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwanie się nożyczkami– wycinania po liniach różnego kształtu
 • doskonalenie sprawności manualnej przy wykonywaniu różnorodnych prac plastyczno-konstrukcyjnych

Obszar społeczny

 • nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi w rodzinie (miłość, wdzięczność, troska, opieka, bezpieczeństwo, odpowiedzialność za innych, poświęcenie itp.)
 • wdrażanie do respektowania norm społecznych wynikających z przynależności do rodziny (normy wynikające z praw i obowiązków dziecka)

Obszar emocjonalny

 • kształtowanie uczucia przywiązania oraz okazywania szacunku i wdzięczności bliskim
 • budowanie i wzmacnianie serdecznych relacji ze swoją rodziną
 • budowanie wiedzy o tym, co sprawia, że ktoś jest nam bliski, i co robią bliscy, aby było nam z nimi dobrze
 • rozwijanie umiejętności wyrażania uczuć i emocji w społecznie akceptowany sposób

Obszar poznawczy

 • wdrażanie do formułowania wypowiedzi w formie zdań
 • zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „D”, „d”
 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • wdrażanie do czytania globalnego (nazwy miast, postaci)
 • budowanie czynnego i biernego słownictwa dziecka (dotyczącego domu, rodziny, przyjaciół)
 • zapoznanie z różnymi rodzajami budynków, nazywanie pomieszczeń w domu lub mieszkaniu i określanie ich funkcji
 • kształtowanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie, poznanych liter
 • doskonalenie syntezy i analizy słuchowo-wzrokowej, niezbędnej do nauki czytania
 • poznanie obrazu graficznego liczby 8
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 8 (w przód i wspak)
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 8
 • doskonalenie przeliczania i porównywania liczebności zbiorów (o tyle więcej, o tyle mniej)
 • dodawanie i odejmowanie na konkretach (bez wprowadzenia pojęć dodawania i odejmowania)
 • doskonalenie umiejętności śpiewania poznanych piosenek przy różnych okazjach
 • rozwijanie umiejętności budowania, montowania i konstruowania z różnorodnych klocków i elementów wymagających trwałego łączenia

 

Ćwiczenia poranne – zestaw „Rodzinny spacer”

 

Zabawy ruchowe

 • „Wędrujące serduszko” – zabawa kołowa
 • „Budujemy dom” – zabawa z elementami przysiadu i gestów ilustracyjnych
 • „Ruchome sylaby” – zabawa orientacyjno-porządkowa
 • „Rodzinna zabawa” – integracyjna zabawa kołowa z elementami rytmicznego poruszania
 • „Kto szybciej wróci do domu?” – zabawa z elementami marszu oraz poruszania wg zakodowanej instrukcji graficznej

 

Krąg tematyczny: Jak być dobrym dla innych?

Cele ogólne 

Obszar fizyczny

 • kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych
 • rozwijanie sprawności ruchowej (motoryka duża, motoryka mała)
 • rozwijanie sprawności manualnej (grafomotoryka)

Obszar społeczny

 • kształtowanie zdolności dzielenia się oraz sprawiania radości innym poprzez oferowanie prostej pomocy, miłe słowo i gest, przygotowane samodzielnie niespodzianki
 • uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami
 • doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych w nowych sytuacjach

Obszar emocjonalny

 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi
 • kształtowanie umiejętności wyrażania emocji i uczuć w społecznie akceptowany sposób
 • uwrażliwienie na potrzeby innych (aby dobro otrzymać, trzeba dobro dać)
 • kształtowanie uczuć i emocji dziecka związanych ze współczuciem i empatią oraz umiejętnością odczytywania uczuć i potrzeb innych osób – zarówno najbliższych, jak i osób spotykanych okazjonalnie

Obszar poznawczy

 • tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętność skupienia uwagi na rzeczach

i osobach

 • wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności
 • kształtowanie poczucia rytmu i umiejętności interpretacji muzyki ruchem
 • utrwalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów i stosowania określeń: więcej, mniej, tyle samo
 • kształcenie umiejętności sprawnego posługiwania się cyframi i znakami „<”, „>”, „=”
 • kształtowanie umiejętności formułowania swobodnych wypowiedzi i prowadzenia rozmowy na tematy bliskie dzieciom
 • poznanie drukowanej i pisanej litery „y”
 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • wdrażanie do czytania globalnego

 

Ćwiczenia poranne – zestaw „Jak Mikołaj z podarkami wędrował”

 

Zabawy ruchowe

 • „Podróż do Krainy Mikołaja” – zabawa orientacyjno-porządkowa
 • „Idzie Mikołaj po drabinie” – zabawa elementem marszu, podskoku i przysiadu
 • „Jak Mikołaj prezenty rozdawał” – zabawa naśladowcza
 • „Jestem św. Mikołajem” – zabawa z elementami ruchu kreatywnego

 

 

 

 

Krąg tematyczny: Boże Narodzenie

Cele ogólne

Obszar fizyczny

 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w zabawach ruchowych, muzycznych, naśladowczych
 • kształtowanie umiejętności utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas podejmowania prób pisania

i kreślenia znaków literopodobnych

Obszar emocjonalny

 • rozwijanie postawy współdziałania jako podstawy budowania współpracy, nawiązywanie dobrych

i szczęśliwych relacji z innymi ludźmi

 • wywołanie radosnego nastroju, spowodowanego zbliżającymi się świętami i obecnością bliskich osób
 • wzmacnianie więzi emocjonalnej w grupie przedszkolnej
 • kształtowanie umiejętności obdarowywania innych przemyślanymi prezentami, adekwatnymi do możliwości dziecka
 • rozwijanie współczucia i empatii – uwrażliwienie na potrzeby ludzi i zwierząt
 • poznanie wartości moralnych: dobroci, miłości, skromności, pomagania innym oraz uczuć: wstydu, zażenowania
 • kształtowanie umiejętności zadośćuczynienia za wyrządzone krzywdy i urazy

Obszar społeczny

 • kształtowanie postaw prospołecznych (pomaganie słabszym i potrzebującym – ludziom i zwierzętom)
 • rozwijanie umiejętności pracy w parze i w grupie

Obszar poznawczy

 • doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała oraz na kartce
 • poznanie znaków mniejszości i większości
 • utrwalenie poznanych liter
 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • wdrażanie do czytania globalnego
 • kształtowanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie, poznanych liter
 • doskonalenie syntezy i analizy słuchowo-wzrokowej, niezbędnej do nauki czytania
 • doskonalenie przeliczania i porównywania liczebności zbiorów (o tyle więcej, o tyle mniej, tyle samo)
 • dodawanie i odejmowanie na konkretach (bez wprowadzenia pojęć dodawania i odejmowania)
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych (ptasia stołówka, stołówka zwierząt leśnych, sposoby dokarmiania zwierząt, nazwy ptaków, które dokarmiamy zimą)
 • doskonalenie umiejętności śpiewania poznanych piosenek oraz recytowania poznanych wierszy

 

Ćwiczenia poranne – zestaw „Kolorowe bombki”

 

Zabawy ruchowe

 • „Taniec-przytulaniec” – zabawa dramowa
 • „Świąteczne obrusy” – zabawa naśladowcza
 • „Świąteczne wstążki” – zabawa orientacyjno-porządkowa oraz
 • przygotowująca do pisania
 • „Ludzie do ludzi” – zabawa integracyjna
 • „Aniołek” – zabawa orientacyjno-porządkowa
 • „Kolorowe bombki” – zabawa bieżna
 • „Zabawki pod choinką” – zabawa naśladowcza, ćwiczenia dużych grup mięśniowych
 • „Wyprawa do lasu” – opowieść ruchowa

 

 

Wygenerowano w sekund: 0.03
588,578 unikalne wizyty