Losowa Fotka

Ostatnie artyku?y

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

05-11-2019
dodano: GRUPY DZIECI - LISTOPAD

05-11-2019
dodano: JADŁOSPIS - LISTOPAD

15-10-2019
dodano: Podziękowania Rodzicom

24-09-2019
dodano informacje w zakładce: Cała Polska Czyta Dzieciom

24-09-2019
dodano : Harmonogram imprez 2019/2020

MP12 Info Panel

 

Tygryski

Obrazy: mp12-tygryski.jpg
Grupa ,,Tygryski

Do tej grupy uczęszczają dzieci 6-letnie.  Bardzo dużo już umiemy i miło spędzamy tu czas.Tworzymy zgraną grupę, bardzo z sobą zżytą i zawsze na siebie możemy liczyć. Przedszkolne poranki są radosne, witamy się uśmiechem, uściskiem dłoni.Uśmiech towarzyszy nam każdego dnia, nawet wtedy, kiedy pada deszcz i za oknem bywa szaro i smutno. W naszej sali jest wesoło i gwarno, dobrze się bawimy. Wymyślamy przeróżne zabawy i opowiadamy historyjki. Lubimy także piosenki! – one są dobre na wszystko. Więc chętnie śpiewamy i tańczymy, a zatem nigdy się nie nudzimy. Lubimy rysować, lepić z plasteliny, a przede wszystkim malować farbami. Wówczas przenosimy się do innego świata; świata bajkowego, przesyconego kolorami: - tworzymy świat marzeń. Słuchamy ulubionych baśni i bajek. Świat bajek jest pełen tajemnic i niespodzianek. Zwycięża w nich to, co jest dobre i piękne. Z nich uczymy się jak być dobrym człowiekiem, jak postępować i co jest w życiu najważniejsze. Zapraszamy także rodziców i dziadków na różne uroczystości przedszkolne. Spotkania te cieszą się dużym zainteresowaniem, są okazją do zabawy, uśmiechu, oderwania się od codzienności. Nasze panie to p. Sylwia i p. Kasia. 


PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ 

LISTOPAD

 

 

 

Krąg tematyczny: W MOJEJ MAŁEJ OJCZYŹNIE

Obszar fizyczny

 • aktywny udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych
 • wdrażanie do aktywnego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych

Obszar emocjonalny

 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych doznań i przeżyć w kontaktach ze sztuką
 • budzenie emocjonalnego stosunku do świata przyrody

Obszar społeczny

 • kształtowanie pożądanych zachowań (bezpieczeństwo) w kontaktach z przyrodą (rośliny, zwierzęta)
 • wdrażanie do poszanowania przyrody ożywionej i nieożywionej 

Obszar poznawczy

 • wdrażanie do prowadzenia samodzielnych obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie jesienią
 • zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „T”, „t”
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 5
 • dodawanie i odejmowanie na konkretach (typu: 2 i 3 ile to?; bez wprowadzenia pojęć „dodawanie” i „odejmowanie”)
 • wdrażanie do poprawnego stosowania liczebników głównych i porządkowych
 • doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej
 • rozwijanie słuchu fonematycznego 

 

Krąg tematyczny: DAWNO, DAWNO TEMU W POLSCE

Obszar fizyczny

 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez aktywny udział w ćwiczeniach i zabawach ruchowych i naśladowczych
 • wdrażanie do przestrzegania zasad fair play podczas zabaw z elementem rywalizacji
 • kształtowanie umiejętności utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas różnych aktywności

Obszar społeczny

 • kształtowanie uczuć patriotycznych
 • wdrażanie do poszanowania symboli narodowych

Obszar emocjonalny

 • budzenie uczucia miłości i przywiązania do własnej ojczyzny
 • budzenie szacunku do mądrości ludowych przekazywanych w legendach
 • rozwijanie postawy współdziałania jako podstawy budowania współpracy
 • ukazywanie możliwości czerpania radości ze wspólnego działania i efektów wspólnej pracy

Obszar poznawczy

 • zaznajamianie z miejscami (Kraków, Warszawa, Toruń), postaciami, wydarzeniami historycznymi mającymi ważne znaczenie dla naszego kraju
 • rozwijanie umiejętności słuchania, zadawania pytań i odpowiadania na pytania
 • rozwijanie logicznego myślenia przez odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości
 • zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „U”, „u”
 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • poznanie obrazu graficznego liczby 6
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 6 (w przód i wspak)
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 6
 • przeliczanie i porównywanie liczebności zbiorów
 • dodawanie i odejmowanie na konkretach (bez wprowadzenia pojęć dodawania i odejmowania)
 • rozbudzanie zainteresowania pisaniem poznanych liter i cyfr
 • doskonalenie słuchu fonematycznego 

 

Krąg tematyczny: NIESAMOWITA PODRÓŻ W CZASIE 

Obszar fizyczny

 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez aktywny udział w zabawach rytmicznych, muzycznych i naśladowczych
 • kształtowanie umiejętności utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas różnych aktywności

Obszar społeczny

 • kształtowanie uczuć patriotycznych
 • wdrażanie do poszanowania symboli narodowych

Obszar emocjonalny

 • budzenie uczucia miłości i przywiązania do własnej ojczyzny
 • budzenie szacunku do mądrości ludowych przekazywanych w legendach
 • rozwijanie postawy współdziałania jako podstawy budowania współpracy
 • ukazywanie możliwości czerpania radości ze wspólnego działania i efektów wspólnej pracy

Obszar poznawczy

 • kształtowanie poczucia czasu – wskazywanie zmian, co było dawniej, co jest dziś, jak zmienił się świat
 • wdrażanie do formułowania wypowiedzi w formie zdań
 • zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „K”, „k”
 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • wdrażanie do czytania globalnego (nazwy miast, postaci)
 • kształtowanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie, poznanych liter
 • rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego, porządkowanie zdarzeń w legendzie według kolejności (poprawne stosowanie zwrotów i wyrażeń dotyczących czasu: wcześniej, najpierw, potem, później, następnie, po tym, przedtem)
 • doskonalenie syntezy i analizy słuchowo-wzrokowej, niezbędnej do nauki czytania
 • poznanie obrazu graficznego liczby 7
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 7 (w przód i wspak)
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 7
 • doskonalenie przeliczania i porównywania liczebności zbiorów (np.: o dwa więcej, o trzy mniej)
 • dodawanie i odejmowanie na konkretach (bez wprowadzenia pojęć dodawania i odejmowania)
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według podanej cechy 

Krąg tematyczny: MOJA RODZINA 

Obszar fizyczny

 • kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw muzyczno-ruchowych

Obszar emocjonalny

 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych doznań i przeżyć w kontaktach ze sztuką
 • budzenie emocjonalnego stosunku do świata przyrody

Obszar społeczny

 • rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w zespole nad wspólnym projektem plastycznym
 • rozwijanie zainteresowań muzycznych, ruchowych i plastycznych
 • kształtowanie pożądanych zachowań (bezpieczeństwo) w kontaktach z przyrodą (rośliny, zwierzęta)
 • wdrażanie do poszanowania przyrody ożywionej i nieożywionej

Obszar poznawczy

 • poznanie obrazu graficznego głoski „m” ? litery „M”, „m”
 • podejmowanie prób pisania w powiększonej liniaturze
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • poznanie obrazu graficznego liczby „5”
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 5 (liczebniki główne i porządkowe)
 • rozpoznawanie monet (1 zł, 2 zł, 5 zł)
 • układanie własnych rytmów wizualnych i dźwiękowych

 

 

Wygenerowano w sekund: 0.12
547,562 unikalne wizyty