Losowa Fotka

Ostatnie artyku?y

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

05-10-2019
dodano: JADŁOSPIS - PAŹDZIERNIK

24-09-2019
dodano informacje w zakładce: Cała Polska Czyta Dzieciom

24-09-2019
dodano : Harmonogram imprez 2019/2020

07-11-2018
dodano: PODZIĘKOWANIA RODZICOM

03-10-2018
dodano cele na miesiąc październik w zakładkach GRUPY DZIECI

MP12 Info Panel

 

Tygryski

Obrazy: mp12-tygryski.jpg
Grupa ,,Tygryski

Do tej grupy uczęszczają dzieci 6-letnie.  Bardzo dużo już umiemy i miło spędzamy tu czas.Tworzymy zgraną grupę, bardzo z sobą zżytą i zawsze na siebie możemy liczyć. Przedszkolne poranki są radosne, witamy się uśmiechem, uściskiem dłoni.Uśmiech towarzyszy nam każdego dnia, nawet wtedy, kiedy pada deszcz i za oknem bywa szaro i smutno. W naszej sali jest wesoło i gwarno, dobrze się bawimy. Wymyślamy przeróżne zabawy i opowiadamy historyjki. Lubimy także piosenki! – one są dobre na wszystko. Więc chętnie śpiewamy i tańczymy, a zatem nigdy się nie nudzimy. Lubimy rysować, lepić z plasteliny, a przede wszystkim malować farbami. Wówczas przenosimy się do innego świata; świata bajkowego, przesyconego kolorami: - tworzymy świat marzeń. Słuchamy ulubionych baśni i bajek. Świat bajek jest pełen tajemnic i niespodzianek. Zwycięża w nich to, co jest dobre i piękne. Z nich uczymy się jak być dobrym człowiekiem, jak postępować i co jest w życiu najważniejsze. Zapraszamy także rodziców i dziadków na różne uroczystości przedszkolne. Spotkania te cieszą się dużym zainteresowaniem, są okazją do zabawy, uśmiechu, oderwania się od codzienności. Nasze panie to p. Sylwia i p. Kasia. 


PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ 

PAŹDZIERNIK

 

 

 

 

Krąg tematyczny: TANIEC JESIENNYCH KOLORÓW

Obszar fizyczny

 • kształtowanie umiejętności swobodnego, spontanicznego poruszania się w rytm muzyki lub zgodnie z podanym opisem lub narracją
 • kształtowanie zwinności, zręczności, szybkości, wytrzymałości
 • wdrażanie do podjęcia zdrowej rywalizacji

Obszar emocjonalny

 • rozwijanie zdolności do odczuwania wewnętrznego zadowolenia z dobrze wykonanego zadania
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych stanów emocjonalnych w różnych formach (społecznie akceptowanych) – werbalnych i niewerbalnych

Obszar społeczny

 • rozwijanie samodzielności w przygotowaniu przyborów i materiałów do zajęć
 • wdrażanie do odpowiedzialnego, sumiennego i rzetelnego wykonywania podejmowanych zadań i obowiązków
 • wdrażanie do odpowiedzialnego wypełniania obowiązków dyżurnego 

Obszar poznawczy

 • kształtowanie umiejętności przeprowadzania prostych doświadczeń i ich obserwowania
 • kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie wykonywanych i obserwowanych doświadczeń
 • doskonalenie umiejętności obserwowania przyrody jesienią i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i przeżyciami
 • wdrażanie do globalnego czytania
 • rozwijanie umiejętności budowania i konstruowania z różnorodnych klocków i elementów konstrukcyjnych według podanego wzoru
  • kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek (wielkość, kolor, kształt), tworzenie zbiorów o takiej samej liczbie elementów, ustawianie elementów rosnąco i malejąco (od najmniejszego do największego)
  • poznanie obrazu graficznego głoski „a” ? litery „A”, „a”
 • poznanie obrazu graficznego liczby „2”
 • doskonalenie gry na przedszkolnych instrumentach perkusyjnych i rozpoznawanie ich brzmienia

 

 

Krąg tematyczny: KAIĄŻKA KUCHARSKA PROSTO Z NATURY

Obszar fizyczny

 • wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • wdrażanie do utrzymania prawidłowej pozycji ciała w różnych sytuacjach
 • wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania
 • wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwania się nożyczkami
 • rozwijanie samodzielności w zakresie czynności higienicznych (korzystanie z toalety, mycie rąk, mycie zębów)

Obszar emocjonalny

 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi
 • wdrażanie do respektowania cudzych emocji

Obszar społeczny

 • rozwijanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
 • doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach (umiejętność czekania, w tym czekania na swoją kolej, umiejętność wygrywania i przegrywania)

Obszar poznawczy

 • rozwijanie umiejętności pisania liter od strony lewej do prawej – staranne odtwarzanie kształtu wzorów i mieszczenie ich w wyznaczonych liniach
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania warzyw i owoców rodzimych i zagranicznych dostępnych w naszym kraju, wyodrębnianie charakterystycznych cech warzyw i owoców (kształt, barwa, smak i zapach)
 • kształtowanie umiejętności sporządzanie prostych potraw z warzyw i owoców
 • bogacenie słownika biernego i czynnego poprzez poszerzanie zakresu i treści pojęć odnoszących się do zagadnień przyrodniczych i technicznych

 

 

 

 • doskonalenie sprawności dokonywania bardziej złożonych czynności myślowych, jak: porównywanie, wyodrębnianie różnic i podobieństw, klasyfikowanie, analiza i synteza, wnioskowanie
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów
 • poznanie obrazu graficznego głoski „e” ? litery „E”, „e”
 • doskonalenie umiejętności charakteryzowania postaci i zdarzeń w poznawanych utworach literackich
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania liter
 • poznanie obrazu graficznego liczby „3”
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 3 rozwijanie znajomości pojęć matematycznych – trójkąt
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania kształtu figur geometrycznych płaskich i klasyfikowania figur geometrycznych według kilku wybranych cech

 

 

Krąg tematyczny: JAK DBAMY O NASZE ZDROWIE?

Obszar fizyczny

 • kształtowanie zręczności, zwinności, równowagi, orientacji oraz koordynacji ruchowej podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych
 • poznanie wartości zdrowego odżywiania się w kontekście zdrowego trybu życia
 • rozwijanie motoryki małej ? manipulowanie bardzo małymi przedmiotami, wycinanie i lepienie z plasteliny

Obszar emocjonalny

 • rozróżnianie emocji przyjemnych i nieprzyjemnych
 • rozwijanie wytrwałości w kończeniu zadań i pokonywaniu trudności

Obszar społeczny

 • wdrażanie do zgodnego współdziałania z innymi dziećmi w grupie

Obszar poznawczy

 • wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu: „rano”, „południe”, „popołudnie”, „wieczór”, „wczoraj”, „dzisiaj”, „jutro”
 • doskonalenie percepcji słuchowej
 • poznanie obrazu graficznego głoski „i” – litery „I”, „i”
 • rozwijanie umiejętności wygłaszania wiersza z pamięci
 • konstruowanie wypowiedzi na podstawie ilustracji
 • poznanie obrazu graficznego liczby „4”

 

 

Krąg tematyczny: ODKRYWAMY SEKRETY PRZYRODY JESIENIĄ

Obszar fizyczny

 • kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw muzyczno-ruchowych

Obszar emocjonalny

 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych doznań i przeżyć w kontaktach ze sztuką
 • budzenie emocjonalnego stosunku do świata przyrody

Obszar społeczny

 • rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w zespole nad wspólnym projektem plastycznym
 • rozwijanie zainteresowań muzycznych, ruchowych i plastycznych
 • kształtowanie pożądanych zachowań (bezpieczeństwo) w kontaktach z przyrodą (rośliny, zwierzęta)
 • wdrażanie do poszanowania przyrody ożywionej i nieożywionej

Obszar poznawczy

 • poznanie obrazu graficznego głoski „m” ? litery „M”, „m”
 • podejmowanie prób pisania w powiększonej liniaturze
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • poznanie obrazu graficznego liczby „5”
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 5 (liczebniki główne i porządkowe)
 • rozpoznawanie monet (1 zł, 2 zł, 5 zł)
 • układanie własnych rytmów wizualnych i dźwiękowych

 

 

Wygenerowano w sekund: 0.02
533,045 unikalne wizyty