Losowa Fotka

Ostatnie artyku?y

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

27-09-2013
Szeroki uśmiech Z przymrużeniem oka Fajne

MP12 Info Panel

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


 


 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH I ICH DZIECI


Szanowni Rodzice /  Opiekunowie Prawni


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych i danych dziecka jest Miejskie Przedszkole  Nr 12 w Katowicach przy ul. Ligockiej 3, e-mail: mp12katowice@op.pl  nr tel.: (32) 209 55 28 reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola.
  2. Dyrektor wyznaczył inspektora danych: Tomasz Ptak - kontakt: nr tel.: (32) 606-13-23; adres e-mail: iod.tptak@cuw.katowice.pl 
  3. Państwa dane osobowe i dane dziecka przetwarzane będą w następujących celach, na podstawie następujących przepisów:

 

               Cel przetwarzania                    Podstawa prawna                Okres przechowywania danych                      
Realizacja celów wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych przedszkola wobec dzieci. Art. 6 ust. 1 lit. c, e  RODO Okres edukacji dziecka w Miejskim Przedszkolu  Nr 12  w Katowicach oraz 10 lat w archiwum Przedszkola, zgodnie  z Instrukcją Kancelaryjną.
Udzielanie pomocy w razie wypadku lub innego zdarzenia zagrażającemu bezpieczeństwu dziecka. Art. 6 ust. 1 lit. d  RODO Okres niezbędny do prawidłowej realizacji celu.
Działania promocyjne Przedszkola, redagowanie strony internetowej www.mp12katowice.masternet.pl Art. 6 ust. 1 lit. a  RODO Okres obowiązywania zgody na przetwarzanie danych.
Zapewnienie bezpieczeństwa i należytej opieki w przypadku dzieci     z chorobami lub niepełnosprawnościami. Art. 9. ust. 1 lit. a, b, c, g  RODO Okres edukacji dziecka Miejskim Przedszkolu Nr 12 w Katowicach oraz 10 lat w archiwum Przedszkola, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.

 

 

4. Odbiorcami Państwa danych oraz danych dziecka będą: dyrektor przedszkola, samodzielny, referent, kadra pedagogiczna przedszkola, inni pracownicy administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania),  organ prowadzący przedszkole.

 

5.Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i danych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do zgłoszenia sprzeciwu. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

6.Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedziba przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

7.Podanie przez Państwa danych osobowych, zarówno swoich jak i dziecka, jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do rozpoczęcia i kontynuowania edukacji w Miejskim Przedszkolu Nr 12 w Katowicach. W zakresie przetwarzania opartego na zgodzie podanie danych jest dobrowolne.

 

8. Państwa dane nie będą  przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 

9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do automatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

10. W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do konsultacji z naszym Inspektorem Danych Osobowych, dostępnym pod nr tel. (32) 606-13-23.

Wygenerowano w sekund: 0.23
2,352,207 unikalne wizyty