Losowa Fotka

Ostatnie artyku?y

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

11-11-2018
dodano: JADŁOSPIS - LISTOPAD

07-11-2018
dodano: PODZIĘKOWANIA RODZICOM

03-10-2018
dodano cele na miesiąc październik w zakładkach GRUPY DZIECI

30-09-2018
zaktualizowano zakładkę - OPŁATY

23-04-2018
dodano: PODZIĘKOWANIA RODZICOM

MP12 Info Panel

 

Kangurki

Obrazy: mp12-kangurki.gif

 

Grupa 4latków - „Kangurki” liczy 25 dzieci, w tym dwoje 5latków.

Wychowawcami grupy są  p. Renata Bardega oraz p. Joanna Płaczek .

W grupie realizowany jest program „Od przedszkolaka do pierwszaka”, którego założenia ukierunkowane są na wszechstronny rozwój dzieci. Podczas pobytu w przedszkolu „Kangurki” doskonalą swoją samodzielność, uczą się współżycia w grupie przedszkolnej, poznają co to znaczy być dobrym kolegą i grzecznym przedszkolakiem, śpiewają piosenki, tańczą, grają na instrumentach, tworzą prace plastyczne, codziennie uczestniczą w zajęciach ruchowo – sportowych w sali oraz na świeżym powietrzu. „Kangurki” codziennie doskonalą swoje umiejętności matematyczne, językowe i przyrodniczo – naukowe.  Oprócz codziennych zajęć w przedszkolu organizujemy wycieczki, wyjścia do sali zabaw, teatru, kina i innych instytucji; kilka razy w roku spotykamy się na uroczystościach okolicznościowych. Bardzo serdecznie zachęcamy rodziców naszych dzieci do współpracy i czynnego uczestniczenia w życiu grupy „Kangurki”.

 

 

 

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE

 


CELE WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE REALIZOWANE W LISTOPADZIE

 

 

Zagadnienia dydaktyczno – wychowawcze realizowane w LISTOPADZIE

Listopadowe wspomnienia

 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej rodziny.
 • Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny.
 • Wdrażanie do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu i przedszkolu.
 • Zapoznanie dzieci z przedmiotami codziennego użytku z dawnych czasów.
 • Kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych.
 • Doskonalenie  małej motoryki.
 • Rozmowa nt. pamięci o zmarłych członkach rodziny na podstawie doświadczeń dzieci i opowiadania „Pudełko w kwiaty”.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

 • Wyjaśnienie symboli narodowych i ich znaczenia (godło, flaga, hymn).
  • Nauka piosenek o tematyce patriotycznej: „Jesteśmy Polką i Polakiem”, „Płynie Wisła płynie”, Hymnu narodowego. Obchody Narodowego Święta Niepodległości.
  • Wyrabianie ogólnej sprawności ruchowej dzieci.

Jesienna pogoda / Śmiało rozmawiajmy dla dobra dzieci - Ogólnopolski Program Edukacyjny

 • „Dlaczego dni są coraz krótsze?” – rozmowa nt. zmian zachodzących jesienią w przyrodzie na podst. doświadczeń dzieci i wiersza E. Sz. Zarembiny „Dzikie gęsi”.
 • Doskonalenie umiejętności rozumienia swoich uczuć i emocji związanych z pogodą.
 • Kształtowanie umiejętności przeliczania na konkretach w zakresie 5.
 • Poszerzenie słownika czynnego dzieci o pojęcia dotyczące zjawisk przyrodniczych.
 • Wyjaśnienie znaczenia deszczu dla ludzi, roślin i zwierząt.
 • Dostrzeganie rytmu i następstwa dnia i nocy.
 • Budowanie u dzieci zaufania do lekarzy, by w przypadku choroby, śmiało udały się z rodzicem na konsultację i stosowały się do jego zaleceń.
 • Wyrabianie śmiałości w wypowiadaniu się o swoich dolegliwościach celem wczesnego rozpoznania objawów choroby.
 • Zapoznanie z chorobami wieku dziecięcego. Zapobieganie chorobom. 
  • Zapoznanie z postacią „Śmiałka” bohatera od zadań specjalnych.

Zwierzęta domowe

 • Rozwijanie u dzieci umiejętności logicznego myślenia i klasyfikowania.
  • Rozwijanie u dzieci wrażliwości słuchowej w zabawach związanych z rozpoznaniem głosów zwierząt.
  • Kształtowanie odpowiedzialności za swoje zwierzę.
  • Poszerzenie wiedzy dzieci dotyczącej pracy weterynarza.
  • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.

Zimno, coraz zimniej

 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat.
 • Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej, doskonalenie współdziałania.
 • Kształtowanie umiejętności przeliczania na konkretach w zakresie 1- 6.
 • Poznanie zwyczajów wybranych zwierząt zapadających w sen zimowy.

 

Wygenerowano w sekund: 0.03
387,932 unikalne wizyty