Losowa Fotka

Ostatnie artyku?y

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

01-11-2020
dodano: JADŁOSPIS- LUTY

27-09-2013
Szeroki uśmiech Z przymrużeniem oka Fajne

MP12 Info Panel

 

Kangurki

Obrazy: mp12-kangurki.gif

 

Grupa 4latków - „Kangurki” liczy 25 dzieci. Wychowawcami grupy są pani Kasia i pani Ania  .

 Podczas pobytu w przedszkolu „Kangurki” doskonalą swoją samodzielność, uczą się współżycia w grupie przedszkolnej, poznają co to znaczy być dobrym kolegą i grzecznym przedszkolakiem, śpiewają piosenki, tańczą, grają na instrumentach, tworzą prace plastyczne, codziennie uczestniczą w zajęciach ruchowo – sportowych w sali oraz na świeżym powietrzu. „Kangurki” codziennie doskonalą swoje umiejętności matematyczne, językowe i przyrodniczo – naukowe.  Oprócz codziennych zajęć w przedszkolu organizujemy wycieczki, wyjścia do sali zabaw, teatru, kina i innych instytucji; kilka razy w roku spotykamy się na uroczystościach okolicznościowych. Bardzo serdecznie zachęcamy rodziców naszych dzieci do współpracy i czynnego uczestniczenia w życiu grupy „Kangurki”.

 

 

 

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne: 

 

LUTY

 

 

 

 • poznanie nowej wartości „odpowiedzialność”, 
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych u dzieci, 
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, 
 • rozwijanie empatii i pozytywnych cech charakteru, 
 • poznanie obiegu wody w przyrodzie, 
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, 
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej, 
 • nabywanie umiejętności  wnioskowania, 
 • uwrażliwianie na piękno otaczającej nas przyrody, 
 • poznanie właściwości wody,
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-wzrokowej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • zachęcanie do samodzielnego badania (odkrywania) otaczającej nas rzeczywistości,
 • poznanie postaci Fryderyka Chopina i jego twórczości,
 •  rozwijanie słuchu muzycznego,
 •  rozwijanie sprawności fizycznej i kształtowanie prawidłowej postawy ciała,
 • uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej,
 • rozwijanie empatii,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru,
 • budzenie odpowiedzialności za środowisko,
 • poznanie właściwości ognia,
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-wzrokowo-słuchowej,
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i budowania wypowiedzi,
 • wdrażanie do odpowiedzialnego zachowania podczas obcowania z ogniem,
 • poznanie siły żywiołów i ich wpływu na życie człowieka,
 • poszerzanie wiedzy przyrodniczej,
 • rozwijanie umiejętności myślenia logicznego i umiejętności wyciągania wniosków,
 • budowanie postawy pokory wobec potęgi żywiołów,
 • poznawanie własnych możliwości twórczych,
 • rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej,
 • rozwijanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu,
 • zachęcanie do samodzielnego eksperymentowania z melodią i ruchem ciała,
 • poznanie właściwości gliny, piasku i ziemi,
 • kształtowanie umiejętności spostrzegania i uogólniania,
 • rozwijanie wyobraźni plastycznej,
 • rozwijanie motoryki małej,
 • budowanie wiary we własne możliwości,
 • poznanie nowej wartości „oszczędność”,
 • zachęcanie do oszczędzania poprzez ukazanie korzyści płynących z tego działania,
 • poznanie różnych środków transportu – lądowych, powietrznych i wodnych,
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się całym zdaniem,
 • zachęcanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas różnych aktywności,
 • poznanie roli tempa w piosenkach,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • wdrażanie do uważnego obserwowania otoczenia,
 • poznanie budowy samolotu,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
 • rozwijanie kreatywności i motoryki małej,
 • motywowanie do samodzielnego działania podczas różnych aktywności,
 • poznanie różnych sposobów oszczędzania,
 • kształcenie umiejętności logicznego myślenia i przewidywania skutków,
 • wdrażanie do oszczędnego gospodarowania różnymi zasobami,
 • poznanie wybranych owoców tropikalnych,
 • zachęcanie do poznawania nowych smaków i jedzenia owoców,
 • poznanie wybranych zwierząt zamieszkujących Afrykę,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikacyjnych oraz myślenia logicznego,
 • budowanie poczucia przynależności do grupy,
 • poznanie tradycyjnego afrykańskiego instrumentu,
 • rozwijanie wrażliwości słuchowej i poczucia rytmu,
 • nauka gry na bębenku,
 • budzenie poczucia ciekawości świata,
 • poznanie pingwina jako przedstawiciela fauny Antarktydy,
 • rozwijanie koncentracji uwagi i słuchania ze zrozumieniem,
 • zachęcanie do samodzielnego wykonania pracy na podstawie instrukcji słownej N. i pokazu.
 • Zabawy z językiem włoskim: liczby – uno (1), due (2), tre (3), quattro (4), cinque (5)
 • poznanie właściwości powietrza, 
 • zachęcanie do samodzielnego wyciągania wniosków z prowadzonej obserwacji, 
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych, 
 • wzmacnianie wiary we własne siły podczas różnych aktywności podejmowanych w przedszkolu, 
 • poszerzanie wiedzy na temat różnych pojazdów lądowych, 
 • rozwijanie koncentracji uwagi, 
 • doskonalenie umiejętności matematycznych, 
 • budowanie pewności siebie,

 

 

 


 


 

 

WAKACYJNE ZABAWY 

 

 

 


 

ZACHĘCAMY DO ZABAW Z DZIEĆMI Z WYKORZYSTANIEM

PRZYGOTOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI MATERIAŁÓW.

TYDZIEŃ 15.06 -19.06


 

ZWIERZĘTA NA WSI – 15.06

PRACA ROLNIKA – 16.06

ZABAWY ZE ZWIERZĘTAMI – 17.06

ZABAWY PLASTYCZNE – 18.06

ZAGADKI I RÓŻNE ŁAMIGŁOWKI – 19.06

 

 


 

 

 

ZACHĘCAMY DO ZABAW Z DZIEĆMI Z WYKORZYSTANIEM

PRZYGOTOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI MATERIAŁÓW.

TYDZIEŃ 8.06 -12.06

 

PRZYCHODZI LATO – 8.06

PRZYRODA LATEM – 9.06

IDZIEMY NA PLAŻĘ – 10.06

OWOCOWE PRZECHWAŁKI – 12.06

 

 


 

 

 

ZACHĘCAMY DO ZABAW Z DZIEĆMI Z WYKORZYSTANIEM

PRZYGOTOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI MATERIAŁÓW.

TYDZIEŃ 1.06 -5.06

 

DZIEŃ DZIECKA – 01.06

NA SPORTOWO – 02.06

ZDROWO I SPORTOWO – 03.06

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH – 04.06

SPORTOWE PRZEDSZKOLAKI – 05.06

NELA I PIESEK FAFIK

APOLLO 11


 

  

TYDZIEŃ 25.05 - 29.05

 

RODZINA – 25.05

RODZINNA WYCIECZKA – 26.05

PREZENT DLA MAMY I TATY – 27.05

RODZINNE GRANIE – 28.05

KANGURKOWE ZABAWY – 29.05


 

 

 

 


 

 

TYDZIEŃ 18.05 - 22.05

 

JAK MOŻNA UCIESZYĆ MAMĘ – 18.05

ZABAWY Z MAMĄ – 19.05

ZOBACZ MAMO – 20.05

UŚMIECHY DLA MAMY – 21.05

RODZINA – 22.05

 

 

 


 

ZACHĘCAMY DO ZABAW Z DZIEĆMI Z WYKORZYSTANIEM

PRZYGOTOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI MATERIAŁÓW.

TYDZIEŃ 11.05 - 15.05

 

ZAWODY – 11.05

KIM ZOSTANĘ, GDY DOROSNĘ – 12.05

ZAWODOWE ZGADYWANKI – 13.05

ORZEŁ CZY RESZKA? – 14.05

WSZYSCY DLA WSZYSTKICH – 15.05

KARTA PRACY 1

KARTA PRACY 2

KARTA PRACY 3

KARTA PRACY 4

KARTA PRACY 5

KARTA PRACY 6

 

 

 


 

 

 

ZACHĘCAMY DO ZABAW Z DZIEĆMI Z WYKORZYSTANIEM

PRZYGOTOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI MATERIAŁÓW.

TYDZIEŃ 04.05 - 08.05

 

 

W MAJU NA ŁĄCE - 04.05

MIESZKAŃCY ŁĄKI - 05.05

MAJOWA MATEMATYKA - 06.05

WYCIECZKA NA ŁĄKĘ - 07.05

MAJOWE ZAGADKI - 08.05

 

 

 


 

 

ZACHĘCAMY DO ZABAW Z DZIEĆMI Z WYKORZYSTANIEM PRZYGOTOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI MATERIAŁÓW.

TYDZIEŃ 20.04 - 24.04 

 

ODWIEDZAMY BIBLIOTEKĘ – 27.04

KOLOROWY MOTYL – ZAŁĄCZNIK

CZERWONY KAPTUREK – 28.04

CZERWONY KAPTUREK – ZAŁĄCZNIK

CZY TO BAJKA CZY NIE BAJKA – 29.04

NASZE ULUBIONE KSIĄŻKI – 30.04

ZASADY KORZYSTANIA Z KSIĄŻEK

 

 


 

ZACHĘCAMY DO ZABAW Z DZIEĆMI Z WYKORZYSTANIEM PRZYGOTOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI MATERIAŁÓW.

TYDZIEŃ 20.04 - 24.04 

 

CO WIDAĆ PRZEZ LORNETKĘ? – 20.04

ZABAWY W DETEKTYWÓW – 21.04

DZIECIAKI WYMYŚLAJĄ RÓŻNE ZABAWY – 22.04

MALI ODKRYWCY – 23.04

KLUB TALENTÓW – 24.04


 

 

 


 

ZACHĘCAMY DO ZABAW Z DZIEĆMI Z WYKORZYSTANIEM PRZYGOTOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI MATERIAŁÓW.

TYDZIEŃ 14.04 - 17.04 


MULTIMEDIA PRZEDSZKOLAKA – 14.04

TABLET I SMARTFON – 15.04

ACH TA TELEWIZJA ! – 16.04

DOBRE GRY I ZABAWY – 17.04

JAKIE FIGURY WIDZISZ?

NAKLEJAMY ZNACZKI

WIEM, JAK ĆWICZYĆ

WYJĄTKOWE BALONY

 

 


 

ZACHĘCAMY DO ZABAW Z DZIEĆMI Z WYKORZYSTANIEM PRZYGOTOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI MATERIAŁÓW.

TYDZIEŃ 06.04 - 10.04 


 

CO TO JEST POGODA? – 06.04 

JAK ZMIENIA SIĘ POGODA? – 7.04

POGODA MOŻE SIĘ ZMIENIAĆ – 8.04

POGODA MOŻE NAS ZASKAKIWAĆ – 9.04

CO WIEMY O POGODZIE? – 10.04

 

 

 


ZACHĘCAMY DO ZABAW Z DZIEĆMI Z WYKORZYSTANIEM PRZYGOTOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI MATERIAŁÓW.

TYDZIEŃ 30.03 - 03.04 

 

 

SCENARIUSZ ZABAW – 30.03

SCENARIUSZ ZABAW - 31.03

SCENARIUSZ ZABAW – 01.04

SCENARIUSZ ZABAW – 02.04

SCENARIUSZ ZABAW – 03.04

SADZENIE ROŚLINKI

PIERWSZE OZNAKI WIOSNY

PATRZYMY W NIEBO

KWIATY

TULIPAN

PORY ROKU

PRZEBIŚNIEGI

MOTYL

PAJĘCZYNA 

 

 

 


ZACHĘCAMY DO ZABAW Z DZIEĆMI Z WYKORZYSTANIEM PRZYGOTOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI MATERIAŁÓW.

TYDZIEŃ 20 - 27 MARZEC : MALI EKOLODZY

 

 

NASZA PLANETA – scenariusz zabaw 

 

JAK DBAĆ O ZIEMIĘ – scenariusz zabaw

 

SPRZĄTAMY ŚWIAT - scenariusz zabaw


DBAMY O PRZYRODĘ - scenariusz zabaw

 

EKOLOG - scenariusz zabaw 

 

ODZNAKA EKOLOGA - scenariusz zabaw

 

 

 

 


 

ZACHĘCAMY DO ZABAW Z DZIEĆMI Z WYKORZYSTANIEM PRZYGOTOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI MATERIAŁÓW.

TYDZIEŃ 16 - 20 MARZEC : KOSMICZNE PRZYGODY 

 

 

KOSMICZNE PRZYGODY - SCENARIUSZ 

 

1.  KARTY PRACY 

 

2. KARTA PRACY LITERKI

 

3. PLANETY DO KOLOROWANIA

 

4. PLANETY KOLOROWE

 

5. ZRÓB TO SAM

 

6. RAKIETY


 

 


 

 

MAJ W KANGURKACH

CELE

 

 

Tydzień I "Łąka w maju"

 

 • rozwijanie mowy
 • zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na łące oraz z rosnącymi tam roślinami
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • dostrzeganie piękna majowej przyrody
 • rozwijanie umiejętności szeregowania
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • reagowanie na ustalone hasła i sygnały
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • poznawanie budowy biedronki
 • rozwijanie zainteresowania przyrodą
 • poznawanie nazw wybranych roślin zielnych

 

 

Tydzień II "Zawody"

 

 • rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych
 • rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prac manualnych i plastycznych
 • odkrywanie swoich umiejętności i zainteresowań
 • kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci i zdolności do wysiłku intelektualnego
 • poznanie znaczenia pracy zawodowej w życiu człowieka
 • kształtowanie nawyków dbania o domowy budżet
 • budzenie szacunku dla pracy i wobec ludzi wykonujących różne zawody
 • poznanie różnych ciekawych zawodów oraz różnych narzędzi pracy
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • rozwijanie spostrzegawczości
 • pobudzenie aktywności oraz ekspresji twórczej
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • wzbogacanie czynnego i biernego słownika dziecka
 • poznanie wartości nabywczej pieniędzy

 

 

Tydzień III "Rodzice"

 

 • rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabawi ćwiczeń ruchowych
 • rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prac manualnych i plastycznych
 • kształtowanie poczucia rytmu poprzez zabawy muzyczno-ruchowe
 • kształtowanie wrażliwości na emocje i przeżycia innych ludzi
 • zapoznanie ze sposobami radzenia sobie w trudnych emocjonalnie sytuacjach
 • wzmacnianie więzi emocjonalnej dzieci z rodzicami
 • budowanie poczucia przynależności do swojej rodziny
 • kształtowanie okazywania szacunku, miłości i przywiązania do rodziców
 • zachęcanie do ekspresji artystycznej z wykorzystaniem różnorodnych forma wyrazu
 • wdrażanie do skupiania uwagi na rytmach, wychwytywania powtarzających się sekwencji i kontynuowania ich
 • zapoznanie z różnymi obowiązkami domowymi i zachęcanie do przyjmowania postawy obowiązkowości
 • rozwijanie kompetencji językowych dziecka (m.in. wzbogacanie słownictwa, dbałość o poprawność stylistyczną i gramatyczną wypowiedzi, wypowiadanie się na podany temat)
 • zachęcanie do samodzielnego sadzenia kwiatów
 • poznanie sposobów pielęgnacji roślin

 

Tydzień IV "Rodzina"

 

 • rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych
 • kształtowanie ogólnej sprawności oraz koordynacji ruchowej
 • rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prac manualnych
 • kształtowanie uczucia przywiązania do własnej rodziny
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania swoich emocji
 • kształtowanie właściwego sposobu wyrażania emocji i wrażeń
 • kształtowanie świadomości własnej roli w rodzinie oraz ról poszczególnych jej członków
 • kształtowanie uczucia przywiązania i okazywania szacunku dla bliskich osób
 • wzmacnianie więzi i relacji rodzinnych
 • wdrażanie do respektowania i tworzenia zasad zabawy i współdziałania w grupie
 • integrowanie środowiska rodzinnego i przedszkolnego
 • doskonalenie umiejętności przeliczania
 • wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
 • przybliżenie czynności wykonywanych przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia
 • rozwijanie kompetencji językowych w zakresie mowy
 • rozwijanie słownictwa związanego z rodziną
 • doskonalenie umiejętności wokalnych

 

 

 

 

Wygenerowano w sekund: 0.16
823,929 unikalne wizyty