Losowa Fotka

Ostatnie artyku?y

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

02-09-2018
dodano: JADŁOSPIS NA WRZESIEŃ

23-04-2018
dodano: PODZIĘKOWANIA RODZICOM

04-04-2018
dodano:JADŁOSPIS - KWIECIEŃ

05-03-2018
dodano - GRUPY DZIECI - kwiecień

18-02-2018
dodano zdjęcia w galerii - TYGRYSKI i KUBUSIE

MP12 Info Panel

 

Kangurki

Obrazy: mp12-kangurki.gif

 

Grupa 4latków - „Kangurki” liczy 25 dzieci, w tym dwoje 5latków.

Wychowawcami grupy są  p. Renata Bardega oraz p. Joanna Płaczek .

W grupie realizowany jest program „Od przedszkolaka do pierwszaka”, którego założenia ukierunkowane są na wszechstronny rozwój dzieci. Podczas pobytu w przedszkolu „Kangurki” doskonalą swoją samodzielność, uczą się współżycia w grupie przedszkolnej, poznają co to znaczy być dobrym kolegą i grzecznym przedszkolakiem, śpiewają piosenki, tańczą, grają na instrumentach, tworzą prace plastyczne, codziennie uczestniczą w zajęciach ruchowo – sportowych w sali oraz na świeżym powietrzu. „Kangurki” codziennie doskonalą swoje umiejętności matematyczne, językowe i przyrodniczo – naukowe.  Oprócz codziennych zajęć w przedszkolu organizujemy wycieczki, wyjścia do sali zabaw, teatru, kina i innych instytucji; kilka razy w roku spotykamy się na uroczystościach okolicznościowych. Bardzo serdecznie zachęcamy rodziców naszych dzieci do współpracy i czynnego uczestniczenia w życiu grupy „Kangurki”.

 

 

 

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE

 


CELE WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE REALIZOWANE WE WRZEŚNIU

 

 

W przedszkolu

 • Rozwijanie umiejętności werbalnego wyrażania uczuć; „Nasze uczucia”- zabawa dramowa.
 • Wdrażanie do dzielenia się zabawkami z innymi dziećmi, do nawyku używania zwrotów grzecznościowych oraz dbania o porządek w sali.
 • Wdrażanie do systematycznego stosowania zabiegów higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
 • Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, na placu zabaw, w trakcie spacerów. Ćwiczenie reakcji na sygnał słowny i dźwiękowy.
 • Klasyfikowanie przedmiotów funkcjonalnie ze sobą powiązanych.

 

Wakacyjne wspomnienia

 • Wdrażanie do swobodnego wypowiadania się na temat wakacji, zapoznanie dzieci z charakterystycznymi cechami dla lata.
 • Kształtowanie sprawności manualnej.
 • Kształtowanie umiejętności współpracy, umiejętności słuchania innych i czekania na swoją kolej.
 • Uświadomienie dzieciom różnorodności miejsc spędzania wakacji.
 • Wdrażanie do bezpiecznego korzystana z środków transportu.
 • Oswajanie lęku z rozstaniem z rodzicami
 • Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej. Nauka piosenek, pląsów.
 • Wyrabianie ogólnej sprawności ruchowej dzieci.

 

Jesteśmy bezpieczni

 • Przypomnienie podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się na terenie przedszkola i poza nim. Poznanie niektórych zasad ruchu drogowego (prawidłowe przechodzenie przez jezdnię w miejscach do tego wyznaczonych, poruszanie się po chodniku).
 • Prawidłowe i bezpieczne poruszanie się po schodach.
 • Uwrażliwienie dzieci na zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznajomymi.
 • Zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi.
 • Nabywanie doświadczeń związanych z konstruowaniem.
 • Przeliczanie elementów w dostępnym zakresie.

 

Dbam o siebie i środowisko

 • Kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała.
 • Doskonalenie czynności samoobsługowych związanych z higieną.
 • Klasyfikowanie przedmiotów funkcjonalnie ze sobą powiązanych.
 • Wyrabianie nawyku dbania o własne ciało- wzrok, słuch.
 • Ćwiczenia sprawności manualnej rąk podczas wycinania.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania.
 • Wdrażanie do dbania o porządek w sali.
 • Kształtowanie świadomości ekologicznej, kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
 • Nabywanie doświadczeń w zakresie autoprezentacji, nazywanie części swojego ciała, pomaganie dzieciom w rozpoznawaniu mimiki własnej i innych.

 

Wygenerowano w sekund: 0.02
371,842 unikalne wizyty