Losowa Fotka

Ostatnie artyku?y

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

05-11-2019
dodano: GRUPY DZIECI - LISTOPAD

05-11-2019
dodano: JADŁOSPIS - LISTOPAD

15-10-2019
dodano: Podziękowania Rodzicom

24-09-2019
dodano informacje w zakładce: Cała Polska Czyta Dzieciom

24-09-2019
dodano : Harmonogram imprez 2019/2020

MP12 Info Panel

 

Kangurki

Obrazy: mp12-kangurki.gif

 

Grupa 4latków - „Kangurki” liczy 25 dzieci, w tym dwoje 5latków.

Wychowawcami grupy są  p. Dominika Węglarska oraz p. Joanna Żmuda .

W grupie realizowany jest program „Od przedszkolaka do pierwszaka”, którego założenia ukierunkowane są na wszechstronny rozwój dzieci. Podczas pobytu w przedszkolu „Kangurki” doskonalą swoją samodzielność, uczą się współżycia w grupie przedszkolnej, poznają co to znaczy być dobrym kolegą i grzecznym przedszkolakiem, śpiewają piosenki, tańczą, grają na instrumentach, tworzą prace plastyczne, codziennie uczestniczą w zajęciach ruchowo – sportowych w sali oraz na świeżym powietrzu. „Kangurki” codziennie doskonalą swoje umiejętności matematyczne, językowe i przyrodniczo – naukowe.  Oprócz codziennych zajęć w przedszkolu organizujemy wycieczki, wyjścia do sali zabaw, teatru, kina i innych instytucji; kilka razy w roku spotykamy się na uroczystościach okolicznościowych. Bardzo serdecznie zachęcamy rodziców naszych dzieci do współpracy i czynnego uczestniczenia w życiu grupy „Kangurki”.

 

 

 

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE

 


LISTOPAD 

CELE WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE 

 

 

 


Listopad ? Krąg tematyczny: Mój dom 28.10-01.11

Cele ogólne

Obszar fizyczny

• rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych

• rozwijanie małej motoryki poprzez wykonywanie ćwiczeń manualnych

Obszar emocjonalny

• kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji i uczuć

• kształtowanie umiejętności panowania nad własnymi emocjami

• wdrażanie do wyrażania wdzięczności i szacunku rodzicom i dziadkom

Obszar społeczny

• kształtowanie postaw prospołecznych

• uświadomienie dzieciom, jak ważna jest znajomość własnego nazwiska i adresu

• budowanie tożsamości dziecka wynikającej z przynależności do rodziny

Obszar poznawczy

• rozwijanie orientacji przestrzennej

• doskonalenie umiejętności liczenia

 

Listopad ? Krąg tematyczny: Moje miasteczko 04.11-08.11

Cele ogólne

Obszar fizyczny

• rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych

• inicjowanie zabaw konstrukcyjnych

• usprawnianie percepcji wzrokowej

Obszar emocjonalny

• kształtowanie umiejętności nazywania uczuć i emocji

• wdrażanie do panowania nad własnymi emocjami

Obszar społeczny

• kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnego działania i zabawy

• wdrażanie do posługiwania się swoim imieniem, nazwiskiem oraz adresem

• budowanie tożsamości dziecka wynikającej z przynależności do rodziny, środowiska lokalnego

Obszar poznawczy

• rozwijanie mowy i myślenia

• rozwijanie orientacji przestrzennej

• dokonywanie pomiaru długości przedmiotów z wykorzystaniem np.: kroków, stóp, łokci, klocków

• budowanie czynnego i biernego słownika dziecka

 

Listopad ? Krąg tematyczny: Dawno, dawno temu 11.11-15.11

Cele ogólne

Obszar fizyczny

• wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych

• rozwijanie umiejętności samoobsługowych

• rozwijanie dużej i małej motoryki

Obszar emocjonalny

• kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji

Obszar społeczny

• wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu

• wdrażanie do respektowania zasad zabawy w grupie

• wdrażanie do współdziałania z dziećmi w zabawie

Obszar poznawczy

• rozwijanie twórczej wyobraźni

• rozwijanie mowy i myślenia

• wdrażanie do uważnego słuchania

• rozwijanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorach

 

Listopad ? Krąg tematyczny: Bawimy się w króla i królową 18.11-22.11

Cele ogólne

Obszar fizyczny

• wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych

• rozwijanie umiejętności samoobsługowych

• rozwijanie motoryki dużej i małej

Obszar emocjonalny

• kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami

• stwarzanie okazji do samodzielnego rozwiązywania zadań i czerpania radości z efektów pracy

Obszar społeczny

• kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole

Obszar poznawczy

• rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej

• kształtowanie umiejętności określania liczebności zbiorów z użyciem zwrotów: „tyle samo”, „mniej o 1”, „więcej o 1”

• rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

• rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej

• budowanie czynnego i biernego słownika dziecka

 

Listopad ? Krąg tematyczny: Co to jest rodzina? 25.11-29.11

Cele ogólne

Obszar fizyczny

Ÿ  wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych

Ÿ  kształtowanie sprawności ciała i koordynacji ruchowej

Ÿ  rozwijanie umiejętności samoobsługowych

Obszar emocjonalny

Ÿ  kształtowanie więzi uczuciowej z rodziną

Ÿ  kształtowanie umiejętności rozpoznawania emocji i uczuć własnych i innych ludzi

Obszar społeczny

Ÿ  poznawanie siebie jako członka wspólnoty rodzinnej

Ÿ  kształtowanie szacunku do rodziny oraz osób starszych

Obszar poznawczy

Ÿ  rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej

Ÿ  rozwijanie percepcji słuchowej

Ÿ  rozwijanie mowy

Ÿ  kształtowanie umiejętności matematycznych

 

 

 

Wygenerowano w sekund: 0.09
547,376 unikalne wizyty