Losowa Fotka

Ostatnie artyku?y

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

27-09-2013
Szeroki uśmiech Z przymrużeniem oka Fajne

MP12 Info Panel

 

Kangurki

Obrazy: mp12-kangurki.gif

 

Grupa 4latków - „Kangurki” liczy 25 dzieci, w tym dwoje 5latków.

Wychowawcami grupy są  p. Dominika Węglarska oraz p. Joanna Żmuda .

W grupie realizowany jest program „Od przedszkolaka do pierwszaka”, którego założenia ukierunkowane są na wszechstronny rozwój dzieci. Podczas pobytu w przedszkolu „Kangurki” doskonalą swoją samodzielność, uczą się współżycia w grupie przedszkolnej, poznają co to znaczy być dobrym kolegą i grzecznym przedszkolakiem, śpiewają piosenki, tańczą, grają na instrumentach, tworzą prace plastyczne, codziennie uczestniczą w zajęciach ruchowo – sportowych w sali oraz na świeżym powietrzu. „Kangurki” codziennie doskonalą swoje umiejętności matematyczne, językowe i przyrodniczo – naukowe.  Oprócz codziennych zajęć w przedszkolu organizujemy wycieczki, wyjścia do sali zabaw, teatru, kina i innych instytucji; kilka razy w roku spotykamy się na uroczystościach okolicznościowych. Bardzo serdecznie zachęcamy rodziców naszych dzieci do współpracy i czynnego uczestniczenia w życiu grupy „Kangurki”.

 

 

 

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE

 

 

 

ZACHĘCAMY DO ZABAW Z DZIEĆMI Z WYKORZYSTANIEM PRZYGOTOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI MATERIAŁÓW.

TYDZIEŃ 30.03 - 03.04 

 

 

SCENARIUSZ ZABAW – 30.03

SCENARIUSZ ZABAW - 31.03

SCENARIUSZ ZABAW – 01.04

SCENARIUSZ ZABAW – 02.04

SCENARIUSZ ZABAW – 03.04

SADZENIE ROŚLINKI

PIERWSZE OZNAKI WIOSNY

PATRZYMY W NIEBO

KWIATY

TULIPAN

PORY ROKU

PRZEBIŚNIEGI

MOTYL

PAJĘCZYNA 

 

 

 

 

 

 


 

 

ZACHĘCAMY DO ZABAW Z DZIEĆMI Z WYKORZYSTANIEM PRZYGOTOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI MATERIAŁÓW.

TYDZIEŃ 20 - 27 MARZEC : MALI EKOLODZY

 

 

NASZA PLANETA – scenariusz zabaw 

 

JAK DBAĆ O ZIEMIĘ – scenariusz zabaw

 

SPRZĄTAMY ŚWIAT - scenariusz zabaw


DBAMY O PRZYRODĘ - scenariusz zabaw

 

EKOLOG - scenariusz zabaw 

 

ODZNAKA EKOLOGA - scenariusz zabaw

 

 

 

 


 

ZACHĘCAMY DO ZABAW Z DZIEĆMI Z WYKORZYSTANIEM PRZYGOTOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI MATERIAŁÓW.

TYDZIEŃ 16 - 20 MARZEC : KOSMICZNE PRZYGODY 

 

 

KOSMICZNE PRZYGODY - SCENARIUSZ 

 

1.  KARTY PRACY 

 

2. KARTA PRACY LITERKI

 

3. PLANETY DO KOLOROWANIA

 

4. PLANETY KOLOROWE

 

5. ZRÓB TO SAM

 

6. RAKIETY


 

 


 

 

 

 

MARZEC 

 

Tydzień 1

Odkrywamy tajemnice Ziemi

Obszar fizyczny

• rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dziecka oraz precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych

• kształtowanie czynności samoobsługowych – spożywanie posiłku z użyciem sztućców, nakrywanie do stołu i sprzątanie po posiłku

• kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas zajęć oraz w trakcie spożywania posiłków

 

Obszar emocjonalny

• doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji w sposób społecznie akceptowany

• przygotowywanie do rozumienia uczuć i emocji własnych i innych ludzi wywołanych kontaktem z przyrodą

• kształtowanie umiejętności autoprezentacji

• dostrzeganie potrzeby ochrony przyrody

 

Obszar społeczny

• wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole (podporządko­wanie się określonym zasadom, podziałowi ról i przydzielonym czynnościom do wykonania)

• kształtowanie nawyku utrzymywania czystości i porządku w naj­bliższym otoczeniu

• wdrażanie do uważnego słuchania i czekania na swoją kolej

• budowanie systemu wartości dziecka – tolerancja, empatia, szacu­nek, uznanie

 

Obszar poznawczy

• rozwijanie mowy i myślenia

• posługiwanie się zmysłami w czasie eksploracji świata

• doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat

• rozwijanie umiejętności porównywania i klasyfikowania przedmio­tów według podanego kryterium

• rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

 

Tydzień 2

Zwierzęta i rośliny wokół nas 

Obszar fizyczny

• rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych oraz naśladowczych

• kształtowanie nawyku zgłaszania potrzeb fizjologicznych

• kształtowanie czynności samoobsługowych – spożywanie posiłku z użyciem sztućców, nakrywanie do stołu i sprzątanie po posiłku, samodzielne ubieranie się i rozbieranie

• kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała

 

Obszar emocjonalny

• przygotowywanie do rozumienia uczuć i emocji własnych oraz innych ludzi wywołanych kontaktem z przyrodą

• kształtowanie umiejętności rozróżniania emocji i uczuć przyjem­nych i nieprzyjemnych

• dostrzeganie potrzeby ochrony przyrody

 

Obszar społeczny

• wdrażanie do współdziałania w zespole rówieśniczym

• kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnej zabawy

• wdrażanie do uważnego słuchania i czekania na swoją kolej

• budowanie systemu wartości dziecka – odpowiedzialność, empatia, szacunek

 

Obszar poznawczy

• wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa dziecka o nazwy zwierząt i roślin

• rozwijanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze

• rozwijanie umiejętności porównywania i klasyfikowania przedmio­tów według podanego kryterium

• rozwijanie umiejętności rozpoznawania w najbliższym otoczeniu kształtów, wzorów i kolorów

• rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

 

Tydzień 3

Kosmiczne przygody 

Obszar fizyczny

• rozwijanie wielokierunkowej aktywności dziecka

• kształtowanie czynności samoobsługowych – spożywanie posiłku z użyciem sztućców, nakrywanie do stołu i sprzątanie po posiłku (zwrócenie uwagi na prawidłowe trzymanie łyżki, widelca)

• kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała

 

Obszar emocjonalny

• przygotowywanie do rozumienia uczuć i emocji własnych oraz innych ludzi wywołanych kontaktem z przyrodą

• budowanie więzi emocjonalnej z naturą, w tym odpowiedzialności za otaczający nas świat (woda, ziemia, powietrze)

• wdrażanie do poszanowania i ochrony przyrody

 

Obszar społeczny

• rozwijanie umiejętności współdziałania jako podstawy budowania współpracy

• wdrażanie do respektowania norm społecznych przyjętych w kontr­akcie grupowym

• wdrażanie do oceny własnego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych

 

Obszar poznawczy

• wzbogacanie czynnego i biernego słownika dziecka o zwroty i wyra­żenia związane z kosmosem

• wdrażanie do wypowiadania się na dany temat

• wdrażanie do rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej

• rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej

 

Tydzień 4

Mali ekolodzy 

Obszar fizyczny

• wdrażanie do aktywnego udziału w zabawach i ćwiczeniach rucho­wych, inspirowanie do aktywności własnej

• rozwijanie motoryki małej (chwyt, manipulacje, praca nadgarstka)

• kształtowanie czynności samoobsługowych – spożywanie posiłku z użyciem sztućców, nakrywanie do stołu i sprzątanie po posiłku

 

Obszar emocjonalny

• przygotowywanie do rozumienia uczuć i emocji własnych oraz innych ludzi wywołanych kontaktem z przyrodą

• budowanie więzi emocjonalnej z naturą, w tym odpowiedzialności za otaczający nas świat (ludzie, rośliny, zwierzęta)

• kształtowanie poczucia empatii i troski o zdrowie swoje i innych

 

Obszar społeczny

• wdrażanie do współdziałania w zespole rówieśniczym

• kształtowanie postaw prospołecznych – czerpanie radości ze wspól­nego działania i zabawy

• wdrażanie do oceny własnego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych

 

Obszar poznawczy

• budowanie wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicz­nym

• wdrażanie do rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej

• kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanych zjawisk fizycznych

• rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej

• rozwijanie umiejętności klasyfikowania i segregowania przedmio­tów według podanego kryterium

 

Wygenerowano w sekund: 0.06
628,086 unikalne wizyty