Losowa Fotka

Ostatnie artyku?y

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

27-09-2013
Szeroki uśmiech Z przymrużeniem oka Fajne

MP12 Info Panel

 

Kangurki

Obrazy: mp12-kangurki.gif

 

Grupa 4latków - „Kangurki” liczy 25 dzieci, w tym dwoje 5latków.

Wychowawcami grupy są  p. Dominika Węglarska oraz p. Joanna Żmuda .

W grupie realizowany jest program „Od przedszkolaka do pierwszaka”, którego założenia ukierunkowane są na wszechstronny rozwój dzieci. Podczas pobytu w przedszkolu „Kangurki” doskonalą swoją samodzielność, uczą się współżycia w grupie przedszkolnej, poznają co to znaczy być dobrym kolegą i grzecznym przedszkolakiem, śpiewają piosenki, tańczą, grają na instrumentach, tworzą prace plastyczne, codziennie uczestniczą w zajęciach ruchowo – sportowych w sali oraz na świeżym powietrzu. „Kangurki” codziennie doskonalą swoje umiejętności matematyczne, językowe i przyrodniczo – naukowe.  Oprócz codziennych zajęć w przedszkolu organizujemy wycieczki, wyjścia do sali zabaw, teatru, kina i innych instytucji; kilka razy w roku spotykamy się na uroczystościach okolicznościowych. Bardzo serdecznie zachęcamy rodziców naszych dzieci do współpracy i czynnego uczestniczenia w życiu grupy „Kangurki”.

 

 

 

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE

 

 

 

STYCZEŃ

 

Tydzień 1

Niespodzianka dla babci i dziadka 

 

 • wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
 • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi
 • kształtowanie postaw prospołecznych
 • wdrażanie do okazywania szacunku i miłości babci i dziadkowi
 • rozwijanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • rozwijanie mowy
 • kształtowanie umiejętności orientacji w schemacie swojego ciała
 • rozwijanie umiejętności tanecznych i wokalnych
 • kształtowanie myślenia matematycznego

 

 

Tydzień 2

Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku kiedyś mieszkali  rycerze 

 

 • Zaspokajanie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej;
 • Organizowanie zabaw sprzyjających rozwinięciu się pożądanych cech charakteru: cierpliwości, godzenia się z niepowodzeniem;
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
 • Ćwiczenie właściwego ustawiania się w pary.

 

Tydzień 3

Co marzenia, to marzenia, wnet się życie nasze zmienia 

 

 • Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych myśli i życzeń;
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;
 • Doskonalenie umiejętności liczenia przedmiotów, dokładania, zabierania, ustalania, ile pozostało;
 • Uwrażliwienie na potrzeby i marzenia innych ludzi.

 

Tydzień 4

Robimy eksperymenty 

 

 • wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
 • wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • kształtowanie umiejętności pokonywania trudności
 • kształtowanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody
 • kształtowanie nawyku utrzymywania czystości i porządku w najbliższym otoczeniu
 • rozwijanie zainteresowania światem przyrody
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia
 • rozwijanie umiejętności matematycznych

 

 

Wygenerowano w sekund: 0.02
588,311 unikalne wizyty