Losowa Fotka

Ostatnie artyku?y

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

27-09-2013
Szeroki uśmiech Z przymrużeniem oka Fajne

MP12 Info Panel

 

Kangurki

Obrazy: mp12-kangurki.gif

 

Grupa 4latków - „Kangurki” liczy 25 dzieci. Wychowawcami grupy są pani Asia i pani Renia.

Podczas pobytu w przedszkolu „Kangurki” doskonalą swoją samodzielność, uczą się współżycia w grupie przedszkolnej, poznają co to znaczy być dobrym kolegą i grzecznym przedszkolakiem, śpiewają piosenki, tańczą, grają na instrumentach, tworzą prace plastyczne, codziennie uczestniczą w zajęciach ruchowo – sportowych w sali oraz na świeżym powietrzu. „Kangurki” codziennie doskonalą swoje umiejętności matematyczne, językowe i przyrodniczo – naukowe.  Oprócz codziennych zajęć w przedszkolu organizujemy wycieczki, wyjścia do sali zabaw, teatru, kina i innych instytucji; kilka razy w roku spotykamy się na uroczystościach okolicznościowych. Bardzo serdecznie zachęcamy rodziców naszych dzieci do współpracy i czynnego uczestniczenia w życiu grupy „Kangurki”.


 

 

 


 

Cele dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc: listopad

 

 • Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.
 • Rozwijane sprawności manualnej podczas przewlekania sznurówki przez dziurki, zapinanie guzików.
 • Kształtowanie umiejętności prawidłowego, samodzielnego nakładania butów i ubrań wierzchnich.
 • Rozwijanie sprawności manualnej podczas klejenia, lepienia.
 • Rozwijanie sprawności w posługiwaniu się nożyczkami – próby cięcia po linii prostej.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według dwóch cech, przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyodrębnianie pierwszej sylaby; łączenie nazw zaczynających się taką samą sylabą, przeliczanie sylab w wyrazach.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: mama, tata.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej – poznanie zawodów krawca, szewca, malarza, ich roli w życiu społecznym.
 • Budzenie zainteresowania zabytkami lokalnymi (pomnikami).
 • Rozwijanie postawy szacunku do innych osób – dzieci i dorosłych;
 • Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych w sytuacjach wymagających przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania.
 • Zachęcanie do szukania wsparcia w sytuacjach dla dziecka trudnych.
 • Wdrażanie do panowania nad emocjami, zwłaszcza trudnymi.

 

 


 


 

PROPOZYCJE ZABAW I ZADAŃ PODCZAS NAUKI ZDALNEJ:


UWIERZ W SIEBIE - 12.04.2021

CO TO SĄ DOBRE MANIERY - 13.04.2021

KLUB PRZYJACIÓŁ PRZYRODY - 14.04.2021

GRZECZNE SŁÓWKA - 15.04.2021

MEDAL ZA DOBRE MANIERY - 16.04.2021

 


 

PROPOZYCJE ZABAW I ZADAŃ PODCZAS NAUKI ZDALNEJ:

 

POZNAJEMY WIARĘ WE WŁASNE SIŁY – 06.04.2021

W TEATRZE  - 07.04.2021

BALET I OPERA - 08.04.2021

W ŚWIECIE FILMU - 09.04.2021



 

 

PROPOZYCJE ZABAW I ZADAŃ PODCZAS NAUKI ZDALNEJ :

 

KRĄG TEMATYCZNY „WIELKANOC” - 29.03.2021

GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA

ZRÓB TO SAM

JAJKA – KARTA PRACY

ZNAJDŹ RÓŻNICĘ

 

KOT CZY KOTKI – 30.03.2021

ZAŁĄCZNIK 1.3

ZAŁĄCZNIK 1.4

 

KOLOROWE PISANKI - 31.03.2021

ZNAJDŹ WSZYSTKIE PISANKI

 

WIELKANOCNE ZAGADKI - 01.04.2021

 

CO ZNAJDĘ POD SKORUPKĄ - 02.04.2021


 




 

 


 

Wygenerowano w sekund: 0.05
1,077,326 unikalne wizyty