Losowa Fotka

Ostatnie artyku?y

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

11-11-2018
dodano: JADŁOSPIS - STYCZEŃ

07-11-2018
dodano: PODZIĘKOWANIA RODZICOM

03-10-2018
dodano cele na miesiąc październik w zakładkach GRUPY DZIECI

30-09-2018
zaktualizowano zakładkę - OPŁATY

23-04-2018
dodano: PODZIĘKOWANIA RODZICOM

MP12 Info Panel

 

Kangurki

Obrazy: mp12-kangurki.gif

 

Grupa 4latków - „Kangurki” liczy 25 dzieci, w tym dwoje 5latków.

Wychowawcami grupy są  p. Renata Bardega oraz p. Joanna Płaczek .

W grupie realizowany jest program „Od przedszkolaka do pierwszaka”, którego założenia ukierunkowane są na wszechstronny rozwój dzieci. Podczas pobytu w przedszkolu „Kangurki” doskonalą swoją samodzielność, uczą się współżycia w grupie przedszkolnej, poznają co to znaczy być dobrym kolegą i grzecznym przedszkolakiem, śpiewają piosenki, tańczą, grają na instrumentach, tworzą prace plastyczne, codziennie uczestniczą w zajęciach ruchowo – sportowych w sali oraz na świeżym powietrzu. „Kangurki” codziennie doskonalą swoje umiejętności matematyczne, językowe i przyrodniczo – naukowe.  Oprócz codziennych zajęć w przedszkolu organizujemy wycieczki, wyjścia do sali zabaw, teatru, kina i innych instytucji; kilka razy w roku spotykamy się na uroczystościach okolicznościowych. Bardzo serdecznie zachęcamy rodziców naszych dzieci do współpracy i czynnego uczestniczenia w życiu grupy „Kangurki”.

 

 

 

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE

 


CELE WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE REALIZOWANE W STYCZNIU

 

 

 

CO MOŻNA ROBIĆ ZIMĄ?

 • Kształtowanie umiejętności planowania.
 • Zapoznanie dzieci ze zjawiskami  atmosferycznymi charakterystycznymi dla zimy: mróz, śnieg, lód.
 • Rozbudzanie zainteresowania dzieci zmianami zachodzącymi w przyrodzie.
 • Zapoznanie dzieci z zasadami układania rytmu.
 • Doskonalenie umiejętności ustalania położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby. Rozwijanie wyobraźni dzieci.
 • Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazu zegar.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej.
 • Utrwalenie nazw pór roku oraz ich charakterystycznych cech.
 • Rozwijanie umiejętności nazywania dni tygodnia.

 

ŚWIETO BABCI I DZIADKA

 • Doskonalenie umiejętności manualnych (cięcie papieru, mocowanie).
 • Poszerzenie słownika dzieci o nazwy miesięcy.
 • Wdrażanie do wypowiadania się na podany temat.
 • Rozwijanie zdolności manualnych.
 • Kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych.
 • Rozwijanie u dzieci sprawności manualnej.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiedzi na temat babci i dziadka.
 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
 • Kształtowanie umiejętności formułowania życzeń dla babci i dziadka.

 

ZIMOWE MISTRZOSTWA SPORTOWE

 • Kształtowanie u dzieci postawy dbałości o własne zdrowie.
 • Kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji.
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności analizy i syntezy głoskowej.
 • Rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu – hartowanie.
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw.
 • Rozwijanie umiejętności rzutu do celu.
 • Rozwijanie kreatywności dzieci podczas wymyślania zimowego toru przeszkód.
 • Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci związanego z zimowymi dyscyplinami sportowymi.

 

BAŚNIE, BAJKI, LEGENDY

 • Wspieranie ciekawości dzieci i kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków.
 • Kształtowanie odporności emocjonalnej.
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w parach.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych bohaterów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności odtwarzania zapamiętanych informacji.
 • Kształtowanie postawy aktywnego i kulturalnego odbiorcy sztuki teatralnej i filmowej.
 • Rozwijanie umiejętności kontrolowania tonu i głośności mówienia.
 • Rozbudzenie zainteresowania książką, literaturą dla dzieci.
 • Doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi.
 • Rozwijanie umiejętności układania historyjek obrazkowych zgodnie z chronologią wydarzeń.

 

Wygenerowano w sekund: 0.02
413,225 unikalne wizyty