Losowa Fotka

Ostatnie artyku?y

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

01-04-2019
dodano: JADŁOSPIS - WRZESIEŃ

07-11-2018
dodano: PODZIĘKOWANIA RODZICOM

03-10-2018
dodano cele na miesiąc październik w zakładkach GRUPY DZIECI

30-09-2018
zaktualizowano zakładkę - OPŁATY

23-04-2018
dodano: PODZIĘKOWANIA RODZICOM

MP12 Info Panel

 

Kangurki

Obrazy: mp12-kangurki.gif

 

Grupa 4latków - „Kangurki” liczy 25 dzieci, w tym dwoje 5latków.

Wychowawcami grupy są  p. Dominika Węglarska oraz p. Joanna Żmuda .

W grupie realizowany jest program „Od przedszkolaka do pierwszaka”, którego założenia ukierunkowane są na wszechstronny rozwój dzieci. Podczas pobytu w przedszkolu „Kangurki” doskonalą swoją samodzielność, uczą się współżycia w grupie przedszkolnej, poznają co to znaczy być dobrym kolegą i grzecznym przedszkolakiem, śpiewają piosenki, tańczą, grają na instrumentach, tworzą prace plastyczne, codziennie uczestniczą w zajęciach ruchowo – sportowych w sali oraz na świeżym powietrzu. „Kangurki” codziennie doskonalą swoje umiejętności matematyczne, językowe i przyrodniczo – naukowe.  Oprócz codziennych zajęć w przedszkolu organizujemy wycieczki, wyjścia do sali zabaw, teatru, kina i innych instytucji; kilka razy w roku spotykamy się na uroczystościach okolicznościowych. Bardzo serdecznie zachęcamy rodziców naszych dzieci do współpracy i czynnego uczestniczenia w życiu grupy „Kangurki”.

 

 

 

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE

 


WRZESIEŃ

CELE WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE 

 

 

 

Tydzień 1: Przedszkole moim drugim domem

Cele ogólne:

• wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych

• wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych

• rozwijanie dużej i małej motoryki

• kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji

• budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej

• zapoznanie z rozkładem pomieszczeń w przedszkolu

• wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu

• rozwijanie mowy

• rozwijanie umiejętności nazywania kolorów

• kształtowanie umiejętności klasyfikowania obiektów ze względu na podaną cechę

• wdrażanie do uważnego słuchania

 

Tydzień 2: W przedszkolu jesteśmy bezpieczni

Cele ogólne

• wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych

• rozwijanie motoryki dużej i małej

• wdrażanie do proszenia o pomoc w sytuacjach trudnych

• wdrażanie do radzenia sobie w nowych sytuacjach

• zapoznanie z ogólnymi zasadami ruchu drogowego

• wyrabianie umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i odpowiedniego reagowania na nie

• rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

• rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej

• budowanie czynnego i biernego słownika dziecka

 

Tydzień 3: Nasze zabawy

Cele ogólne

• wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych

• kształtowanie sprawności ciała i koordynacji ruchowej

• kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji

• wdrażanie do respektowania cudzych emocji

• budowanie pozytywnych relacji w grupie

• wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad podczas zabawy

• rozwijanie mowy

• rozwijanie orientacji przestrzennej

• rozwijanie umiejętności liczenia

• rozwijanie umiejętności klasyfikowania

• kształtowanie poczucia rytmu

 

Tydzień 4: Każdy z nas jest inny

Cele ogólne

• wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych

• wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych

• rozwijanie sprawności manualnej

• kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych oraz innych ludzi

• budowanie pozytywnych relacji w grupie

• rozwijanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów/koleżanek i dorosłych

• rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

• rozwijanie mowy

• rozwijanie umiejętności wokalnych

 

Wygenerowano w sekund: 0.03
520,550 unikalne wizyty