Losowa Fotka

Ostatnie artyku?y

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

07-11-2018
dodano: PODZIĘKOWANIA RODZICOM

03-10-2018
dodano cele na miesiąc październik w zakładkach GRUPY DZIECI

30-09-2018
zaktualizowano zakładkę - OPŁATY

23-04-2018
dodano: PODZIĘKOWANIA RODZICOM

04-04-2018
dodano:JADŁOSPIS - KWIECIEŃ

MP12 Info Panel

 

Kangurki

Obrazy: mp12-kangurki.gif

 

Grupa 4latków - „Kangurki” liczy 25 dzieci, w tym dwoje 5latków.

Wychowawcami grupy są  p. Renata Bardega oraz p. Joanna Płaczek .

W grupie realizowany jest program „Od przedszkolaka do pierwszaka”, którego założenia ukierunkowane są na wszechstronny rozwój dzieci. Podczas pobytu w przedszkolu „Kangurki” doskonalą swoją samodzielność, uczą się współżycia w grupie przedszkolnej, poznają co to znaczy być dobrym kolegą i grzecznym przedszkolakiem, śpiewają piosenki, tańczą, grają na instrumentach, tworzą prace plastyczne, codziennie uczestniczą w zajęciach ruchowo – sportowych w sali oraz na świeżym powietrzu. „Kangurki” codziennie doskonalą swoje umiejętności matematyczne, językowe i przyrodniczo – naukowe.  Oprócz codziennych zajęć w przedszkolu organizujemy wycieczki, wyjścia do sali zabaw, teatru, kina i innych instytucji; kilka razy w roku spotykamy się na uroczystościach okolicznościowych. Bardzo serdecznie zachęcamy rodziców naszych dzieci do współpracy i czynnego uczestniczenia w życiu grupy „Kangurki”.

 

 

 

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE

 


CELE WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE REALIZOWANE W MARCU

 

 

 

TEMATYKA TYGODNI:

Klub  zdrowego przedszkolaka

Porządki w ogrodzie

Witaj Wiosno

Zwierzęta na wiejskim podwórku

                          

 • Rozwijanie twórczego myślenia
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania części garderoby.
 • Doskonalenie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała.
 • Kształtowanie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji.
 • Rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody.
 • Budowanie wiedzy dzieci na temat obiegu wody w przyrodzie.
 • Utrwalenie wiedzy dzieci na temat charakterystycznych zmian zachodzących w przyrodzie na wiosnę. Poznanie kwiatów wiosennych.
 • Kształtowanie nawyku sprzątania po sobie.
 • Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wybranych wyrazów
 • Zapoznanie dzieci z etapami sadzenia roślin
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dotyczących ptaków.
 • Rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.
 • Kształtowanie umiejętności wyznaczania wyniku dodawania w zakresie 6
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
 • Wdrażanie do poznawania rożnych form ekspresji artystycznej – malarstwo, rzeźba, muzyka, poezja, proza.
 • Wzbogacanie wiedzy na temat polskich zwyczajów ludowych – topienie Marzanny, pieczenie chleba
 • Doskonalenie sprawności manualnej.
 • Budowanie wiedzy dzieci na temat pracy rolnika.
 • Rozwijanie procesów spostrzegania, poprzez dostrzegania podobieństw i różnic w krajobrazie wsi i miasta.
 • Poszerzenie wiedzy dzieci na temat zwierząt na wsi
 • Wyrabianie nawyku częstego i dokładnego mycia rąk przed przygotowywaniem i zjadaniem posiłków.
 • Budowanie wiedzy dzieci na temat produktów spożywczych
 • Kształtowanie umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej.
 • Utrwalanie poznanych sylab metodą wczesnej nauki czytania J. Cieszyńskiej - samogłoski

 

Wygenerowano w sekund: 0.02
441,339 unikalne wizyty