Losowa Fotka

Ostatnie artyku?y

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

27-09-2013
Szeroki uśmiech Z przymrużeniem oka Fajne

MP12 Info Panel

 

Rekrutacja

 

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA  

 

na rok szkolny 2021/2022

 

 


 

SZANOWNI PAŃSTWO!


SĄ JUŻ DOSTĘPNE LISTY KANDYDATÓW

ZAKWALIFIKOWANYCH DO NASZEGO PRZEDSZKOLA. 

 

ABY SPRAWDZIĆ CZY DZIECKO ZOSTAŁO PRZYJĘTE DO NASZEGO PRZEDSZKOLA ZAPRASZAMY NA STRONĘ https://katowice.formico.pl

 

Potwierdzenia woli przyjęcia będzie można dokonać elektronicznie, logując się na konto dziecka od 6 do13 kwietnia 2021.

 

Niepotwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej placówki.

 

 


 

Strona internetowa za pomocą której będzie odbywała się rekrutacja:

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 1436/2021

 

PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

 

z dnia 26 stycznia 2021 r.

 

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa pierwsza publicznych szkół i oddziałów sportowych oraz dwujęzycznych, jak również podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 154 ust. 1 i ust. 3, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.)

 

zarządza się, co następuje :

 1. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022, w tym terminy składania dokumentów, do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

2. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych klas wyższych niż klasa pierwsza szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

3. Podaje się do publicznej wiadomości kryteria rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub innych form wychowania

przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, a także liczbę punktów za każde z tych kryteriów i dokumenty niezbędne do potwierdzenia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

4. Podaje się do publicznej wiadomości kryteria rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest miasto Katowice, liczbę punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

5. Zobowiązuje się dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych klas wyższych niż klasa pierwsza szkół podstawowych, zgodnie z terminami określonymi w załączniku nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia oraz kryteriami branymi pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, określonymi w załączniku nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

 

6. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Sportu.

 

7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się resortowemu Wiceprezydentowi Miasta Katowice.

 

 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  

wz. Prezydenta Miasta

 

Katowice

 

Pierwszy Wiceprezydent

 

Miasta Katowice

 

 

Bogumił Sobula

 

 

 

 

 

                    KRYTERIA NABORU 
                      HARMONOGRAM NABORU

UWAGA ! -

Wypełniony formularz należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.


     

 

Wygenerowano w sekund: 0.05
1,077,330 unikalne wizyty