Losowa Fotka

Ostatnie artyku?y

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

01-11-2020
dodano: [b]JADŁOSPIS - GRUDZIEŃ

27-09-2013
Szeroki uśmiech Z przymrużeniem oka Fajne

MP12 Info Panel

 

Króliczki

Obrazy: mp12-kroliczki.jpg

Grupa 5latków - „Króliczki” liczy 25 dzieci.

Wychowawcami grupy są doświadczone, otwarte na nowatorskie metody i formy pracy nauczycielki: pani Dominika i pani Dorota

W grupie realizowany jest cykl edukacyjny „Planeta Dzieci”, którego założenia ukierunkowane są na wszechstronny rozwój dzieci. Podczas pobytu w przedszkolu „Króliczki” doskonalą swoją samodzielność, uczą się współżycia w grupie przedszkolnej, poznają co to znaczy być dobrym kolegą i grzecznym przedszkolakiem, śpiewają piosenki, tańczą, grają na instrumentach, tworzą prace plastyczne, codziennie uczestniczą w zajęciach ruchowo – sportowych w sali oraz na świeżym powietrzu. „Króliczki” codziennie wzbogacają swoją wiedzę matematyczną, językową i przyrodniczo – naukową.  Aby uatrakcyjnić dzieciom czas spędzony w  przedszkolu organizujemy wycieczki, wyjścia do sali zabaw, teatru, kina i innych instytucji. Z rodzicami kilka razy w roku spotykamy się na uroczystościach okolicznościowych oraz zajęciach otwartych. Bardzo serdecznie zachęcamy do współpracy i czynnego uczestniczenia w życiu grupy. Naszym najważniejszym celem jest zdrowy i pełny rozwój dzieci, codziennie staramy się tworzyć radosną i ciepłą atmosferę , najpełniej dbamy o bezpieczeństwo naszych podopiecznych.

 

 

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE

 

GRUDZIEŃ W GRUPIE "KRÓLICZKÓW"

5/6 LATKI

 

 

 dzieci młodsze

 

Cele ogólne:

 • wprowadzenie pojęć: troskliwość, współpraca;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
 • kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5; operowanie liczebnikami porządkowymi;
 • kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów;
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

 

Grudzień: dzieci starsze

 

Cele ogólne:

–        rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, wyciągania wniosków na podstawie ich treści, oceny postę­powania bohaterów, budowania wypowiedzi na określony temat poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym, ładnego recytowania zapamiętanych tekstów;

–        poszerzenie słownictwa czynnego dzieci o pojęcie dotyczące wartości odpowiedzialność, życzliwość, dobro oraz pojęcia dotyczące najbliższego otoczenia dziecka;

–        rozwijanie procesów myślowych – pamięć, uwaga dowolna, myślenie przyczynowo- skutkowe;

–        rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno- obrazkowych;

–        stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego oraz wprowadzanie liter k, K, y i czytanie sylab, wyrazów, krótkich tekstów słowno-obrazkowych;

–        rozwijanie umiejętności związanych z przeliczaniem – uświadamianie stałości liczby elementów w zbiorze niezależnie od kierunku liczenia;

–        rozwijanie myślenia operacyjnego – uświadamianie stałości masy i wielkości, porównywanie wysokości i długości; posługiwanie się umownymi miarkami i miarkami z podziałką; próby odczytywania wielkości na podziałkach; ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu na konkretach oraz zbiorach zastępczych;

–        wprowadzenie cyfr 4, 5; kodowanie i dekodowanie informacji za pomocą cyfr 1–5 i znaku =;

–        rozwijanie świadomości przyrodniczej i ekologicznej – poznanie ekologicznych sposobów pozyskiwania ciepła do ogrzewania domów w okresie zimowym, zwrócenie uwagi na zjawiska przyrodnicze typowe dla zimy, np. śnieg, szron, lód, poznanie ich cech, warunków powstawania, uświadomienie sposobów przystosowania się zwierząt leśnych do trudnych warunków w okresie zimowym – zasypianie, zmiana futra itp.

–        budzenie wrażliwości dzieci na konieczność niesienia pomocy, np. zwierzętom podczas okresu zimowego;

–        kształtowanie postaw prozdrowotnych i związanych z bezpieczeństwem przez dobór odpowiedniego ubrania do panujących warunków atmosferycznych oraz określanie bezpiecznych sposobów zabawy na śniegu i lodzie;

–        rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych przez naukę nowych piosenek–  zwrócenie uwagi na ładny i melodyjny śpiew, a także stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej: gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką;

–        kształtowanie postaw patriotycznych przez ukazywanie polskich tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia: kolacja wigilijna, potrawy, sposób nakrywania stołu;

–        stwarzanie okazji do rozwijania aktywności twórczej dzieci – aranżowanie przestrzeni z wykorzystaniem prac wykonanych w zespołach lub indywidualnie;

–        rozwijanie przedsiębiorczości dzieci podczas planowania i organizowania imprez dla całej społeczności przedszkolnej, np. przedstawienie jasełkowe; kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, dochodzenia do kompromisu, dzielenia się zadaniami do wykonania, czerpania radości ze wspólnej pracy dla innych;

–        rozwijanie wrażliwości, czerpanie radości z możliwości obdarowania bliskich osób włas­noręcznie wykonanym prezentem.

 

 

 

 

 

  

PRACA ZDALNA : MARZEC - CZERWIEC 

DZIEŃ TATY

WAKACYJNE MARZENIA

JUŻ NIEDŁUGO WAKACJE

BEZPIECZNE WAKACJE

 

UCZĘ SIĘ CZYTAĆ 

 

  

 

ZACHĘCAMY DO ZABAW Z DZIEĆMI Z WYKORZYSTANIEM PRZYGOTOWANYCH  MATERIAŁÓW.

15.06 - 19.06


 

NA WSI

FARMA

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

MATEMATYCZNE ZABAWY

ZABAWY PLASTYCZNE

ZABAWY NA WSI 


 

 


 

 

ZACHĘCAMY DO ZABAW Z DZIEĆMI Z WYKORZYSTANIEM PRZYGOTOWANYCH  MATERIAŁÓW.

08.06 - 12.06

 

LATO

GDZIE UKRYŁ SIĘ KOTEK? 

KIEDY ZA OKNEM ŚWIECI SŁOŃCE – wiersz

ZRÓB TO SAM – DMUCHAWIEC 

PIOSENKA „LATO PŁYNIE DO NAS”


 

ZACHĘCAMY DO ZABAW Z DZIEĆMI Z WYKORZYSTANIEM PRZYGOTOWANYCH  MATERIAŁÓW.

01.06 - 05.06


DZIEŃ DZIECKA

 INNI A JEDNAK TACY SAMI - eksperyment

DZIECI W TRUDNEJ SYTUACJI

ZABAWY DZIECI Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA

ZDROWO BO SPORTOWO

 ZABAWA MATEMATYCZNA

  

25 - 29 maj: " DUŻE I MAŁE RODZINY W AKCJI".

 

ŻYCZENIA DLA MAMY

PRZYGODY DUŻYCH I MAŁYCH RODZIN W AKCJI

AKTYWNOŚĆ RUCHOWA

SERDUSZKO – RYSUJ PO ŚLADZIE

ZŁA JAK OSA

ZRÓB TO SAM

POZNAJ Ó

 

 

 


 

ZACHĘCAMY DO ZABAW Z DZIEĆMI Z WYKORZYSTANIEM PRZYGOTOWANYCH  MATERIAŁÓW.

18 - 22 maj: " KOCHAM CIĘ MAMO".

 

RODZINA

PAMIĘTNIK – ZAŁĄCZNIK DO SCENARIUSZA RODZINA

LAURKA DLA MAMY

ROZKWITAJĄCE KWIATY DLA MAMY

NASZE EMOCJE

NA JAKIM GRAM INSTRUMENCIE

ĆWICZENIA ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ

POZNAJ Ń 

 

 

 


 

 

ZACHĘCAMY DO ZABAW Z DZIEĆMI Z WYKORZYSTANIEM PRZYGOTOWANYCH  MATERIAŁÓW.

11 - 15 maj: " W ogródku i na łące".

 

W OGRÓDKU

CEBULUŚ - OPOWIADANIE

NA ŁĄCE

ŁĄKOWE ZAGADKI

MATEMATYCZNE ZABAWY

ZRÓB TO SAM

KRZYŻÓWKA - ŁAMIGŁÓWKA

ZABAWA GRAFOMOTORYCZNA 

 

 


 

 

 

ZACHĘCAMY DO ZABAW Z DZIEĆMI Z WYKORZYSTANIEM PRZYGOTOWANYCH  MATERIAŁÓW.

4 - 8 maj: " Wielkie talenty i zawody".

 

 

 

MASZ TALENT

A JA BĘDĘ

ZAWODY – WYKREŚLANKA

PRAWA I LEWA

U FRYZJERA – ZABAWY PLASTYCZNE

WIOSENNE KODOWANIE

ZNAJDŹ RÓŻNICE

ZRÓB TO SAM 

 

 


 

 

ZACHĘCAMY DO ZABAW Z DZIEĆMI Z WYKORZYSTANIEM PRZYGOTOWANYCH  MATERIAŁÓW.

Wygenerowano w sekund: 0.18
791,226 unikalne wizyty