Losowa Fotka

Ostatnie artyku?y

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

27-09-2013
Szeroki uśmiech Z przymrużeniem oka Fajne

MP12 Info Panel

 

Króliczki

Obrazy: mp12-kroliczki.jpg

Grupa 5latków - „Króliczki” liczy 25 dzieci. Wychowawcami grupy są pani Ania i pani Kasia. Podczas pobytu w przedszkolu „Króliczki” doskonalą swoją samodzielność, uczą się współżycia w grupie przedszkolnej, poznają co to znaczy być dobrym kolegą i grzecznym przedszkolakiem, śpiewają piosenki, tańczą, grają na instrumentach, tworzą prace plastyczne, codziennie uczestniczą w zajęciach ruchowo – sportowych w sali oraz na świeżym powietrzu. „Króliczki” codziennie wzbogacają swoją wiedzę matematyczną, językową i przyrodniczo – naukową.  Aby uatrakcyjnić dzieciom czas spędzony w  przedszkolu organizujemy wycieczki, wyjścia do sali zabaw, teatru, kina i innych instytucji. Z rodzicami kilka razy w roku spotykamy się na uroczystościach okolicznościowych oraz zajęciach otwartych. Bardzo serdecznie zachęcamy do współpracy i czynnego uczestniczenia w życiu grupy. Naszym najważniejszym celem jest zdrowy i pełny rozwój dzieci, codziennie staramy się tworzyć radosną i ciepłą atmosferę , najpełniej dbamy o bezpieczeństwo naszych podopiecznych.

 

 

 


 

 

Cele dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc: listopad


 • Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
 • Wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zbliżającej się zimy.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: ekran, tamburyn, deska, igła.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek: e, t, d, i w wyrazach.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 •  Zajęcia z języka włoskiego: Il cibo (jedzenie) - la mela (jabłko), la pasta (makaron), il panino (kanapka), la torta (ciasto).

 

 

 


 

 

PROPOZYCJE ZABAW I ZADAŃ PODCZAS NAUKI ZDALNEJ:

 

WYNALAZKI - 12.04.2021

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I "W" JAK WODA - 13.04.2021

TELEFON - 14.04.2021

KOMPUTER - 15.04.2021

JAK ZOSTAĆ WYNALAZCĄ - 16.04.2021

 


 

PROPOZYCJE ZABAW I ZADAŃ PODCZAS NAUKI ZDALNEJ:

 

WYNALAZKI - 06.04.2021

PAN ASTRONOM - 7.04.2021

MOJA PLANETA - 8.04.2021

UKŁAD SŁONECZNY - 9.04.2021


 

 


 

PROPOZYCJE ZABAW I ZADAŃ PODCZAS NAUKI ZDALNEJ :

 

WIELKANOCNE TRADYCJE - 29.03.2021

WIELKIE PORZĄDKI - 30.03.2021

WIELKANOCNY KOSZYCZEK - 31.03.2021

WIELKANOCNE ZABAWY - 01.04.2021

RADOSNE ŚWIĘTA - 02.04.2021 Budzenie zainteresowania czytaniem. Wdrażanie do uważnego słuchania.

Rozwijanie czynnego słownika dziecka. Rozwijanie sprawności wypowiadania się.

Rozwijanie myślenia logicznego – klasyfikowanie obrazków, porządkowanie według określonego kryterium.

Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej – kształtowanie poczucia rytmu.

Kształtowanie sprawności fizycznej – szybkości, zwinności i zręczności.

Właściwe reagowanie na sygnały i polecenia N.

Rozpoznawanie i nazywanie części garderoby.

Rozwijanie percepcji słuchowej – analiza i synteza sylabowa wyrazów, liczenie sylab w wyrazach, wysłuchiwanie głosek a, l.

Wdrażanie do współdziałania w zabawie.

Przygotowanie do rozumienia zasady zdrowej rywalizacji.

Rozwijanie ciekawości poznawczej.

Rozwijanie ekspresji i wrażliwości twórczej.

Kształtowanie postawy szacunku do przyrody.

Kształcenie umiejętności wokalnych.

Rozwijanie sprawności manualnej podczas zabaw plastycznych – kolorowanie, malowanie;

Kształtowanie umiejętności koncentrowania uwagi na działaniu.

Uświadamianie konieczności niesienia pomocy zwierzętom – dokarmianie zimą.

Rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia.

Wdrażanie do samodzielności podczas ubierania i rozbierania.

Kształtowanie myślenia matematycznego; pokazywanie i nazywanie cyfry 1.

Posługiwanie się nazwami liczebników porządkowych.

Kształtowanie świadomości potrzeby pomagania innym w codziennych obowiązkach w domu i przedszkolu.

Rozwijanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu.

Doskonalenie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej.

Kształtowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt i roślin – pomoc w okrywaniu roślin w ogrodzie przedszkolnym.

Wygenerowano w sekund: 0.65
1,077,239 unikalne wizyty