Losowa Fotka

Ostatnie artyku?y

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

05-11-2019
dodano: GRUPY DZIECI - LISTOPAD

05-11-2019
dodano: JADŁOSPIS - LISTOPAD

15-10-2019
dodano: Podziękowania Rodzicom

24-09-2019
dodano informacje w zakładce: Cała Polska Czyta Dzieciom

24-09-2019
dodano : Harmonogram imprez 2019/2020

MP12 Info Panel

 

Króliczki

Obrazy: mp12-kroliczki.jpg

Grupa 5latków - „Króliczki” liczy 25 dzieci.

Wychowawcami grupy są doświadczone, otwarte na nowatorskie metody i formy pracy nauczycielki Joanna Płaczek i Renata Bardega.

W grupie realizowany jest cykl edukacyjny „Dzieciaki w akcji”, którego założenia ukierunkowane są na wszechstronny rozwój dzieci. Podczas pobytu w przedszkolu „Króliczki” doskonalą swoją samodzielność, uczą się współżycia w grupie przedszkolnej, poznają co to znaczy być dobrym kolegą i grzecznym przedszkolakiem, śpiewają piosenki, tańczą, grają na instrumentach, tworzą prace plastyczne, codziennie uczestniczą w zajęciach ruchowo – sportowych w sali oraz na świeżym powietrzu. „Króliczki” codziennie wzbogacają swoją wiedzę matematyczną, językową i przyrodniczo – naukową.  Aby uatrakcyjnić dzieciom czas spędzony w  przedszkolu organizujemy wycieczki, wyjścia do sali zabaw, teatru, kina i innych instytucji. Z rodzicami kilka razy w roku spotykamy się na uroczystościach okolicznościowych oraz zajęciach otwartych. Bardzo serdecznie zachęcamy do współpracy i czynnego uczestniczenia w życiu grupy. Naszym najważniejszym celem jest zdrowy i pełny rozwój dzieci, codziennie staramy się tworzyć radosną i ciepłą atmosferę , najpełniej dbamy o bezpieczeństwo naszych podopiecznych.

 

 

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE


 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO -WYCHOWAWCZEJ

LISTOPAD

 

 

Tematyka

1.Moja ojczyzna – Polska

2.Dawniej i dziś

3.odróżujemy w dawne czasy

4. Nasze rodziny

 

Cele ogólne:

Obszar fizyczny

 • aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych, rytmicznych, muzycznych i naśladowczych
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach porannych
 • wdrażanie do podejmowania prób prowadzenia ćwiczeń porannych
 • kształtowanie właściwego napięcia mięśniowego (tonus mięśniowy) podczas czynności związanych z pisaniem i wycinaniem
 • wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas spacerów i wycieczek

 

Obszar emocjonalny

 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi
 • kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami
 • wdrażanie do wyrażania własnych uczuć i emocji w społecznie akceptowany sposób
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach (umiejętność czekania, w tym czekania na swoją kolej, umiejętność wygrywania i przegrywania)
 • kształtowanie uczuć patriotycznych

 

Obszar społeczny

 • wdrażanie do respektowania praw i obowiązków swoich i innych osób, w tym praw i obowiązków wynikających z przynależności do społeczności lokalnej
 • kształtowanie tożsamości narodowej poprzez ukazanie największych miast Polski, sylwetek sławnych Polaków, piękna przyrody, różnorodnych smaków kuchni regionalnych
 • kształtowanie przynależności do społeczności lokalnej (mała ojczyzna)
 • wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole, podporządkowania się określonym zasadom
 • wdrażanie do komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł
 • rozwijanie umiejętności oceniania swojego zachowania

 

Obszar poznawczy

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat
 • kształtowanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie
 • kształcenie umiejętności syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej
 • poznanie obrazu graficznego głoski „l” – litery „L”, „l”, „u” – litery „U”, „u”, „k” – litery „K”, „k”, „d” – litery „D”, „d”
 • kształtowanie umiejętności globalnego rozpoznawania napisów
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego (podróżowanie różnymi środkami lokomocji, różnymi trasami, do różnych miejsc)
 • kształtowanie orientacji przestrzennej – określanie położenia przedmiotów względem własnej osoby (stosowanie zwrotów: „przede mną”, „za mną”, „obok mnie”, „z prawej strony”, „z lewej strony”, „blisko”, „bliżej”, „daleko”, „dalej”)
 • klasyfikowanie przedmiotów zgodnie z podanym kryterium (jednym, np. kształt, kolor, wielkość lub dwoma łącznie)
 • przeliczanie w szerokim zakresie
 • poznanie obrazu graficznego liczby 5,6 i 7
 • wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 1–7
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności (słuchanie muzyki, śpiew, taniec, działalność plastyczna)

 

 

 

 

Wygenerowano w sekund: 0.09
547,342 unikalne wizyty