Losowa Fotka

Ostatnie artyku?y

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

01-04-2019
dodano: JADŁOSPIS - WRZESIEŃ

07-11-2018
dodano: PODZIĘKOWANIA RODZICOM

03-10-2018
dodano cele na miesiąc październik w zakładkach GRUPY DZIECI

30-09-2018
zaktualizowano zakładkę - OPŁATY

23-04-2018
dodano: PODZIĘKOWANIA RODZICOM

MP12 Info Panel

 

Króliczki

Obrazy: mp12-kroliczki.jpg

Grupa 5latków - „Króliczki” liczy 25 dzieci.

Wychowawcami grupy są doświadczone, otwarte na nowatorskie metody i formy pracy nauczycielki Joanna Płaczek i Renata Bardega.

W grupie realizowany jest cykl edukacyjny „Dzieciaki w akcji”, którego założenia ukierunkowane są na wszechstronny rozwój dzieci. Podczas pobytu w przedszkolu „Króliczki” doskonalą swoją samodzielność, uczą się współżycia w grupie przedszkolnej, poznają co to znaczy być dobrym kolegą i grzecznym przedszkolakiem, śpiewają piosenki, tańczą, grają na instrumentach, tworzą prace plastyczne, codziennie uczestniczą w zajęciach ruchowo – sportowych w sali oraz na świeżym powietrzu. „Króliczki” codziennie wzbogacają swoją wiedzę matematyczną, językową i przyrodniczo – naukową.  Aby uatrakcyjnić dzieciom czas spędzony w  przedszkolu organizujemy wycieczki, wyjścia do sali zabaw, teatru, kina i innych instytucji. Z rodzicami kilka razy w roku spotykamy się na uroczystościach okolicznościowych oraz zajęciach otwartych. Bardzo serdecznie zachęcamy do współpracy i czynnego uczestniczenia w życiu grupy. Naszym najważniejszym celem jest zdrowy i pełny rozwój dzieci, codziennie staramy się tworzyć radosną i ciepłą atmosferę , najpełniej dbamy o bezpieczeństwo naszych podopiecznych.

 

 

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE


 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO -WYCHOWAWCZEJ

WRZESIEŃ

 

 

1.PRZYJACIELE W PRZEDSZKOLU

2.JESTEŚMY BEZPIECZNI

3.RAZEM SIĘ BAWIMY

4.RÓŻNI LUDZIE TO MY

 

Cele ogólne:

 

Obszar fizyczny

 • wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
 • wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania
 • wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami – cięcie po liniach prostych i łukach

 

Obszar emocjonalny

 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji
 • wdrażanie do proszenia o pomoc w sytuacjach trudnych
 • wdrażanie do radzenia sobie w nowych sytuacjach
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi

 

Obszar społeczny

 • wdrażanie do współdziałania w zespole rówieśniczym 
 • budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących w przedszkolu
 • kształtowanie umiejętności społecznych – posługiwanie się imieniem i nazwiskiem, znajomość zasad poruszania się w terenie zabudowanym (droga dziecka z domu do przedszkola i z przedszkola do domu, znajomość zasad przechodzenia przez jezdnię)
 • wdrażanie do oceny własnego zachowania w kontekście podjętych czynności
 • kształtowanie umiejętności komunikowania się z dziećmi i dorosłymi,
 • kształtowanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych

 

Obszar poznawczy

 • wdrażanie do wypowiadania się na określony temat i słuchania innych
 • wdrażanie do samodzielnego tworzenia prac plastycznych
 • kształtowanie umiejętności globalnego rozpoznawania napisów
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania obiektów, tworzenia kolekcji, sprawnego przeliczania i porównywania kolekcji
 • kształtowanie umiejętności określania kierunków (prawa, lewa, góra, dół) oraz położenia (obok, przed, za, między, nad, pod)
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek), rozróżnianie głoski w nagłosie i wygłosie (na początki i na końcu słowa)
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • wskazywanie zawodów wykonywanych przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia oraz zawodów związanych z udzielaniem pomocy w różnych sytuacjach (nauczyciel, lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, policjant, strażak)  
 • budowanie czynnego i biernego słownika dziecka aktywne uczestnictwo w zabawach ze śpiewem, tanecznych i rytmicznych
 • kształtowanie umiejętności odróżniania elementów fikcyjnych od rzeczywistych
 • doskonalenie analizy słuchowej na poziomie sylaby
 • poznanie obrazu graficznego głoski „o” – litery „O”, „o”
 • poznanie obrazu graficznego liczby „1”

 

Wygenerowano w sekund: 0.03
520,463 unikalne wizyty