Losowa Fotka

Ostatnie artyku?y

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

01-04-2019
dodano: JADŁOSPIS - MAJ

07-11-2018
dodano: PODZIĘKOWANIA RODZICOM

03-10-2018
dodano cele na miesiąc październik w zakładkach GRUPY DZIECI

30-09-2018
zaktualizowano zakładkę - OPŁATY

23-04-2018
dodano: PODZIĘKOWANIA RODZICOM

MP12 Info Panel

 

Króliczki

Obrazy: mp12-kroliczki.jpg

Grupa 5latków - „Króliczki” liczy 25 dzieci.

Wychowawcami grupy są doświadczone, otwarte na nowatorskie metody i formy pracy nauczycielki: mgr Anna Janik oraz mgr Sylwia Papierska.

W grupie realizowany jest cykl edukacyjny „Plac zabaw - pięciolatki”, którego założenia ukierunkowane są na wszechstronny rozwój dzieci. Podczas pobytu w przedszkolu „Króliczki” doskonalą swoją samodzielność, uczą się współżycia w grupie przedszkolnej, poznają co to znaczy być dobrym kolegą i grzecznym przedszkolakiem, śpiewają piosenki, tańczą, grają na instrumentach, tworzą prace plastyczne, codziennie uczestniczą w zajęciach ruchowo – sportowych w sali oraz na świeżym powietrzu. „Króliczki” codziennie wzbogacają swoją wiedzę matematyczną, językową i przyrodniczo – naukową. W ramach zajęć dodatkowych realizowana jest metoda sylabowej nauki czytania prof. J. Cieszyńskiej oraz rytmika. Aby uatrakcyjnić dzieciom czas spędzony w  przedszkolu organizujemy wycieczki, wyjścia do sali zabaw, teatru, kina i innych instytucji. Z rodzicami kilka razy w roku spotykamy się na uroczystościach okolicznościowych oraz zajęciach otwartych. Bardzo serdecznie zachęcamy do współpracy i czynnego uczestniczenia w życiu grupy. Naszym najważniejszym celem jest zdrowy i pełny rozwój dzieci, codziennie staramy się tworzyć radosną i ciepłą atmosferę , najpełniej dbamy o bezpieczeństwo naszych podopiecznych.

 

 

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE


 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO -WYCHOWAWCZEJ

MAJ

 

 

 • utrwalenie polskich symboli narodowych;
 • zapoznanie z monetami i banknotami;
 • kształtowanie poczucia tożsamości narodowej;
 • zapoznanie z legendami i symbolami największych polskich miast;
 • kształtowanie poczucia tożsamości narodowej;
 • rozbudzanie dumy z bycia Polakiem;
 • doskonalenie uważnego słuchania;
 •  budzenie zaciekawienia światem podczas przeprowadzania prostych doświadczeń;
 • poszerzenie wiedzy muzycznej (instrumenty);
 • doskonalenie umiejętności matematycznych (porównywanie, klasyfikowanie, tworzenie i kontynuowanie rytmów);
 • zapoznanie ze współczesnymi gatunkami muzycznymi; rozwijanie ekspresji

muzycznej i ruchowej;

 • rozwijanie wyobraźni podczas prac plastycznych;
 • rozwijanie ekspresji muzycznej podczas improwizacji muzycznych;
 • doskonalenie motoryki małej podczas pisania szlaczków i wykonywania prac plastycznych;
 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowej;
 • doskonalenie umiejętności kodowania i postępowania zgodnie z instrukcją;
 • utrwalenie aspektu porządkowego liczb;
 • utrwalenie nazw emocji;
 • doskonalenie sprawności ręki poprzez prace plastyczne i zadania grafomotoryczne;
 • rozwijanie umiejętności kontynuowania rytmu kilkuelementowego;
 • rozpoznawanie i podawanie nazw emocji własnych oraz innych osób;
 • doskonalenie umiejętności pracy w grupie;
 • doskonalenie umiejętności matematycznych w codziennych sytuacjach –
 • objętość, waga, dzielenie;
 • rozwijanie inteligencji językowej – umiejętność wypowiadania się na
 • określony temat;
 • wskazywanie sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami;
 • wyrażanie swoich przeżyć w formie ekspresji plastycznej;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania emocji innych i podawania ich nazw;
 • rozwijanie empatii;
 • doskonalenie rozumienia pojęć matematycznych dotyczących objętości;
 • doskonalenie słuchu fonematycznego;
 • poszerzanie wiadomości na temat zawodów wykonywanych przez kobiety;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat;
 • przypomnienie nazw zawodów określanych jako męskie;
 • doskonalenie umiejętności: słuchania, wypowiadania się o własnej rodzinie,
 • uwrażliwienie dzieci na los innych;
 • zaznajomienie dzieci z terminem „adopcja”;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania;
 • doskonalenie umiejętności mówienia o emocjach i wypowiadania się;
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej;
 • rozwijanie umiejętności plastycznych;
 • rozwijanie sprawności językowych;
 • prezentacja wierszy, piosenek, taniec podczas inscenizacji artystycznej z okazji Dnia Mamy.

 

 

 

Metoda sylabowej nauki czytania prof. J. Cieszyńskiej

Kontynuacja i utrwalanie:

 • utrwalanie poznanych sylab
 • Czytanie globalne wyrazów, prostych rebusów literowo – obrazkowych i zdań (dzieci chętne, zainteresowane czytaniem)

 

Zajęcia umuzykalniające z elementami rytmiki

 • Zabawy słuchowe, zabawy rytmiczne.
 • Ćwiczenia w rozróżnianiu tempa, dynamiki i rejestru wraz z właściwymi ich określeniami

(wolno/szybko, cicho/głośno, nisko/wysoko).

 • Formowanie układów przestrzennych (koła, rzędy, szeregi, szachownice itp.)
 • Ćwiczenia doskonalące umiejętność marszu, podskoków, biegu na palcach.
 • Utrwalenie podstawowych podziałów rytmicznych (cała nuta, półnuta, ćwierć nuta, ósemka)

w połączeniu z ćwiczeniami ruchowymi.

 • Gra na instrumentach perkusyjnych oraz dzwonkach diatonicznych.
 • Rozwijanie umiejętności dłuższego słuchania utworów muzyki klasycznej

ze zrozumieniem charakteru i nastroju, rozpoznaniem wybranych instrumentów.

 • Ćwiczenia logo – rytmiczne.
 • Nauka układu tanecznego na Dzień Mamy i Taty.

 

Piosenka w maju:

 

„Tyle miłości”

Tyle miłości w sobie ma, że może kochać cały świat

I wiem, ze na całym świecie najbardziej kocha mnie.

 

Bo tak jedynie potrafi mama, taka cudowna, taka kochana.

Na dobre i na złe, Mamusiu kocham Cię!

 

Tyle radości w sobie ma, śpiewa nam coś każdego dnia.

Na fochy, dąsy, zranienia milion sposobów ma.

 

Za wszystko Mamo dzięki Ci, samych słonecznych życzę dni.

Każdego dnia, w każdej porze jesteś najbliższa mi.

 

 

 

„Kocham mego Tatę”

Chociaż jestem mały, mam wielkiego Tatę,

Który mnie obroni przed calutkim światem.

 

Kocham mego Tatę, Tatusia mojego,

Z całego serduszka, chociaż maleńkiego.

 

Tata pogra w piłkę, naprawi rowerek,

Kupi mi lizaka, pójdzie na spacerek.

 

Nawet w Taty oku, łzy się pojawiają,

Kiedy mu dzieciaki tak pięknie śpiewają.

 

 

 

Wygenerowano w sekund: 0.09
464,714 unikalne wizyty