Losowa Fotka

Ostatnie artyku?y

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

07-09-2020
jadłospis - wrzesień

27-09-2013
Szeroki uśmiech Z przymrużeniem oka Fajne

MP12 Info Panel

 

Króliczki

Obrazy: mp12-kroliczki.jpg

Grupa 5latków - „Króliczki” liczy 25 dzieci.

Wychowawcami grupy są doświadczone, otwarte na nowatorskie metody i formy pracy nauczycielki: pani Dominika i pani Dorota

W grupie realizowany jest cykl edukacyjny „Planeta Dzieci”, którego założenia ukierunkowane są na wszechstronny rozwój dzieci. Podczas pobytu w przedszkolu „Króliczki” doskonalą swoją samodzielność, uczą się współżycia w grupie przedszkolnej, poznają co to znaczy być dobrym kolegą i grzecznym przedszkolakiem, śpiewają piosenki, tańczą, grają na instrumentach, tworzą prace plastyczne, codziennie uczestniczą w zajęciach ruchowo – sportowych w sali oraz na świeżym powietrzu. „Króliczki” codziennie wzbogacają swoją wiedzę matematyczną, językową i przyrodniczo – naukową.  Aby uatrakcyjnić dzieciom czas spędzony w  przedszkolu organizujemy wycieczki, wyjścia do sali zabaw, teatru, kina i innych instytucji. Z rodzicami kilka razy w roku spotykamy się na uroczystościach okolicznościowych oraz zajęciach otwartych. Bardzo serdecznie zachęcamy do współpracy i czynnego uczestniczenia w życiu grupy. Naszym najważniejszym celem jest zdrowy i pełny rozwój dzieci, codziennie staramy się tworzyć radosną i ciepłą atmosferę , najpełniej dbamy o bezpieczeństwo naszych podopiecznych.

 

 

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE

 

WRZESIEŃ W GRUPIE "KRÓLICZKÓW"

5/6 LATKI

 

TEMATYKA:

TYDZIEŃ I "W PRZEDSZKOLU"

TYDZIEŃ II "NASZE PRZEDSZKOLE"

TYDZIEŃ III "JESTEM BEZPIECZNY"

TYDZIEŃ IV "POMOCNA DŁOŃ"

DZIECI MŁODSZE:

 • wprowadzenie pojęć: koleżeńskość, bezpieczeństwo;
 •  zapoznanie dzieci z salą i przedszkolem;
 • poznawanie sposobów pomocy nowym koleżankom i kolegom; rozwijanie umiejętności nazywania emocji i mówienia o nich oraz pozytywnego reagowania na nowe sytuacje i osoby; budzenie postaw zainteresowania drugą osobą;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach; spokojne oczekiwanie na swoją kolej; podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • nabieranie przeświadczenia o pozytywnej roli współpracy w osiąganiu celu;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • poznawanie i organizowanie kącików tematycznych; rozwijanie umiejętności opisywania i charakteryzowania kącików tematycznych poprzez wypowiedzi i klasyfikowanie przedmiotów; rozbudzanie zainteresowań i ciekawości poznawczej; przestrzeganie zasad zgodnej zabawy i prawa do korzystania z kącików przez kolegów i koleżanki;
 • poznawanie portretu jako dziedziny sztuki; poznanie zasad działania prostego aparatu fotograficznego;
 • poznanie zawodów w otoczeniu dziecka – poznanie imion pracowników przedszkola i pełnionych przez nich funkcji; uświadamianie roli osób dorosłych w życiu przedszkola i szacunku do wykonywanej przez nich pracy;
 • poznawanie zawodów służących bezpieczeństwu całego społeczeństwa – policjant, ratownik, strażak;
 • nazywanie narzędzi i przyborów codziennego użytku;
 • rozwijanie sprawności motorycznej, umiejętności rzutu do celu i współpracy w grupie;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między;
 •  kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabaw ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie poczucia rytmu poprzez grę na instrumentach perkusyjnych i innych przedmiotach;
 •  rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie); odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich; dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a; wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenki, tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 •   rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • wdrażanie do stosowania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i na ulicy – utrwalanie zasad poruszania się po chodniku i przechodzenia przez jezdnię, podczas jazdy samochodem; poznanie wyglądu i znaczenia sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych;
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania niebezpieczeństw wynikających z kontaktów z nieznajomym; kształtowanie postaw asertywnych w kontaktach z nieznajomymi; poznawanie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu ludzi;
 • poznanie numerów alarmowych (112, 999, 998, 997); kształtowanie umiejętności przeprowadzenia rozmowy w celu wezwania pomocy;
 • poznanie zasad bezpiecznego korzystania z różnych narzędzi, urządzeń oraz podczas wykonywania doświadczeń chemicznych itp.;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • dostrzeganie regularności; konstruowanie rytmów 2-, 3-elementowych; poznanie układów figur geometrycznych; utrwalenie nazw figur geometrycznych;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

 

DZIECI STARSZE:

·        wprowadzenie pojęć dobre maniery i odwaga;

·        poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;

·        ustalenie podstawowych zasad zachowania w grupie;

·        nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;

·        nabieranie przeświadczenia o pozytywnej roli współpracy w osiąganiu celu;

·        poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;

·        uświadamianie roli osób dorosłych w życiu przedszkola/szkoły i szacunku do wykonywanej przez nie pracy;

·        poznanie zawodów w otoczeniu dziecka (pracownicy przedszkola/szkoły);

·        poznawanie zawodów służących bezpieczeństwu całego społeczeństwa (policjant, ratownik, strażak);

·        rozwijanie sprawności motorycznej, umiejętności rzutu do celu i współpracy w grupie;

·        kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;

·        posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała: prawa, lewa, w prawo, w lewo, nad, pod, przed, za, między;

·        kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabaw ruchowych, tańca itp.;

·        rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;

·        rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie, dłuższego wypowiadania się na temat ilustracji;

·        rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter i wyrazów (czytanie globalne);

·        rozwijanie percepcji słuchowej przez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, u, i, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;

·        zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w języku angielskim;

·        rozwijanie pamięci słuchowej przez naukę piosenek;

·        rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas pracy w Kąciku Dobrego Startu;

·        rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej;

·        różnicowanie metrum 2/4;

·        wdrażanie do stosowania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu/szkole i na ulicy – utrwalanie zasad poruszania się po chodniku i przechodzenia przez jezdnię, zasad bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem;

·        kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;

·        kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

 

 

 

  

PRACA ZDALNA : MARZEC - CZERWIEC 

DZIEŃ TATY

WAKACYJNE MARZENIA

JUŻ NIEDŁUGO WAKACJE

BEZPIECZNE WAKACJE

 

UCZĘ SIĘ CZYTAĆ 

 

  

 

ZACHĘCAMY DO ZABAW Z DZIEĆMI Z WYKORZYSTANIEM PRZYGOTOWANYCH  MATERIAŁÓW.

15.06 - 19.06


 

NA WSI

FARMA

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

MATEMATYCZNE ZABAWY

ZABAWY PLASTYCZNE

ZABAWY NA WSI 


 

 


 

 

ZACHĘCAMY DO ZABAW Z DZIEĆMI Z WYKORZYSTANIEM PRZYGOTOWANYCH  MATERIAŁÓW.

08.06 - 12.06

 

LATO

GDZIE UKRYŁ SIĘ KOTEK? 

KIEDY ZA OKNEM ŚWIECI SŁOŃCE – wiersz

ZRÓB TO SAM – DMUCHAWIEC 

PIOSENKA „LATO PŁYNIE DO NAS”


 

ZACHĘCAMY DO ZABAW Z DZIEĆMI Z WYKORZYSTANIEM PRZYGOTOWANYCH  MATERIAŁÓW.

01.06 - 05.06


DZIEŃ DZIECKA

 INNI A JEDNAK TACY SAMI - eksperyment

DZIECI W TRUDNEJ SYTUACJI

ZABAWY DZIECI Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA

ZDROWO BO SPORTOWO

 ZABAWA MATEMATYCZNA

  

25 - 29 maj: " DUŻE I MAŁE RODZINY W AKCJI".

 

ŻYCZENIA DLA MAMY

PRZYGODY DUŻYCH I MAŁYCH RODZIN W AKCJI

AKTYWNOŚĆ RUCHOWA

SERDUSZKO – RYSUJ PO ŚLADZIE

ZŁA JAK OSA

ZRÓB TO SAM

POZNAJ Ó

 

 

 


 

ZACHĘCAMY DO ZABAW Z DZIEĆMI Z WYKORZYSTANIEM PRZYGOTOWANYCH  MATERIAŁÓW.

18 - 22 maj: " KOCHAM CIĘ MAMO".

 

RODZINA

PAMIĘTNIK – ZAŁĄCZNIK DO SCENARIUSZA RODZINA

LAURKA DLA MAMY

ROZKWITAJĄCE KWIATY DLA MAMY

NASZE EMOCJE

NA JAKIM GRAM INSTRUMENCIE

ĆWICZENIA ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ

POZNAJ Ń 

 

 

 


 

 

ZACHĘCAMY DO ZABAW Z DZIEĆMI Z WYKORZYSTANIEM PRZYGOTOWANYCH  MATERIAŁÓW.

11 - 15 maj: " W ogródku i na łące".

 

W OGRÓDKU

CEBULUŚ - OPOWIADANIE

NA ŁĄCE

ŁĄKOWE ZAGADKI

MATEMATYCZNE ZABAWY

ZRÓB TO SAM

KRZYŻÓWKA - ŁAMIGŁÓWKA

ZABAWA GRAFOMOTORYCZNA 

 

 


 

 

 

ZACHĘCAMY DO ZABAW Z DZIEĆMI Z WYKORZYSTANIEM PRZYGOTOWANYCH  MATERIAŁÓW.

4 - 8 maj: " Wielkie talenty i zawody".

 

 

 

MASZ TALENT

A JA BĘDĘ

ZAWODY – WYKREŚLANKA

PRAWA I LEWA

U FRYZJERA – ZABAWY PLASTYCZNE

WIOSENNE KODOWANIE

ZNAJDŹ RÓŻNICE

ZRÓB TO SAM 

 

 


 

 

ZACHĘCAMY DO ZABAW Z DZIEĆMI Z WYKORZYSTANIEM PRZYGOTOWANYCH  MATERIAŁÓW.

Wygenerowano w sekund: 0.11
725,576 unikalne wizyty