Losowa Fotka

Ostatnie artyku?y

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

02-09-2018
dodano: JADŁOSPIS NA WRZESIEŃ

23-04-2018
dodano: PODZIĘKOWANIA RODZICOM

04-04-2018
dodano:JADŁOSPIS - KWIECIEŃ

05-03-2018
dodano - GRUPY DZIECI - kwiecień

18-02-2018
dodano zdjęcia w galerii - TYGRYSKI i KUBUSIE

MP12 Info Panel

 

Króliczki

Obrazy: mp12-kroliczki.jpg

Grupa 5latków - „Króliczki” liczy 25 dzieci.

Wychowawcami grupy są doświadczone, otwarte na nowatorskie metody i formy pracy nauczycielki: mgr Anna Janik oraz mgr Sylwia Papierska.

W grupie realizowany jest cykl edukacyjny „Plac zabaw - pięciolatki”, którego założenia ukierunkowane są na wszechstronny rozwój dzieci. Podczas pobytu w przedszkolu „Króliczki” doskonalą swoją samodzielność, uczą się współżycia w grupie przedszkolnej, poznają co to znaczy być dobrym kolegą i grzecznym przedszkolakiem, śpiewają piosenki, tańczą, grają na instrumentach, tworzą prace plastyczne, codziennie uczestniczą w zajęciach ruchowo – sportowych w sali oraz na świeżym powietrzu. „Króliczki” codziennie wzbogacają swoją wiedzę matematyczną, językową i przyrodniczo – naukową. W ramach zajęć dodatkowych realizowana jest metoda sylabowej nauki czytania prof. J. Cieszyńskiej oraz rytmika. Aby uatrakcyjnić dzieciom czas spędzony w  przedszkolu organizujemy wycieczki, wyjścia do sali zabaw, teatru, kina i innych instytucji. Z rodzicami kilka razy w roku spotykamy się na uroczystościach okolicznościowych oraz zajęciach otwartych. Bardzo serdecznie zachęcamy do współpracy i czynnego uczestniczenia w życiu grupy. Naszym najważniejszym celem jest zdrowy i pełny rozwój dzieci, codziennie staramy się tworzyć radosną i ciepłą atmosferę , najpełniej dbamy o bezpieczeństwo naszych podopiecznych.

 

 

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE


 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO -WYCHOWAWCZEJ

WRZESIEŃ

 

 

 

 • doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie,
 • wzmacnianie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej,
 • poszerzanie słownika,
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw,
 • rozwijanie umiejętności tworzenia i odczytywania piktogramów,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat,
 • doskonalenie umiejętności argumentowania,
 • wdrażanie się do formułowania i przestrzegania zasad grupowych,
 • doskonalenie umiejętności logicznego myślenia,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się swoim imieniem i nazwiskiem oraz rozpoznawania ich w grupie innych imion i nazwisk z grupy,
 • rozwijanie umiejętności opowiadania o własnych zainteresowaniach, upodobaniach,
 • doskonalenie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej,
 • doskonalenie umiejętności zgodnej zabawy w grupie rówieśniczej,
 • rozwijanie umiejętności opowiadania o ulubionych grach i zabawach,
 • doskonalenie orientacji w roku kalendarzowym,
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat lata i związanych z nimi konsekwencji w przyrodzie,
 • utrwalanie bezpiecznych zachowań (jak chronić się przed pogodą w różnych porach roku),
 • pogłębianie wiedzy dzieci na temat atrybutów lata, a także aktywności i rzeczy związanych z tą porą roku,
 • doskonalenie umiejętności rozmowy o wspomnieniach z wakacji,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych przez klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, koloru lub przeznaczenia,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat pamiątek przywiezionych z wakacji,
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat miejsc spędzania wakacji (miasto, wieś, góry, morze, jeziora),
 • utrwalenie sformułowań: daleko / blisko / dalej / bliżej z wykorzystaniem mapy,
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat podróży zagranicznych podczas wakacji,
 • poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane z krajami, miastami Europy i świata,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych przez nazywanie kierunków na kartce papieru,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą i nawigowania po niej – zwrócenie uwagi dzieci na wielkość i położenie Polski jako części Europy i świata,
 • poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane ze środkami transportu,
 • grupowanie pojazdów ze względu na określoną cechę (przeznaczenie, sposób poruszania się),
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zalet i korzyści płynących z wykorzystania różnych środków transportu,
 • doskonalenie umiejętności formułowania krótkiej wypowiedzi dotyczącej miejsca swojego zamieszkania i adresu,
 • doskonalenie umiejętności zadawania pytań zamkniętych,
 • doskonalenie umiejętności odczytywania symboli,
 • utrwalenie zasad przechodzenia przez jezdnię,
 • doskonalenie sprawności manualnej,
 • doskonalenie umiejętności tworzenia i odczytywania regulaminów,
 • przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się na placu zabaw,
 • doskonalenie umiejętności dbania o swoje bezpieczeństwo w kontakcie z urządzeniami (nie tylko elektrycznymi),
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat zasad kontaktu z nieznajomymi – potrafię mówić: nie!,
 • doskonalenie umiejętności odgrywania scenek sytuacyjnych,
 • wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,
 • zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa w przedszkolu,
 • rozwijanie logicznego myślenia,
 • doskonalenie umiejętności nazywania i oznaczania części ciała człowieka na schemacie oraz opisywania ich funkcji,
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat lekarzy różnych specjalności i funkcji przez nich pełnionych,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zmysłów człowieka i ich funkcji,
 • rozwijanie umiejętności odgadywania przedmiotów za pomocą zmysłów,
 • wprowadzenie litery O, o na podstawie wyrazu „oko”,
 • budowanie świadomości dzieci na temat higieny,
 • pogłębianie wiedzy na temat słuchu: zagrożeń, niepełnosprawności oraz higieny,
 • poszerzenie wiedzy na temat zmysłu dotyku, smaku i węchu,
 • doświadczanie polisensoryczne,
 • doskonalenie sprawności ruchowej’
 • wprowadzenie liczby 1,
 • utrwalenie wiadomości na temat zmysłów człowieka,
 • budowanie świadomości na temat zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia środowisk.

 

Zadania do codziennej realizacji:

 

 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy
 • zabawy z „Powitankami” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie
 • ćwiczenia ruchowe w ranku
 • zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych
 • słuchanie tekstów czytanych przez N.
 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych

 

Wygenerowano w sekund: 0.08
371,809 unikalne wizyty