Losowa Fotka

Ostatnie artyku?y

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

11-11-2018
dodano: JADŁOSPIS - LISTOPAD

07-11-2018
dodano: PODZIĘKOWANIA RODZICOM

03-10-2018
dodano cele na miesiąc październik w zakładkach GRUPY DZIECI

30-09-2018
zaktualizowano zakładkę - OPŁATY

23-04-2018
dodano: PODZIĘKOWANIA RODZICOM

MP12 Info Panel

 

Króliczki

Obrazy: mp12-kroliczki.jpg

Grupa 5latków - „Króliczki” liczy 25 dzieci.

Wychowawcami grupy są doświadczone, otwarte na nowatorskie metody i formy pracy nauczycielki: mgr Anna Janik oraz mgr Sylwia Papierska.

W grupie realizowany jest cykl edukacyjny „Plac zabaw - pięciolatki”, którego założenia ukierunkowane są na wszechstronny rozwój dzieci. Podczas pobytu w przedszkolu „Króliczki” doskonalą swoją samodzielność, uczą się współżycia w grupie przedszkolnej, poznają co to znaczy być dobrym kolegą i grzecznym przedszkolakiem, śpiewają piosenki, tańczą, grają na instrumentach, tworzą prace plastyczne, codziennie uczestniczą w zajęciach ruchowo – sportowych w sali oraz na świeżym powietrzu. „Króliczki” codziennie wzbogacają swoją wiedzę matematyczną, językową i przyrodniczo – naukową. W ramach zajęć dodatkowych realizowana jest metoda sylabowej nauki czytania prof. J. Cieszyńskiej oraz rytmika. Aby uatrakcyjnić dzieciom czas spędzony w  przedszkolu organizujemy wycieczki, wyjścia do sali zabaw, teatru, kina i innych instytucji. Z rodzicami kilka razy w roku spotykamy się na uroczystościach okolicznościowych oraz zajęciach otwartych. Bardzo serdecznie zachęcamy do współpracy i czynnego uczestniczenia w życiu grupy. Naszym najważniejszym celem jest zdrowy i pełny rozwój dzieci, codziennie staramy się tworzyć radosną i ciepłą atmosferę , najpełniej dbamy o bezpieczeństwo naszych podopiecznych.

 

 

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE


 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO -WYCHOWAWCZEJ

LISTOPAD

 

 

-       utrwalenie nazw członków rodziny;

-       wprowadzenie litery M, m;

-       doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zdjęć rodzinnych;

-       doskonalenie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic;

-       doskonalenie umiejętności posługiwania się określeniami czasu: dawniej, dziś i w przyszłości;

-       łączenie w pary przedmiotów starych i nowych;

-       kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych;

-       pogłębianie poczucia przynależności do rodziny;

-       wprowadzenie pojęcia drzewo genealogiczne; kształtowanie zrozumienia aspektów liczby 3;

-       kształtowanie wiedzy dzieci na temat zmian związanych z ruchami Ziemi;

-       doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo - skutkowych;

-       utrwalanie informacji o zmianach zachodzących w przyrodzie;

-       poszerzanie wiedzy dzieci na temat zjawisk atmosferycznych takich, jak powstawanie chmur;

-       doskonalenie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów i obserwacji;

-       doskonalenie motoryki małej;

-       poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane z krążeniem wody w przyrodzie;

-       przewidywanie i doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;

-       rozwijanie umiejętności klasyfikacji;

-       dostrzeganie zmian w pogodzie i ich oznaczanie;

-       wprowadzenie litery D, d;

-       doskonalenie umiejętności grafomotorycznych;

-       poszerzanie wiedzy dzieci na temat różnic między zwierzętami;

-       wprowadzenie liczby 4;

-       wprowadzenie pojęć: ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby;

-       kształtowanie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic;

-       przypomnienie nazw zwierząt domowych;

-       kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach;

-       kształtowanie odpowiedzialności;

-       doskonalenie umiejętności pomagania zwierzętom;

-       doskonalenie umiejętności uczestnictwa w scenkach dramowych;

-       kształtowanie umiejętności rozróżniania fikcji od rzeczywistości;

-       doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych przedmiotów;

-       integrowanie grupy przedszkolnej;

-       utrwalenie wiedzy dotyczącej zmian przyrodniczych związanych z nadejściem zimy;

-       doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych;

-       doskonalenie umiejętności podawania nazw zwierząt i ich domów;

-       uwrażliwienie na stereotypy związane z jesienią (np. jeż z jabłkiem);

-       wprowadzenie litery Y, y na podstawie liczby mnogiej;

-       utrwalenie nazw zwierząt zapadających w sen zimowy lub hibernację;

-       utrwalenie nazw ptaków migrujących;

-       poszerzanie wiedzy geograficznej dzieci;

-       utrwalenie nazw zwierząt i sposobów na przetrwanie zimy;

-       doskonalenie umiejętności społecznych podczas pracy w grupach;

-       wprowadzenie liczby 5.

Metoda sylabowej nauki czytania prof. J. Cieszyńskiej

  • czytanie sylab otwartych (PA, PO, PU-PÓ, PE, PI, PY, MA, MO, MU-MÓ, ME, MI, MY)
  • utrwalanie sylab otwartych z B (BA, BO, BU-BÓ, BE, BI, BY)

 

 

Zajęcia umuzykalniające z elementami rytmiki

  • Zabawy słuchowe (rozpoznawanie fragmentów znanych piosenek, brzmienia instrumentów)
  • Ćwiczenia w rozróżnianiu tempa, dynamiki i rejestru wraz z właściwymi ich określeniami (wolno/szybko, cicho/głośno, nisko/wysoko).
  • Wykonywanie podanych przez nauczyciela tematów rytmicznych
  • Formowanie układów przestrzennych (koła, rzędy, szeregi, szachownice itp.)
  • Ćwiczenia doskonalące umiejętność marszu, podskoków, biegu w tempo
  • Piosenka do nauki połączona z układem ruchowym oraz instrumentacją
  • Granie „Gamy” na dzwonkach diatonicznych (cymbałkach)
  • Poznanie podstawowych podziałów rytmicznych (cała nuta, półnuta, ćwierć nuta, ósemka)

 

 

Piosenka:

 

„11 Listopada”

 

Kto ty jesteś? Polak mały,

Każdy taki wierszyk zna.

Polska, to jest kraj wspaniały,

Gdzie pod wierzbą Chopin gra.

 

I dziś mamy święto radości,

Święto Polski Niepodległości.

Biało – czerwono jest dookoła,

„Wiwat” każdy z dumą woła.

 

Biel i czerwień barwy nasze,

Orzeł biały, to nasz znak.

Polska, to nasz kraj ojczysty,

Od Bałtyku, aż do Tatr.

 

I dziś mamy święto radości,

 

Nasze serca są gorące,

Gdy Mazurka słychać śpiew.

Polska, to jest kraj niezwykły,

Który kochać każdy chce.

 

I dziś mamy święto radości

Wygenerowano w sekund: 0.03
387,894 unikalne wizyty