Losowa Fotka

Ostatnie artyku?y

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

01-04-2019
dodano: JADŁOSPIS - KWIECIEŃ

07-11-2018
dodano: PODZIĘKOWANIA RODZICOM

03-10-2018
dodano cele na miesiąc październik w zakładkach GRUPY DZIECI

30-09-2018
zaktualizowano zakładkę - OPŁATY

23-04-2018
dodano: PODZIĘKOWANIA RODZICOM

MP12 Info Panel

 

Witamy na stronie Miejskiego Przedszkola nr 12 w Katowicach

Obrazy: mp12logo.jpg

ważne

DRODZY RODZICE!

 

 

Mając na uwadze przedłużającą się trudną sytuację rodziców w zapewnieniu opieki nad dziećmi w związku z trwającym w oświacie strajkiem nauczycieli, informujemy że nasza placówka zawiesza strajk i 23.04.2019r wracamy do pracy.

Jednocześnie, nadal solidaryzujemy się ze strajkującymi i popieramy postulaty podwyżki wynagrodzeń oraz szerokiej debaty nad przyszłością polskiej oświaty.

Bardzo dziękujemy, że Państwo jako rodzice wsparliście naszą akcję. Dziękujemy za wszelkie wyrazy sympatii, za każdy uśmiech i krzepiące słowa. Ta solidarność jest dla nas bardzo budująca i odbieramy ją jako największy sukces strajku w oświacie.

 

życzenia

 

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,

przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego "Alleluja"

życzy 

Personel Miejskiego Przedszkola Nr 12 

 

wniosek

ważne

DRODZY RODZICE!!!

 

Na tę chwilę, nie uległa zmiana sytuacja w naszej placówce. Strajk będzie kontynuowany. Uprzejmie proszę, aby na dalszy czas strajku zapewnić opiekę swojemu dziecku. Może dojść do sytuacji, w której opieka w przedszkolu nad Państwa dziećmi będzie niemożliwa, jeśli liczba dzieci przekroczy dopuszczalne maksimum. Serdecznie Państwu dziękuję za zrozumienie tej trudnej sytuacji. Będę Państwa na bieżąco informować o jakichkolwiek zmianach.

 

 

Z poważaniem

Dyrektor MP12

Anna Gąbarczyk

ważne

 Drodzy Rodzice


Biorąc pod uwagę fakt, iż nie wszystkie związki zawodowe doszły do porozumienia z Rządem prawdopodobne jest, że od poniedziałku 8.04.2019r.  większość pracowników naszego przedszkola może przystąpić do strajku. Zwracam się do Państwa z prośbą  o zapewnienie swojemu dziecku opieki na czas strajku. Może dojść do sytuacji, w której opieka w przedszkolu nad Państwa dziećmi będzie niemożliwa, jeśli liczba dzieci przekroczy dopuszczalne maksimum. Bardzo proszę o zrozumienie tej trudnej rzeczywistości. Będę Państwa na bieżąco informować o rozwoju sytuacji.

 

dyrektor przedszkola 

Anna Gąbarczyk

informacja

 

INFORMACJA MEN DLA RODZICÓW

W ZWIĄZKU ZE STRAJKIEM NAUCZYCIELI


Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno?wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

  1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
  3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
  5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
  6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

 

 

komunikat

DRODZY RODZICE!


W związku z przystąpieniem nauczycieli Przedszkola do STRAJKU, zwracam się z prośbą o pomoc w zorganizowaniu opieki nad dziećmi w dniach od 8 kwietnia 2019r do odwołania.  Przypuszczać należy,  że sytuacja będzie bardzo dynamiczna, stąd informacje o regularnym funkcjonowania  Miejskiego Przedszkola Nr 12 będą do Państwa przekazywane przez stronę internetową i ogłoszenia zamieszczane na drzwiach wejściowych do placówki. Za pomoc i zrozumienie tej trudnej sytuacji z góry serdecznie dziękuję.


W przypadku osób, które na czas strajku nauczycieli, nie znajdą opieki rodzinnej istnieje możliwość pobytu
w przedszkolu. Będzie to grupa mieszana kilkuosobowa nad którą czuwać będzie Pani Dyrektor wraz z personelem pomocniczym, łącznie z pracownikami kuchni. Serdecznie prosimy o potraktowanie tej sytuacji jako bardzo wyjątkową !!! Prowadzone będą tylko czynności opiekuńczo-wychowawcze oraz wyżywienie.


Można również skorzystać z prawa pozwalającego na zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem zdrowym ( dotyczy  rodziców dzieci do lat 8) Wniosek o wypłatę zasiłku składa się u pracodawcy lub zleceniodawcy na druku Z15A dołączając oświadczenie,  że w danym okresie przedszkole do którego uczęszcza dziecko zostało nieprzewidzialnie zamknięte.


W razie pytań ze strony Państwa bardzo proszę o kontakt. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.


Nikt nie wie jak długo trudna dla Państwa, niedogodna dla dzieci i dyskomfortowa dla Dyrektorów sytuacja potrwa. Serdecznie proszę o śledzenie informacji na naszej stronie internetowej i na drzwiach przedszkola.

 

                                                                                                                           Z poważaniem


 Anna Gąbarczyk


DYREKTOR MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 12 

Wygenerowano w sekund: 0.03
451,717 unikalne wizyty